<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

הנסיעה שלך בכל עת

כיצד להשתמש בליים

  • הורד את האפליקצייה 1
  • מצא קטנועים ואופניים קרובים 2
  • סרוק קוד QR או הכנס מספר לפתיחת המנעול 3
  • נעל בבטחה עם תום השימוש 4

גלה עוד

#LimeNation

ליים, עם השקה בלמעלה ל-70 שווקים, גאה לעבוד עם שותפינו בעיר, באוניברסיטה ובקהילה על-מנת לקדם ניידות אישית חכמה ברחבי העולם

הבא את ליים לעירך רך

הפוך לשותף שלנו

×

בטיחות ליים

  • הישמע תמיד לחוקי הקסדה1
  • אל תרכב עם הליים על המדרכה2
  • הישמע לכל חוקי התנועה3
  • חנה הרחק ממדרכות וטיילות4