<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Oznámení o ochraně osobních údajů
Účinné: 1. dubna 2020

Ve společnosti Lime a v naší skupině společností (společně dále jen „Lime“, „my“, „nás“ nebo „náš“) v příslušných tvarech jsme se pevně zavázali k transparentnosti a chceme, abyste porozuměli tomu, jak vaše informace shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jak společnost Lime nakládá s informacemi v souvislosti se svými webovými stránkami a souvisejícími mobilními aplikacemi a službami (společně dále jen „služby“) a tehdy, když s námi komunikujete jinak. Je-li to uvedeno, popisují tyto zásady rovněž naše postupy v oblasti dat týkající se Juicerů. Přečtěte si rovněž naše Podmínky poskytování služeb, které stanoví podmínky upravující služby.

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času měnit. Pokud společnost Lime provede v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů změny, bude aktualizované Oznámení o ochraně osobních údajů k dispozici prostřednictvím našich služeb, a pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů provedeme nějaké podstatné změny, učiníme výrazné oznámení a možná vás také budeme kontaktovat přímo e-mailem nebo jiným způsobem.

Typy informací, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme nebo přijímáme různými způsoby. Typy informací, které shromažďujeme nebo přijímáme, závisí na tom, jak s našimi službami komunikujete. V mnoha případech se můžete rozhodnout, jaké informace nám poskytnete, ačkoli některé informace jsou vyžadovány, abychom vám mohli poskytovat služby. Tyto informace používáme a sdělujeme k níže popsaným účelům. Mezi typy informací, které shromažďujeme, patří:

 • Informace o zákazníkovi, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební informace, jako např. údaje o vaší platební kartě. Abyste mohli používat určité produkty, budeme možná také vyžadovat, abyste nám poskytli kopii svého řidičského průkazu. Abyste mohli využít službu Lime Access, potřebujeme pro účely ověření rovněž státem vydaný průkaz totožnosti a průkaz o statusu s nízkými příjmy.
 • Když se ke službám zaregistrujete a používáte je, shromažďujeme a zpracováváme údaje o poloze. Abychom vám například mohli ukázat kola a koloběžky ve vaší blízkosti, je třeba shromáždit informace o fyzické poloze vašeho zařízení a zaznamenat je. Abychom mohli poskytovat služby, jsou také zapotřebí takové údaje, jako je poloha kola nebo koloběžky, trasy ujeté kolem nebo koloběžkou a jejich stav pronájmu. Společnost Lime rovněž shromažďuje údaje o poloze přímo z kol nebo koloběžek Lime, když uživatel služby Lime jede, např. informace o cestě.
 • Pokud se propojíte, připojíte nebo přihlásíte ke službě Lime prostřednictvím služby třetí strany (např. Facebook), může nám tato služba třetí strany zasílat informace, jako například vaše profilové informace nebo seznam přátel z dané služby.
 • Když požádáte o zákaznický servis, podporu nebo jinou pomoc, můžete se rozhodnout, že nám poskytnete své kontaktní informace, abychom mohli na vaše požadavky lépe reagovat, a my si můžeme ponechat informace o vašem jednání s našimi službami podpory.
 • Společnost Lime shromažďuje informace z vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení, což nám poskytuje technické informace, jako je např. zdrojová IP adresa vašeho zařízení a to, kdy se k našim službám připojujete nebo je používáte. K poskytování našich služeb používáme soubory cookie a podobné technologie (jako pixely a tagy), i z toho důvodu, abychom si zapamatovali vaše nastavení a shromažďovali o vás analytické informace. Více informací o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, se můžete dovědět v našich Zásadách používání souborů cookie.
 • Shromažďujeme informace, které sdílíte ohledně služeb, např. když se účastníte komunit nebo jiných fór nebo komentujete články blogu. V závislosti na vašem nastavení fotoaparátu nebo fotografií obdrží společnost Lime informace, které se nám rozhodnete zaslat, např. fotografie zaparkovaných kol nebo koloběžek Lime.
 • Informace o vás dostáváme, když používáme partnerské třetí strany, jako např. marketingové a reklamní partnery.
 • Abychom vám pomohli představit naše služby lidem, můžete se rozhodnout použít naši službu doporučení a informovat tak o našich službách za slevu svého známého. Když se rozhodnete použít naši službu doporučení, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu vašeho kontaktu a odešleme mu/jí vaším jménem jednorázový e-mail, kterým ho nebo ji pozveme, aby používal/a naše služby.

Dále, pokud jste Juicer, který pomáhá společnosti Lime shromažďovat a nabíjet koloběžky, shromažďujeme další informace:

 • odeslané jako součást vaší žádosti, abyste mohl/a pracovat jako Juicer, např. státem vydaný průkaz totožnosti;
 • údaje o práci, kterou pro společnost Lime vykonáváte, např. informace o koloběžkách, které pro Lime nabíjíte;
 • údaje o vašem bankovním účtu, abychom Vám mohli zaplatit; a
 • to, co je vyžadováno ze zákona, jako např. číslo sociálního zabezpečení, daňové identifikační číslo nebo pracovní vízum.

Jak informace používáme

Vaše informace, včetně informací o vaší poloze, používáme k tomu, abychom:

 • vám na vaši žádost poskytovali služby, včetně správy vašeho účtu a historie jízd;
 • monitorovali, sledovali kola a koloběžky Lime a poskytovali pro ně servis, včetně toho, když je používáte;
 • zpracovávali platby, předplatné či dary a veškeré slevy či speciální nabídky, jako je např. bezplatné odemknutí;
 • komunikovali s vámi o vašem účtu, komunikacích či transakcích, včetně oznámení souvisejících se službami, jako jsou např. změny našich zásad.· V souladu s tím, co povolují místní právní předpisy, vám můžeme rovněž posílat průzkumy či marketingová sdělení, včetně informací o funkcích a vylepšeních našich služeb;
 • optimalizovali, vyvíjeli a zlepšovali naše služby. Abychom tak mohli činit, můžeme používat třetí strany jako poskytovatele analytických služeb, abychom porozuměli tomu, jak je služba využívána, a aby nám to pomohlo služby vylepšovat;
 • je-li to nezbytné, abychom dodrželi své zákonné povinnosti, včetně splnění regulačních či místních právních požadavků;
 • zjišťovali, vyšetřovali a předcházeli činnostem, které mohou porušovat zásady společnosti Lime nebo Podmínky poskytování služeb nebo které mohou být nezákonné, což může zahrnovat sdílení informací se státními úřady mimo vaši domovskou zemi, jako jsou např. donucovací orgány;
 • spolupracovali s třetími stranami, jako jsou vysoké školy a místní orgány státní správy, jak je popsáno níže v části „S kým sdílíme vaše údaje?“; a

Navíc, pokud jste Juicer, používáme vaše informace, abychom:

 • vypočítali váš plat a zaplatili vám; a
 • monitorovali práci, kterou pro společnost Lime provádíte, a sledovali kola a koloběžky Lime.

S kým vaše údaje sdílíme?

Vaše údaje sdílíme se sesterskými společnostmi Lime, s našimi poskytovateli služeb, s dalšími třetími stranami, když je to nezbytné pro plnění Podmínek poskytování služeb, a jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Konkrétně sdílíme vaše údaje s:

 • Našimi poskytovateli služeb a partnery: Vaše údaje sdílíme se svými důvěryhodnými poskytovateli služeb a partnery, kteří poskytují společnosti Lime služby, jako je hostování dat a naše infrastruktura, zpracovávání plateb a darů, podpora a zlepšování služeb, poskytování zákaznického servisu nebo poskytování marketingových a reklamních služeb. Například sdílíme údaje s vydavateli platebních karet, abychom zpracovávali vaše platby a vrácení peněz.
 • Spolupráce se třetími stranami: Po odstranění určitých identifikátorů, např. vašeho jména, telefonního čísla a e-mailové adresy (pokud jsou poskytnuty) a zkombinování výsledných informací s podobnými informacemi jiných uživatelů může společnost Lime používat, licencovat a sdílet vaše informace, včetně záznamů individuálních cest a historie polohy cesty s třetími stranami za účelem průzkumu, obchodu nebo za jinými účely. Společnost Lime je například partnerem vysokých škol a místních státních úřadů, s nimiž spolupracuje na výzkumných projektech, jako je např. porozumění dopravě a cestovním modelům ve městě. Více se o této spolupráci dozvíte <zde>.
 • Státními, regulačními a donucovacími orgány: Vaše údaje můžeme sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že je důvodně zapotřebí, abychom tak činili ze zákonných důvodů, včetně toho, abychom vyhověli požadavkům federálních, státních, regulačních či místních právních předpisů, nebo jakožto součást soudního procesu nebo za účelem zjištění, vyšetření, předcházení a řešení podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, bezpečnosti nebo technických problémů, nebo abychom předešli újmě nebo zranění způsobeným vám, veřejnosti, našemu personálu, dalším třetím stranám nebo nám samotným; nebo pokud tak budeme potřebovat učinit, abychom bránili naše zákonná práva nebo majetek, přijali opatření ohledně nelegálních aktivit nebo dopravních přestupků nebo abychom vymáhali naše smlouvy, jako např. naše Podmínky poskytování služeb.
 • Sesterskými společnostmi Lime: Vaše údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi Lime, abychom pomáhali poskytovat, spravovat a vylepšovat služby. Spolu s tím, jak rosteme, můžeme rozšiřovat naši skupinu společností zřizováním místních dceřiných a jiných sesterských společností dle potřeby, aby nám pomáhaly poskytovat nebo prodávat služby.
 • Reorganizace podniku: Vaše údaje můžeme rovněž sdílet v rámci prodeje, fúze, změny kontroly nebo při přípravě na kteroukoli z těchto událostí.

Rovněž můžeme sdílet agregované, depersonalizované nebo deidentifikované informace, které nelze účelově použít k vaší identifikaci třetími stranami, včetně výše uvedených typů třetích stran.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je s nimi nesdílíme za účelem jejich přímého marketingu, pokud k tomu nedáte souhlas.

Náš právní základ pro používání vašich údajů

Společnost Lime se opírá o různé právní základy při shromažďování, používání, sdílení a jiném zpracovávání vašich údajů pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, včetně toho, kdy:

 • je to nezbytné pro účely poskytování služeb a plnění našich povinností v souladu s Podmínkami poskytování služeb. Nemůžeme například poskytovat službu, pokud neshromažďujeme a nezpracováváme základní informace o vás a vaší poloze;
 • poskytli jste nám svůj souhlas se zpracováváním vašich údajů (v kterémžto případě můžete svůj souhlas kdykoli odvolat);
 • je to nezbytné, abychom splnili své zákonné povinnost, mimo jiné například včetně reakce na žádosti o informace od státního nebo donucovacího orgánu, nebo abychom uplatnili, vymáhali nebo obhajovali právní nároky;
 • abychom chránili životně důležité zájmy našich uživatelů, Juicerů, personálu a veřejnosti jak v rámci služeb, tak i mimo ně;
 • je to povoleno právními předpisy, můžeme zpracovávat údaje ve veřejném zájmu; a/nebo
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Lime nebo třetích stran za předpokladu, že jsou vyváženy s vašimi základními právy a zájmy.

Jak vaše údaje předáváme?

Jelikož naše služby nabízíme na mnoha místech po celém světě, můžeme vaše údaje předávat do těchto míst nebo z těchto míst za účelem toho, abychom vám poskytovali služby.

Pokud je vaše obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), Švýcarsku nebo ve Spojeném království, budeme vaše údaje předávat nebo přenášet do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, za účelem uložení, zpracovávání a za dalšími účely popsanými v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.  Předávání údajů je nezbytné pro účely poskytování služeb uvedených v Podmínkách poskytování služeb. Při předávání údajů z EHP, Švýcarska a Spojeného království do Spojených států a dalších zemí mimo zemi, kde žijete, se společnost Lime opírá o standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a u některých zemí případně o rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany. O kopii standardních smluvních doložek můžete požádat tak, že nás budete kontaktovat na adrese legal@li.me.

Jak dlouho si informace ponecháváme

Vaše údaje si ponecháváme tak dlouho, jak je opodstatněně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo dokud není váš účet vymazán (podle toho která situace nastane dříve), s výjimkou jakéhokoli delšího období, které mohou vyžadovat platné právní předpisy nebo které je vám oznámeno.

Než budete moci používat určité služby Lime, můžeme požádat o kopii vašeho řidičského průkazu. Když požádáme o kopii vašeho řidičského průkazu, provádíme ověření, aby bylo zajištěno, že je průkaz platný, a ponecháme si pouze určité omezené ověřovací informace, abyste mohli služby využívat.

Když svůj účet vymažete, může nám nějakou dobu trvat, než vaše údaje zcela vymažeme z našich databází a systémových protokolů. Informace z vymazaných účtů si můžeme rovněž ponechat za účelem předcházení podvodům, výběru poplatků, vymáhání Podmínek poskytování služeb, abychom dodrželi své zákonné povinnosti nebo vymáhali svá zákonná práva.

Kromě toho pokud jste Juicer, ponechává si společnost Lime určité údaje v rozsahu nezbytném pro dodržení našich zákonných povinností. Společnost Lime si může například ponechat některé vaše údaje, aby splnila platné daňové, zákonné, ohlašovací povinnosti a povinnosti auditu a další požadavky v zemích, kde působíme. 

Práva v EHP / Švýcarsku / ve Spojeném království

Pokud se váš obvyklý pobyt nachází v EHP, Švýcarsku nebo ve Spojeném království, můžete ve vztahu k vašim údajům využít mnoha práv. I když některá z těchto práv platí obecně, určitá práva platí pouze v omezených případech. Tato práva se na vás nutně nevztahují, pokud sídlíte mimo tyto oblasti.

Právo vznést námitku – když zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, můžete vůči tomuto zpracovávání za určitých okolností vznést námitku. Jestliže vznesete námitku, tak pokud nebudeme mít závažné legitimní důvody nebo pokud to nebude zapotřebí ze zákonných důvodů, přestaneme vaše údaje zpracovávat. 

Právo na přístup – k mnoha svým údajům máte přístup tak, že se přihlásíte k svému účtu. Můžete rovněž požádat o kopii údajů, které o vás máme, a o informace vysvětlující, jak se tyto údaje používají.

Právo na opravu – máte právo požadovat, abychom opravili vaše nepřesné údaje.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo požadovat, abychom vaše údaje vymazali za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody a že je to v souladu s platnými právními předpisy.

Právo omezit zpracovávání – v určitých případech máte právo dočasně omezit to zpracovávání vašich údajů z naší strany za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody.

Právo na přenositelnost údajů – můžete mít právo získat některé své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto informace jinému správci.

Právo odvolat souhlas – pokud jste dříve poskytli svůj souhlas, například abychom vám mohli zasílat přímý marketing, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Neovlivní to však zákonitost zpracovávání založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Navíc dokonce i v případě odvolání můžeme vaše údaje i nadále používat tak, jak povolují či vyžadují právní předpisy.

Oprávnění týkající se nakládání s daty po vaší smrti - Máte právo, nám poskytnout konkrétní pokyny týkající se ukládání, vymazání, sdílení vašich osobních údajů po vaší smrti.

Pokud byste chtěli uplatnit kterákoli z těchto práv nebo v případě, že byste měli jakékoli obavy ohledně toho, jak vaše údaje zpracováváme, spojte se s námi prosím tak, jak je uvedeno v části „Kdo je zodpovědný za mé údaje?“ tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu údajů.  Seznam dozorových úřadů EU je k dispozici zde. Můžete se rovněž obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lime na adrese dpo@li.me.

Vaše kalifornská práva na ochranu osobních údajů Máte-li bydliště v Kalifornii, mohou vám náležet další práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Více informací o těchto právech a jejich uplatňování naleznete zde v našem oznámení o ochraně osobních údajů pro stát Kalifornie, které je začleněno do těchto zásad odkazem.

Vaše možnosti volby a jak můžete své údaje spravovat

Domníváme se, že byste měli mít možnosti volby ohledně shromažďování, používání a sdílení vašich údajů. Pokud nechcete, aby společnost Lime vaše údaje shromažďovala, služby prosím nepoužívejte.

E-maily a další sdělení: Pokud byste chtěli změnit typy sdělení, která od nás dostáváte, včetně odhlášení odběru reklamních sdělení od naší společnosti, můžete tak učinit kdykoli tím, že aktualizujete předvolby komunikace uvedené ve vašem profilu účtu. Můžeme vám i nadále zasílat nepropagační sděleni, jako např. potvrzení o personálním obsazení a další informace o vašem používání služeb. Pokud nás doporučíte někomu jinému pomocí funkce našeho e-mailu, upozorňujeme, že se dotyčný může rozhodnout, že si od nás nepřeje dostávat v budoucnu propagační e-maily, a to tak, že bude postupovat podle pokynů pro vyjádření nesouhlasu v e-mailové pozvánce.

Přístup k vašim údajům a jejich správa: Pokud máte u společnosti Lime účet, můžete si své údaje kontrolovat, měnit nebo vymazat tak, že se k svému účtu přihlásíte a upravíte svůj profil. Můžete změnit číslo svého mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu pomocí funkce změny v naší aplikaci. Svůj účet Lime můžete kdykoli vymazat odesláním požadavku na adresu support@li.me nebo pomocí funkce v aplikaci „Odeslat požadavek“.Pokud jste Juicer a chcete vymazat svůj účet, zašlete prosím e-mail na adresu juicer@li.me 

Kdo je zodpovědný za mé údaje? 

Chcete-li vidět, kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje a jak tyto osoby kontaktovat, klikněte prosím sem.

Databeskyttelseserklæring
Ikrafttrædelsesdato: 1. april 2020

Hos Lime og vores koncernselskaber (samlet benævnt "Lime," "vi," "os," eller "vores") er vi stærkt engagerede i gennemsigtighed, og vi vil gerne have, at du ("du" eller "din") forstår, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter dine oplysninger. Denne databeskyttelseserklæring ("databeskyttelseserklæring") beskriver, hvordan Lime håndterer oplysninger i forbindelse med Limes websteder og relaterede mobilapplikationer og tjenester (samlet benævnt "tjenesterne"), og når du ellers interagerer med os. Når dette er angivet, beskriver denne politik også vores datapraksisser i forbindelse med Juicere. Du bedes også læse vores servicevilkår, som beskriver vilkårene, der regulerer tjenesterne.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Hvis Lime foretager ændringer af denne databeskyttelseserklæring, vil den opdaterede databeskyttelseserklæring blive gjort tilgængelig via vores tjenester, og hvis vi foretager eventuelle væsentlige ændringer af denne databeskyttelseserklæring, tilvejebringer vi en tydelig meddelelse og vil evt. også kontakte dig direkte via e-mail eller anden metode.

Typer af oplysninger, som vi indsamler

Vi indsamler eller modtager oplysninger på forskellige måder. De typer af oplysninger, som vi indsamler eller modtager afhænger af, hvordan du bruger og interagerer med vores tjenester. I mange tilfælde kan du selv vælge de oplysninger, som du giver os, selv om der kræves bestemte oplysninger for at vi kan levere tjenesterne. Vi bruger og videregiver disse oplysninger til de formål, der beskrives nærmere nedenfor. De typer af oplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Kontooplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger, såsom dine kreditkortoplysninger. For at kunne bruge visse produkter, kan vi også kræve, at du sender os en kopi af dit kørekort. For at benytte Lime Access, indsamler vi også offentligt udstedt id og bevis på lavindkomststatus til verifikationsformål.
 • Vi indsamler og behandler placeringsoplysninger, når du tilmelder dig og bruger tjenesterne. For eksempel, for at vise dig Lime-cykler eller -scootere i nærheden af ​​din placering, er det nødvendigt at indsamle og registrere din enheds fysiske placering. Oplysninger såsom placeringen af cyklen eller scooteren, ruterne taget af cyklen eller scooteren, og dens lejestatus, er også nødvendige for at levere tjenesterne. Lime indsamler også placeringsoplysninger direkte fra Lime-cykler eller -scootere, herunder når en Lime-bruger kører, såsom rejseoplysninger.
 • Hvis du linker, forbinder til eller logger på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), kan tredjepartstjenesten sende os oplysninger, såsom dine profiloplysninger eller venneliste fra den pågældende tjeneste.
 • Når du anmoder om kundeservice, support eller anden hjælp, kan du vælge at give os dine kontaktoplysninger, så vi bedre kan svare på dine anmodninger, og vi kan beholde oplysninger om din interaktion med vores supporttjenester.
 • Lime indsamler oplysninger fra din browser, computer eller mobilenhed, som giver os tekniske oplysninger, såsom din enheds IP-kildeadresse og hvornår du tilgår eller bruger tjenesterne. Vi bruger cookies og lignende teknologier (såsom pixels og tags) til at levere vores tjenester, herunder til at gemme dine indstillinger og indsamle analytiske oplysninger om dig. Du kan få mere at vide om, hvordan vi bruger cookies og lignende teknologier i vores cookiepolitik.
 • Vi indsamler oplysninger, som du deler på tjenesterne, såsom når du deltager i fællesskaber eller andre fora eller kommenterer blogindlæg. Afhængigt af dine kamera- eller fotoindstillinger, vil Lime modtage oplysninger, som du vælger at sende til os, såsom fotos af parkerede Lime-cykler eller -scootere.
 • Vi modtager oplysninger om dig, når vi bruger tredjepartspartnere, såsom markedsførings- og annonceringspartnere.
 • For at hjælpe dig med at introducere folk til vores tjenester, kan du vælge at bruge vores henvisningstjeneste til at fortælle en ven om vores tjenester for en rabat. Når du vælger at bruge vores henvisningstjeneste, vil vi anmode om din kontaktpersons navn og e-mailadresse og automatisk sende din kontaktperson en engangsmail på dine vegne, der inviterer vedkommende til at bruge vores tjenester.

Hvis du også er Juicer, der hjælper Lime med at indsamle og oplade scootere, indsamler vi yderligere oplysninger:

 • indsendt som en del af din ansøgning om at arbejde som Juicer, såsom offentligt udstedt identifikation,
 • nærmere oplysninger om det arbejde, som du udfører for Lime, såsom oplysninger om de scootere, som du oplader for Lime,
 • dine bankkontooplysninger, så vi kan betale dig, og
 • de oplysninger, der kræves ved lov, såsom CPR-nummer, skattenummer eller arbejdstilladelse.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger, herunder oplysninger om din placering, til at:

 • levere tjenesterne til dig efter din anmodning herom, herunder til at administrere din konto og kørselshistorik,
 • overvåge, spore og servicere Lime-cyklerne og -scooterne, herunder når de bruges af dig,
 • behandle betalinger, abonnementer eller donationer og eventuelle rabatter eller særlige tilbud, såsom gratis oplåsninger,
 • kommunikere med dig om din konto, interaktioner eller transaktioner, herunder tjenesterelaterede meddelelser, såsom ændringer af vores politikker. I overensstemmelse med lokal lovgivning, kan vi også sende dig undersøgelser eller salgsfremmende meddelelser, herunder oplysninger om funktioner og forbedringer af vores tjenester,
 • optimere, udvikle og forbedre vores tjenester. For at gøre dette kan vi bruge tredjepartsanalyseudbydere til at forstå, hvordan tjenesten bruges, og til at hjælpe os med at forbedre tjenesten,
 • om nødvendigt, til at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder til at opfylde forskriftsmæssige eller lokale lovkrav,
 • påvise, undersøge og forebygge aktiviteter, der kan overtræde Limes politikker eller servicevilkår eller være ulovlige, hvilket kan omfatte deling af oplysninger med offentlige myndigheder uden for dit hjemland, såsom retshåndhævende myndigheder,
 • samarbejde med tredjeparter, såsom universiteter og lokale offentlige myndigheder, som beskrevet nedenfor i afsnittet "Hvem deler vi dine oplysninger med?", og

Derudover, hvis du er Juicer, bruger vi også dine oplysninger til at:

 • beregning og udbetaling af din løn og
 • til at overvåge det arbejde, som du udfører for Lime og til at spore Lime-cykler og -scootere.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi deler dine oplysninger med Limes associerede selskaber, vores tjenesteudbydere, andre tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde servicevilkårene, og som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi deler især dine oplysninger med:

 • Vores tjenesteudbydere og partnere: Vi deler dine oplysninger med vores betroede tjenesteudbydere og partnere, der leverer tjenester til Lime, såsom hosting af data og vores infrastruktur, behandling af betalinger og donationer, støtte og forbedring af tjenesterne, udførelse af kundeservice eller levering af markedsførings- og annonceringstjenester. For eksempel deler vi oplysninger med kreditkortudstedere for at behandle dine betalinger og refusioner.
 • Samarbejde med tredjeparter: Efter at have fjernet visse identifikatorer, såsom dit navn, telefon og e-mailadresse (hvor angivet), og samkøre de resulterende oplysninger med lignende oplysninger fra andre brugere, kan Lime bruge, licensere og dele dine oplysninger, herunder rejseoptegnelser og bestemmelsesstedshistorik for udflugter (rejser) med tredjeparter til forskning, forretning eller andre formål. For eksempel indgår Lime partnerskaber med universiteter og lokale statslige myndigheder for at samarbejde om forskningsprojekter, såsom at forstå trafik- og rejsemønstre i en by. Få mere at vide om disse partnerskaber <her>.
 • Offentlige myndigheder, tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder: Vi kan dele dine oplysninger, hvis vi i god tro mener, ​​at det med rimelighed er nødvendigt at gøre det af juridiske årsager, herunder for at opfylde føderale, statslige, forskriftsmæssige eller lokale lovkrav eller som led i en retsproces eller for at påvise, undersøge, forebygge og imødekomme svig og anden ulovlig aktivitet, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer eller for at forhindre skade på dig, medlemmer af offentligheden, vores personale, andre tredjeparter eller os selv, eller hvis vi skal gøre det for at forsvare vores juridiske rettigheder eller ejendom, for at træffe foranstaltninger i forbindelse med ulovlige aktiviteter eller trafikforseelser, eller for at håndhæve vores kontrakter, såsom vores servicevilkår.
 • Associerede Lime-selskaber: Vi kan dele dine oplysninger med associerede Lime-selskaber for at hjælpe med at levere, vedligeholde og forbedre tjenesterne. Efterhånden som vi vokser, kan vi udvide vores koncern ved at etablere lokale datterselskaber eller andre associerede selskaber efter behov for at hjælpe os med at levere eller markedsføre tjenesterne.
 • Virksomhedsomstrukturering: Vi kan også dele dine oplysninger som led i et salg, fusion, ændring i kontrol, eller som forberedelse på enhver af ​​disse begivenheder.

Vi kan også dele aggregerede, anonymiserede eller af-identificerede oplysninger, som ikke med rimelighed kan bruges til at identificere dig med tredjeparter, herunder de typer tredjeparter, der er opstillet ovenfor.

Vi hverken sælger eller deler dine personoplysninger med tredjeparter til deres direkte markedsføring, undtagen med dit samtykke.

Vores retsgrundlag for brug af dine oplysninger

Lime påberåber sig en række retsgrundlag for at indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle dine oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, herunder hvis:

 • Det er nødvendigt for at levere tjenesterne og opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med servicevilkårene For eksempel kan vi ikke levere tjenesten, medmindre vi indsamler og behandler grundlæggende oplysninger om dig og din placering,
 • du har givet os dit samtykke til at behandle dine oplysninger (i så fald kan du tilbagetrække dit samtykke til enhver tid)
 • nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, herunder for eksempel, svare på anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder, eller for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
 • for at beskytte vores brugere, Juicere, personale og offentlighedens vitale interesser, både på og uden for tjenesterne,
 • det er tilladt ved lov, kan vi behandle oplysninger af hensyn til almen interesse, og/eller
 • behandlingen er nødvendig med henblik på Lime eller en tredjeparts legitime interesser, forudsat at vi har afvejet disse i forhold til dine grundlæggende rettigheder og interesser.

Hvordan overfører vi dine oplysninger?

Da vi tilbyder vores tjenester på mange steder over hele verden, kan vi overføre dine oplysninger til eller fra disse steder med henblik på at levere tjenester til dig.

Hvis du har din sædvanlige bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), Schweiz eller Storbritannien, overfører eller sender vi dine oplysninger til USA og andre lande uden for hvor du bor til opbevaring, behandling og andre formål beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.  Overførslen af ​​oplysninger er nødvendig for at levere vores tjenester som beskrevet i servicevilkårene. Lime påberåber sig standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen og Europa-Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed for visse lande, som relevant, for at overføre oplysninger fra EØS, Schweiz og Storbritannien til USA og andre lande uden for det land hvor du bor. Du kan anmode om en kopi af standardkontraktbestemmelser ved at kontakte os på legal@li.me.

Så længe opbevarer vi oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesterne til dig, eller indtil din konto slettes, alt efter hvad der er længst, med forbehold for eventuel længere periode, som måtte kræves i henhold til gældende lovgivning eller som meddeles dig.

Vi kan anmode om en kopi af dit kørekort, inden du kan bruge visse Lime-tjenester. Når vi anmoder om en kopi af dit kørekort, udfører vi verifikationskontroller for at sikre, at kørekortet er gyldigt, og vi opbevarer kun begrænsede verifikationsoplysninger, så du kan bruge tjenesterne.

Når du sletter din konto, kan det tage os yderligere tid at slette dine oplysninger fuldt ud i vores databaser og systemlogfiler. Vi kan også opbevare oplysninger fra slettede konti for at forebygge svig, inddrive gebyrer, håndhæve servicevilkårene, for at overholde vores juridiske forpligtelser eller håndhæve vores juridiske rettigheder.

Hvis du er Juicer, opbevarer Lime desuden visse oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser. For eksempel kan Lime opbevare nogle af dine oplysninger for at overholde gældende skatte-, juridiske, rapporterings- og revisionsforpligtelser og andre krav i de lande, hvor vi driver virksomhed. 

Rettigheder i EØS/Schweiz/Storbritannien

Hvis du har din sædvanlige bopæl i EØS, Schweiz eller Storbritannien, har du en række rettigheder i forhold til dine oplysninger. Mens nogle af disse rettigheder gælder generelt, gælder visse rettigheder kun i begrænsede tilfælde. Disse rettigheder gælder ikke nødvendigvis for dig, hvis du er bosat uden for disse regioner.

Ret til at gøre indsigelse - Når vi behandler dine oplysninger baseret på legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling under visse omstændigheder. Medmindre vi har tvungne legitime årsager eller hvis det er nødvendigt af juridiske årsager, ophører vi med at behandle dine oplysninger, når du gør indsigelse. 

Ret til indsigt – Du kan få adgang til mange af dine oplysninger ved at logge ind på din konto. Du kan også anmode om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig, og oplysninger, der forklarer, hvordan oplysningerne bruges.

Ret til berigtigelse – Du har ret til at anmode om, at vi retter urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning – Du har ret til, i visse tilfælde, at anmode om, at vi sletter dine oplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til det og med forbehold af gældende lovgivning.

Ret til at begrænse behandling – Du har ret til, i visse tilfælde, midlertidigt at begrænse behandlingen af ​​dine oplysninger, forudsat at der er gyldige årsager til at gøre det.

Ret til dataportabilitet – Du har muligvis ret til at modtage visse af dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at sende sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at tilbagetrække samtykke – Hvis du tidligere har givet dit samtykke, såsom til at sende dig direkte markedsføring, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Dette påvirker dog ikke lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykke, der fandt sted før det blev trukket tilbage. Endvidere kan vi, selv i tilfælde af tilbagetrækning, fortsætte med at bruge dine oplysninger som tilladt eller påkrævet ved lov.

Rettighed til at foretage rådgivning om håndtering af din data efter din død – Du har ret til at give os specifik rådgivning omkring opbevaring, slettelse af kommunikation af din data efter din død.

Du bedes kontakte os som angivet i afsnittet “Hvem er ansvarlig for mine oplysninger?” i denne databeskyttelseserklæring, hvis du gerne vil udøve enhver af ​​disse rettigheder, eller hvis du skulle have eventuelle bekymringer om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed.  Du kan få adgang til en liste over EU-tilsynsmyndigheder her. Du kan også kontakte Limes databeskyttelsesrådgiver på dpo@li.me.

Dine databeskyttelsesrettigheder i Californien: Hvis du er bosat i Californien, kan du have ret til yderligere rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. For flere oplysninger om de pågældende rettigheder og hvordan du udøver dem, se vores databeskyttelseserklæring for Californien her, som er indarbejdet i denne politik ved henvisning.

Dine valg og hvordan du kan administrere dine oplysninger

Vi mener, at du bør have valg med hensyn til indsamlingen, brugen og delingen af dine oplysninger. Hvis du ikke vil have, at Lime indsamler dine oplysninger, må du ikke bruge tjenesterne.

E-mails og andre meddelelser: Hvis du gerne vil ændre de typer af meddelelser, som du modtager fra os, herunder fravælge salgsfremmende meddelelser fra os, kan du gøre det til enhver tid ved at opdatere de kommunikationspræferencer, der er angivet i din kontoprofil. Vi kan fortsætte med at sende ikke-salgsfremmende meddelelser, såsom bemandingsbekræftelser og andre oplysninger om din brug af tjenesten. Hvis du henviser andre til os ved hjælp af vores e-mailfunktionalitet, bedes du bemærke, at de kan vælge ikke at modtage eventuelle salgsfremmende e-mails fra os i fremtiden ved at følge fravalgsinstrukserne i e-mailinvitationen.

Adgang til og administration af dine oplysninger: Hvis du har en konto hos Lime, kan du gennemgå, ændre eller slette dine oplysninger ved at logge ind på din konto og redigere din profil. Du kan ændre dit mobilnummer eller din e-mailadresse ved hjælp af ændringsfunktionen i vores app. Du kan til enhver tid slette din Lime-konto ved at indsende en anmodning til os på support@li.me eller ved at bruge funktionen "Indsend en anmodning" i appen.

Hvis du er Juicer og ønsker at slette din konto, bedes du sende en e-mail til juicer@li.me

Hvem er ansvarlig for mine oplysninger? 

For at se, hvem der er ansvarlig for dine personoplysninger og hvordan du kontakter dem, bedes du klikke her.

Datenschutzerklärung
Gültig ab: 1. April 2020

Bei Lime und unseren verbundenen Unternehmen (zusammen „Lime“, „wir“, „uns“, oder „unser/e“) legen wir besonderen Wert auf Transparenz und möchten, dass Sie („Sie“ oder „Ihr/e“) sich darüber im Klaren sind, wie Ihre Informationen von uns erhoben, genutzt, weitergegeben und geschützt werden. Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) gibt Aufschluss darüber, wie Lime mit den Informationen umgeht, die im Zusammenhang mit den Websites von Lime und den damit verbundenen mobilen Anwendungen und Diensten (zusammen die „Dienste“) sowie Ihren anderweitigen Interaktion mit uns erfasst werden. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wenn angegeben, auch unsere Datenschutzpraktiken im Zusammenhang mit Juicern. Bitte lesen Sie auch unsere Nutzungsbedingungen durch, in denen die Bedingungen für unsere Dienste festgelegt sind.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich zu ändern. Wenn Lime Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornimmt, wird die aktualisierte Datenschutzerklärung über unsere Dienste zur Verfügung gestellt, und wenn wir wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden wir einen deutlichen Hinweis veröffentlichen und Sie gegebenenfalls auch direkt per E-Mail oder auf andere Weise darüber in Kenntnis setzen.

Die von uns erhobenen Arten von Informationen

Wir erheben oder holen Informationen auf verschiedenen Wegen ein. Welche Arten von Informationen wir erheben oder einholen, hängt von Ihrer Nutzung und Interaktion im Zusammenhang mit unseren Diensten ab. In den meisten Fällen können Sie die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen auswählen, wobei für die Bereitstellung der Dienste allerdings bestimmte Daten erforderlich sind. Wir nutzen und geben diese Informationen für die im Folgenden beschriebenen Zwecke weiter. Zu den von uns erhobenen Arten von Informationen gehören:

 • Kontoinformationen wie z. B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Zahlungsinformationen wie Ihre Kreditkartendaten. Um bestimmte Produkte verwenden zu können, müssen Sie möglicherweise auch eine Kopie Ihres Führerscheins zur Verfügung stellen. Darüber hinaus erheben wir für die Nutzung von Lime Access auch von staatlicher Seite ausgestellte Ausweise und den Nachweis eines niedrigen Einkommensstatus zu Verifizierungszwecken.
 • Wir erheben und verarbeiten Standortdaten, wenn Sie sich anmelden und die Dienste nutzen. Damit wir Ihnen beispielsweise Fahrräder oder Roller von Lime in der Nähe Ihres Standortes anzeigen können, ist es erforderlich, dass wir den physischen Standort Ihres Gerätes erheben und aufzeichnen. Daten wie der Standort des Fahrrads oder Rollers, die Routen, die das Fahrrad oder der Roller zurücklegt, und sein Mietstatus sind ebenfalls erforderlich, damit wir die Dienste bereitstellen können. Lime erhebt auch Standortdaten direkt von den Fahrrädern oder Rollern von Lime, auch wenn ein Lime-Anwender gerade damit unterwegs ist. Dazu gehören beispielsweise Informationen zur Fahrstrecke.
 • Wenn Sie Lime mit einem Drittanbieterdienst (z. B. Facebook) verlinken, verbinden oder sich darüber einloggen, kann der Drittanbieterdienst uns Informationen wie beispielsweise Ihre Profildaten oder Ihre Freundesliste dieses Dienstes übermitteln.
 • Wenn Sie um Kundenservice, Support oder eine anderweitige Unterstützung bitten, können Sie sich dafür entscheiden, uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen, damit wir besser auf Ihre Anfragen reagieren und Informationen bezüglich der Kontaktaufnahme mit unseren Support-Diensten speichern können.
 • Lime erhebt Informationen von Ihrem Browser, Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät, aus denen technische Informationen wie die Quell-IP-Adresse Ihres Geräts und der Zeitpunkt des Zugriffs oder der Nutzung unserer Dienste hervorgehen. Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien (wie Pixel und Tags), damit wir unsere Dienste bereitstellen können. Dazu gehört auch das Speichern Ihrer Einstellungen und das Erfassen von Analysedaten zu Ihrer Person. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.
 • Wir erheben Informationen, die Sie im Rahmen der Nutzung der Dienste übermitteln, z. B. wenn Sie sich an Diskussionen oder anderweitig in Foren beteiligen oder Kommentare zu Blog-Einträgen abgeben. Abhängig von Ihren Kamera- oder Foto-Einstellungen empfängt Lime die von Ihnen zur Übermittlung freigegebenen Informationen, z. B. Fotos von abgestellten Fahrrädern oder Rollern von Lime.
 • Wir erheben Informationen zu Ihrer Person, wenn wir die Dienste von Dritten wie etwa Marketing- und Werbepartnern in Anspruch nehmen.
 • Um Sie dabei zu unterstützen, anderen Personen mit unseren Diensten vertraut zu machen, können Sie unseren Empfehlungsservice nutzen, um beispielsweise einen Freund über unsere Dienste zu informieren und einen Rabatt zu erhalten. Wenn Sie sich für die Nutzung unseres Empfehlungsservices entscheiden, fragen wir nach dem Namen und der E-Mail-Adresse Ihres Kontakts und senden Ihrem Kontakt automatisch eine einmalige E-Mail in Ihrem Namen zu, in der er oder sie zur Nutzung unserer Dienste eingeladen wird.

Darüber hinaus erheben wir folgende zusätzliche Informationen, wenn Sie ein Juicer sind, der Lime beim Einsammeln und Laden von Rollern unterstützt:

 • Informationen, die als Teil Ihrer Bewerbung als Juicer eingereicht werden, wie z. B. ein von staatlicher Seite ausgestellten Ausweis;
 • Einzelheiten zu den Arbeiten, die Sie für Lime ausführen, wie z. B. Informationen über die Roller, die Sie für Lime aufladen;
 • Ihre Bankverbindung, damit wir Sie bezahlen können; und
 • Informationen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind, wie z. B. Sozialversicherungsnummer, Steuernummer oder Arbeitsvisum.

Wie wir Informationen nutzenWir nutzen Ihre Informationen, einschließlich Informationen über Ihren Standort, zu folgenden Zwecken:

 • Um Ihnen auf Anfrage die Dienste zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Verwaltung Ihres Kontos und Ihres Fahrtenverlaufs;
 • Zur Ortung, Nachverfolgung und Wartung der Fahrräder und Roller von Lime, auch wenn diese von Ihnen benutzt werden;
 • Um Zahlungen, Abonnements oder Spenden sowie Rabatte oder Sonderangebote wie kostenlose Freischaltungen zu bearbeiten;
 • Um Ihnen Mitteilungen bezüglich Ihres Kontos, Ihrer Interaktionen oder Ihrer Transaktionen zukommen zu lassen, einschließlich dienstbezogener Ankündigungen, wie beispielsweise Änderungen an unseren Richtlinien. Soweit nach lokalem Recht zulässig, werden wir Ihnen gegebenenfalls auch Umfragen oder Marketing-Mitteilungen zusenden, einschließlich Informationen über Funktionen und Verbesserungen unserer Dienste;
 • Um unsere Dienste zu optimieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zu diesem Zweck beauftragen wir unter Umständen externe Analyse-Dienstleister, damit diese uns bei der Ermittlung von Nutzungsweisen und der Verbesserung unserer Dienste unterstützen;
 • Falls erforderlich, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich der Erfüllung behördlicher oder gesetzlicher Anforderungen;
 • Zur Identifizierung, Untersuchung und Verhinderung von Aktivitäten, die gegen die Richtlinien oder Nutzungsbedingungen von Lime verstoßen oder illegal sind, einschließlich der Weitergabe von Informationen an Regierungsbehörden außerhalb Ihres Heimatlandes, wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden;
 • Um mit Dritten wie beispielsweise Universitäten und lokalen Behörden zusammenzuarbeiten, wie im nachstehenden Abschnitt „An wen geben wir Ihre Informationen weiter?“ beschrieben; und

Wenn Sie ein Juicer sind, nutzen wir Ihre Informationen darüber hinaus zu folgenden Zwecken:

 • Um Ihr Honorar zu berechnen und an Sie auszuzahlen; und
 • Zur Überwachung der Arbeit, die Sie für Lime leisten und zur Ortung der Fahrräder und Roller von Lime.

An wen geben wir Ihre Informationen weiter?Wir geben Ihre Informationen an die verbundenen Unternehmen von Lime, unsere Dienstleister und andere Dritte weiter, wenn dies zur Umsetzung der Nutzungsbedingungen und gemäß dieser Datenschutzerklärung erforderlich ist. Wir geben Ihre Informationen an folgende Empfänger weiter:

 • Unsere Dienstleister und Partner: Wir geben Ihre Informationen an unsere vertrauenswürdigen Dienstleister und Partner weiter, die Lime gegenüber Dienstleistungen erbringen, wie z. B. das Hosting unserer Daten und Infrastruktur, die Verarbeitung von Zahlungen und Spenden, die Unterstützung und Verbesserung der Dienste, die Durchführung des Kundenservice oder die Bereitstellung von Marketing- und Werbeleistungen. So geben wir beispielsweise Informationen an Kreditkartenaussteller weiter, damit wir Ihre Zahlungen und Rückerstattungen bearbeiten können.
 • Zusammenarbeit mit Dritten: Nachdem bestimmte Kennzeichen, wie beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse (wo bereitgestellt) entfernt und die daraus resultierenden Informationen mit ähnlichen Daten von anderen Benutzern kombiniert wurden, kann Lime Ihre Daten, einschließlich Aufzeichnungen zu Einzelfahren und Standort(Reise-)verlauf nutzen, lizenzieren und an Dritte für Forschungs-, Geschäfts- oder sonstige Zwecke weitergeben. So arbeitet Lime beispielsweise mit Universitäten und lokalen Regierungsbehörden zusammen, um an Forschungsprojekten mitzuwirken, die sich unter anderem mit dem Verkehrs- und Fahrverhalten in Städten befassen. Mehr über diese Partnerschaften erfahren Sie <hier>.
 • Regierungs-, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden: Wir geben Ihre Informationen unter Umständen weiter, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass dies aus rechtlichen Gründen vernünftigerweise notwendig ist, einschließlich zur Erfüllung von bundesstaatlichen, staatlichen, behördlichen oder lokalen gesetzlichen Anforderungen oder als Teil eines Gerichtsverfahrens, oder um Betrug und andere illegale Aktivitäten, Sicherheitslücken oder technische Probleme aufzudecken, zu untersuchen, zu verhindern und zu beseitigen oder um Verletzungen oder Schädigungen für Sie, Mitbürger, unsere Mitarbeiter, andere Dritte oder uns selbst zu verhindern; oder wenn wir dies tun müssen, um unsere gesetzlichen Rechte oder unser Eigentum zu schützen, um Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten oder Verkehrsdelikte zu ergreifen oder um unsere Verträge durchzusetzen, wie beispielsweise unsere Nutzungsbedingungen.
 • Verbundene Unternehmen von Lime: Wir geben Ihre Informationen gegebenenfalls an verbundene Unternehmen von Lime weiter, um die Bereitstellung, Wartung und Verbesserung der Dienste zu ermöglichen. Mit zunehmendem Wachstum erweitern wir gegebenenfalls unsere Unternehmensgruppe, indem wir bei Bedarf lokale Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen gründen, damit diese uns bei der Bereitstellung oder Vermarktung der Dienste unterstützen.
 • Umstrukturierungen des Unternehmens: Wir geben Ihre Informationen gegebenenfalls auch im Rahmen eines Verkaufs, einer Fusion, eines Kontrollwechsels oder zur Vorbereitung auf eines dieser Ereignisse weiter.

Auch können wir aggregierte oder anonymisierte Daten weitergeben, die von Dritten, einschließlich der oben aufgelisteten Typen von Dritten, nicht vernünftigerweise genutzt werden können, um  Sie zu identifizieren.

Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte Parteien für Zwecke des Direktmarketings weiter und wir verkaufen sie auch nicht, sofern Sie hierzu nicht Ihre Einwilligung gegeben haben.

Unsere rechtlichen Grundlagen für die Nutzung Ihrer Informationen

Lime stützt sich auf eine Reihe von rechtlichen Grundlagen, um Ihre Informationen für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erheben, zu nutzen, weiterzugeben und anderweitig zu verarbeiten, einschließlich der folgenden:

 • Wenn dies zur Bereitstellung der Dienste und zur Erfüllung unserer Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen erforderlich ist. So können wir die Dienste beispielsweise nur dann anbieten, wenn wir grundlegende Daten zu Ihrer Person und Ihrem Standort erheben und verarbeiten;
 • Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben (sollte dies der Fall sein, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen);
 • Wenn dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist, einschließlich beispielsweise der Beantwortung von Auskunftsanfragen von Regierungsstellen oder Strafverfolgungsbehörden oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;
 • Zum Schutz der lebenswichtigen Interessen unserer Nutzer, Juicer, Mitarbeiter und Personen des öffentlichen Lebens sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dienste;
 • Sofern gesetzlich zulässig, verarbeiten wir gegebenenfalls Daten im öffentlichen Interesse; und/oder
 • Wenn die Verarbeitung für die berechtigten Interessen von Lime oder eines Dritten erforderlich ist, sofern wir diese gegen Ihre Grundrechte und Interessen abgewogen haben.

Wie übermitteln wir Ihre Informationen

In Anbetracht der Tatsache, dass wir unsere Dienste an vielen Orten weltweit bereitstellen, übermitteln wir Ihre Informationen gegebenenfalls an oder von diesen Standorten, um Ihnen die Dienste anbieten zu können.

Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“), in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich haben, werden wir Ihre Informationen in die Vereinigten Staaten und andere Länder außerhalb Ihres Heimatlandes zur Speicherung, Verarbeitung und zu den anderen in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken übermitteln oder übertragen.  Die Übermittlung von Informationen ist notwendig, um unsere Dienste gemäß den Nutzungsbedingungen bereitstellen zu können. Lime stützt sich auf Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission und im Rahmen der Angemessenheitsentscheidungen der Europäischen Kommission über bestimmte Länder genehmigt wurden, um Daten aus dem EWR, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich in die Vereinigten Staaten und andere Länder außerhalb Ihres Heimatlandes zu übermitteln. Sie können eine Kopie der Standardvertragsklauseln anfordern, indem Sie uns unter legal@li.me kontaktieren.

Wie lange wir Informationen speichern

Wir speichern Ihre Informationen so lange, wie es für die Bereitstellung der Dienste gegenüber Ihnen vernünftigerweise erforderlich ist, oder bis Ihr Konto gelöscht wird, je nachdem, was länger dauert. Dies gilt vorbehaltlich einer längeren Aufbewahrungsfrist, die durch geltendes Recht vorgeschrieben ist oder Ihnen mitgeteilt wurde.

Wir werden Sie gegebenenfalls um eine Kopie Ihres Führerscheins bitten, bevor Sie bestimmte Dienste von Lime in Anspruch nehmen können. Wenn wir um eine Kopie Ihres Führerscheins bitten, überprüfen wir, ob der Führerschein gültig ist, und speichern nur eine begrenzte Menge an Verifizierungsinformationen, damit Sie die Dienste nutzen können.

Wenn Sie sich zur Löschung Ihres Kontos entschließen, kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir Ihre Informationen aus unseren Datenbanken und Systemprotokollen vollständig entfernt haben. Wir behalten uns außerdem vor, Informationen von gelöschten Konten zu speichern, um Betrug zu verhindern, Gebühren einzuziehen, die Nutzungsbedingungen durchzusetzen, unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder unsere gesetzlichen Rechte zu wahren.

Wenn Sie ein Juicer sind, speichert Lime außerdem bestimmte Informationen, soweit dies zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Beispielsweise kann Lime einige Ihrer Informationen speichern, um die geltenden Verpflichtungen in Bezug auf Steuern, Gesetze, Berichtswesen und Wirtschaftsprüfung sowie andere Anforderungen der Länder, in denen wir tätig sind, zu erfüllen. 

Rechte im EWR, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich

Wenn Sie Ihren ordentlichen Wohnsitz im EWR, in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich haben, genießen Sie eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre Informationen. Während einige dieser Rechte allgemeingültig sind, gelten gewisse Rechte nur in bestimmten Fällen. Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb dieser Regionen haben, gelten diese Rechte möglicherweise nicht für Sie.

Widerspruchsrecht – Wenn wir Ihre Informationen aufgrund berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung unter bestimmten Umständen widersprechen. Sofern wir keine zwingenden berechtigten Gründe vorweisen können oder wenn dies nicht aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten infolge Ihres Widerspruchs einstellen. 

Recht auf Zugriff – Sie können auf eine Vielzahl Ihrer Informationen zugreifen, indem Sie sich in Ihr Konto einloggen. Sie können auch eine Kopie der von uns zu Ihrer Person gespeicherten Informationen sowie Informationen darüber anfordern, wie die Daten genutzt werden.

Recht auf Berichtigung – Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung unrichtiger Informationen zu Ihrer Person zu verlangen.

Recht auf Löschung – Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Informationen unter gewissen Umständen zu verlangen, sofern berechtigte Gründe dafür vorliegen und das geltende Recht dies vorsieht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer Informationen durch uns unter gewissen Umständen vorübergehend einzuschränken, sofern berechtigte Gründe dafür vorliegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit – Sie haben unter Umständen das Recht, bestimmte Informationen zu Ihrer Person in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen.

Recht auf Widerruf der Einwilligung – Wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben, z. B. damit wir Ihnen Direktmarketing-Mitteilungen zusenden können, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung vor dem Widerruf bleibt hiervon jedoch unberührt. Darüber hinaus nutzen wir Ihre Informationen selbst im Falle eines Widerrufs möglicherweise weiterhin, soweit dies gesetzlich zulässig oder erforderlich ist.

Recht zur Bestimmung der Datenverarbeitung nach dem Tod - Sie haben das Recht, uns Vorgaben bezüglich der Verarbeitung, Speicherung, Löschung und ggf. Weitergabe Ihrer Daten für den Todesfall zu machen.

Bitte setzen Sie sich mit uns wie im Abschnitt „Wer ist für meine Informationen verantwortlich“ dieser Datenschutzerklärung beschrieben in Verbindung, wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten oder wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Art und Weise haben sollten, wie wir Ihre Informationen verarbeiten. Sie haben außerdem das Recht, bei Ihrer zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen.  Eine Liste der Datenschutzbehörde in der EU finden Sie hier. Alternativ können Sie sich auch an den Datenschutzbeauftragten von Lime wenden, der unter dpo@li.me erreichbar ist.

Ihre Datenschutzrechte in Kalifornien: Wenn Sie eine Einwohnerin oder ein Einwohner Kaliforniens sind, haben Sie möglicherweise zusätzliche Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten. Für mehr Information über diese Rechte und deren Ausübung, schauen Sie bitte in unsere Datenschutz Erklärung für Kalifornien, die Sie hier finden und die damit in diese Datenschutzerklärung aufgenommen ist.

Ihre Wahlmöglichkeiten und wie Sie Ihre Informationen verwalten können

Wir sind der Überzeugung, dass Sie bei der Erhebung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten eine Wahlmöglichkeit haben sollten. Wenn Sie nicht möchten, dass Lime Ihre Informationen erhebt, sollten Sie die entsprechenden Dienste nicht nutzen.

E-Mails und andere Kommunikationen: Wenn Sie die Art der von uns übermittelten Kommunikationen ändern möchten, einschließlich der Abmeldung von Werbemitteilungen, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie die in Ihrem Konto festgelegten Kommunikationseinstellungen entsprechend ändern. Wir könne Ihnen jedoch auch weiterhin Mitteilungen ohne Werbecharakter, wie beispielsweise Bestätigungen zur Personalbesetzung, und andere Informationen über Ihre Nutzung der Dienste zusenden. Wenn Sie andere Personen über unsere E-Mail-Funktionen auf uns aufmerksam machen, beachten Sie bitte, dass diese Personen sich möglicherweise dafür entscheiden können, in Zukunft keine Werbe-E-Mails von uns zu erhalten, indem sie den Anweisungen zur Abmeldung in der E-Mail-Einladung folgen.

Zugriff auf und Verwaltung Ihrer Informationen: Wenn Sie über ein Konto bei Lime verfügen, können Sie Ihre Informationen einsehen, ändern oder löschen, indem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und Ihr Profil bearbeiten. Sie können Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse ändern, indem Sie unsere Änderungsfunktion innerhalb der App nutzen. Sie können Ihr Lime-Konto jederzeit löschen, indem Sie uns eine Anfrage an support@li.me senden oder die Funktion „Eine Anfrage senden“ innerhalb der App nutzen.

Wenn Sie ein Juicer sind und Ihr Konto löschen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an juicer@li.me

Wer ist für meine Informationen verantwortlich? Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, wer für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich ist und wie Sie diese Person kontaktieren können, klicken Sie bitte hier.

Privacy Notice
Effective: April 1, 2020

At Lime and our family of companies (collectively “Lime,” “we,” “us,” or “our”) we are strongly committed to transparency, and we want you (“you” or “your”) to understand how we collect, use, share and protect your information. This Privacy Notice (“Privacy Notice”) describes how Lime handles information in connection with Lime’s websites and related mobile applications and services (collectively, the “Services”), and when you otherwise interact with us. When specified, this policy also describes our data practices related to Juicers. Please also read our Terms of Service which set out the terms governing the Services.

We reserve the right to change this Privacy Notice from time to time. If Lime makes changes to this Privacy Notice, the updated Privacy Notice will be made available through our Services and if we make any material changes to this Privacy Notice, we will provide a prominent notice and may also contact you directly by email or another method.

The Types of Information We Collect

We collect or receive information in different ways. The types of information we collect or receive depends on how you use and interact with our Services. In many cases, you can choose the  information you provide to us, although certain information is required for us to provide the Services. We use and disclose this information for the purposes described further below. The types of information we collect include:

 • Account Information such as your name, e-mail address, telephone number and payment information such as your credit card details. In order to use certain products, we may also require you to provide a copy of your driving license. To avail of Lime Access, we also collect government-issued ID and proof of low income status for verification purposes.
 • We collect and process location data when you sign up and use the Services. For example, to show you Lime bikes or scooters near your location, it is necessary to collect and record the physical location of your device. Data such as the location of the bike or scooter, the routes taken by the bike or scooter, and its rental status are also necessary to provide the Services. Lime also collects location data directly from Lime bikes or scooters including when a Lime user is riding, such as journey information.
 • If you link, connect, or login to Lime with a third party service (e.g. Facebook), the third party service may send us information such as your profile information or friends list from that service.
 • When you ask for customer service, support or other assistance, you can choose to provide us with your contact information so we can better respond to your requests and we may keep information about your engagement with our support services.
 • Lime collects information from your browser, computer, or mobile device, which provides us with technical information such as your device’s source IP address and when you access or use the Services. We use cookies and similar technologies (like pixels and tags) to provide our Services, including to remember your settings and to gather analytics information about you. You can learn more about how we use cookies and similar technologies in our Cookies Policy.
 • We collect information you share on the Services such as when you participate in communities or other forums, or comment on blog entries. Depending on your camera or photo settings, Lime will receive information you choose to send us such as photos of parked Lime bikes or scooters.
 • We receive information about you when we use third party partners such as marketing and advertising partners.
 • To help you introduce people to our Services, you can choose to use our referral service to tell a friend about our Services for a discount. When you choose to use our referral service we will ask for your contact’s name and email address and automatically send your contact a one-time email on your behalf inviting him or her to use our Services.

In addition, if you are a Juicer who helps Lime collect and charge scooters, we collect additional information:

 • submitted as part of your application to work as a Juicer such as government issued identification;
 • details of the work you carry out for Lime such as information about the scooters you charge for Lime;
 • your bank account details so we can pay you; and
 • that which is required by law such as social security number, tax number or work visa.

How We Use Information

We use your information, including information about your location, to:

 • provide the Services to you at your request including to manage your account and ride history;
 • monitor, track and service the Lime bikes and scooters, including when they are in use by you;
 • process payments, subscriptions or donations and any discounts or special offers such as free unlocks;
 • communicate with you about your account, interactions or transactions including service- related announcements such as changes to our policies. As allowed by local law, we may also send to you surveys or marketing communications, including information about features and enhancements to our Services;
 • optimize, develop and improve our Services. To do this we may use third party analytics providers to understand how the Service is being used and to help us to improve the Services;
 • where necessary, to comply with our legal obligations including to meet regulatory or local law requirements;
 • detect, investigate, and prevent activities that may violate Lime’s policies or Terms of Service or be illegal which may include sharing information with government agencies outside of your home country, such as law enforcement agencies;
 • collaborate with third parties such as universities and local government authorities, as described below in the “Who Do We Share Your Information With?” section; and

In addition, if you are a Juicer, we use your information to:

 • calculate your pay and to pay you; and
 • to monitor the work which you do for Lime and to track Lime bikes and scooters.

Who Do We Share Your Information With?

We share your information with Lime’s affiliated companies, our service providers, other third parties where it is necessary to perform the Terms of Service and as described in this Privacy Notice. In particular we share your information with:

 • Our service providers and partners: We share your information with our trusted service providers and partners who provide services to Lime such as hosting data and our infrastructure, processing payments and donations, supporting and improving the Services, performing customer service, or providing marketing and advertising services. For example, we share information with credit card issuers in order to process your payments and refunds.
 • Collaborations with third parties: After removing certain identifiers, such as your name, phone, and e-mail address (where provided), and combining the resulting information with similar information from other users, Lime may use, license, and share your information, including individual trip records and trip location (journey) history, with third parties for research, business or other purposes. For example, Lime partners with universities and local government authorities to collaborate on research projects such as understanding traffic and travel patterns in a city. Learn more about these collaborations here.
 • Government, regulatory and law enforcement agencies: We may share your information if we believe in good faith that it is reasonably necessary to do so for legal reasons, including to meet federal, state, regulatory or local law requirements or as part of a judicial process or to detect, investigate, prevent, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues or to prevent harm or injury to you, members of the public, our staff, other third parties, or ourselves; or if we need to do so to defend our legal rights or property, to take action regarding illegal activities or traffic offences, or to enforce our contracts, such as our Terms of Service.
 • Lime affiliates: We may share your information with Lime affiliate companies to help provide, maintain and improve the Services. As we grow, we may expand our corporate family by establishing local subsidiaries or other affiliates as needed, to help us provide or market the Services.
 • Business re-organisation: We may also share your information as part of a sale, merger, change in control, or in preparation for any of these events.

We may also share aggregated, depersonalized, or de-identified information that cannot reasonably be used to identify you with third parties, including the types of third parties listed above.

We do not sell or share your personal information with third parties for their direct marketing, except with your consent.

Our Legal Basis for Using Your Information

Lime relies on a number of legal bases to collect, use, share, and otherwise process your information for the purposes described in this Privacy Notice, including where:

 • it is necessary to provide the Services and perform our obligations in accordance with the Terms of Service. For example, we cannot provide the Service unless we collect and process basic information about you and your location;
 • you have provided your consent to us processing your information (in which case you may revoke your consent at any time);
 • necessary to comply with a legal obligation, including, for example, responding to government agency or law enforcement information requests or to establish, exercise or defend legal claims;
 • to protect vital interests of our users, Juicers, staff, and members of the public both on and off the Services;
 • it is permitted by law, we may process data in the public interest; and/or
 • the processing is necessary for the purposes of Lime’s or a third parties legitimate interests, provided that we have balanced these against your fundamental rights and interests.

How We Transfer Your Information

As we offer our Services in many locations globally, we may transfer your information to or from these locations for the purposes of providing you Services.

If you are habitually resident in the European Economic Area (“EEA”), Switzerland or the United Kingdom, we will transfer or transmit your information to the United States and other countries outside of where you live for storage, processing and the other purposes described in this Privacy Notice.  The transfer of information is necessary to provide our Services as set out in the Terms of Service. Lime relies on Standard Contractual Clauses approved by the European Commission and European Commission's adequacy decisions about certain countries, as applicable, to transfer data from the EEA, Switzerland and the UK to the United States and other countries outside of where you live. You may request a copy of Standard Contractual Clauses by contacting us at legal@li.me.

How Long We Keep Information

We keep your information for as long as is reasonably necessary to provide the Services to you or until your account is deleted, whichever is longer, subject to any longer period as may be required by applicable law or notified to you.

We may ask for a copy of your driver license before you can use certain Lime Services. When we ask for a copy of your driver’s license, we conduct verification checks to ensure the license is valid and we retain only limited verification information in order for you to use the Services.

When you delete your account, it may take us additional time to fully delete your information from our databases and system logs. We may also retain information from deleted accounts to prevent fraud, collect fees, enforce the Terms of Service , to comply with our legal obligations or enforce our legal rights.

In addition, if you are a Juicer, Lime retains certain information to the extent necessary to comply with our legal obligations. For example, Lime may keep some of your information in order to comply with applicable tax, legal, reporting and auditing obligations and other requirements in the countries in which we operate. 

EEA/Swiss/UK Rights

If you are habitually located in the EEA, Switzerland or the UK, you benefit from a number of rights in relation to your information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in limited cases. These rights do not necessarily apply to you if you are based outside these regions.

Right to object – Where we process your information based on legitimate interests, you can object to this processing in certain circumstances. Unless we have compelling legitimate grounds or where it is needed for legal reasons, we will cease processing your information when you object.  

Right of access – You can access much of your information by logging into your account. You can also request a copy of the information we have about you and information explaining how the information is used.

Right of rectification – You have the right to request that we rectify inaccurate information about you.

Right of erasure – You have the right, in certain cases, to request that we delete your information, provided there are valid grounds for doing so and subject to applicable law.

Right to restrict processing – You have the right, in certain cases, to temporarily restrict the processing of your information by us, provided there are valid grounds for doing so.

Right to data portability – You may have the right to receive certain of your information in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit such information to another controller.

Right to withdraw consent – Where you have previously provided your consent, such as to send you direct marketing, you have the right to withdraw consent at any time. However, this will not affect the lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal. Furthermore, even in case of a withdrawal, we may continue to use your information as permitted or required by law.

Right to provide guidance on the management of your data after your death – You have the right to provide us with specific guidance on the storage, deletion of communication of your personal data after your death.

Please get in touch with us as set out in the “Who is Responsible for my Information?” section of this Privacy Notice if you would like to exercise any of these rights or in case you should have any concerns about how we process your information. You also have the right to lodge a complaint with your local supervisory authority for data protection.  You can access a list of EU supervisory authorities here. You can also contact Lime’s Data Protection Officer at dpo@li.me.

Your California Privacy Rights: If you are a California resident, you may be entitled to additional rights over your personal information. For more information about those rights and how to exercise them, please see our California Privacy Notice here, which is incorporated by reference into this policy.

Your Choices and How You Can Manage your InformationWe believe you should have choices about the collection, use and sharing of your information. If you do not want Lime to collect your information, please do not use the Services.

Emails and Other Communications: If you would like to change the types of communications you receive from us, including opting out of promotional communications from us, you may do so at any time by updating the communication preferences specified in your account profile. We may continue to send non-promotional communications such as staffing confirmations, and other information about your use of the Service. If you refer others to us using our email functionality, please note that they may choose not to receive any promotional emails from us in the future by following the opt-out instructions in the email invitation.

Accessing and Managing Your Information: If you have an account with Lime, you can review, change or delete your information by logging into your account and editing your profile. You can change your mobile phone number or email address by using our in-app change feature. You can delete your Lime account at any time by submitting a request to us at support@li.me or by using the in-app “Submit a Request” feature.If you are a Juicer and wish to delete your account, please email juicer@li.me

Who is Responsible for my Information? 

To see who is responsible for your personal information and how to contact them, please click here.

Aviso de privacidad
Efectivo: 1 de abril de 2020

En Lime y nuestra familia de empresas (de manera colectiva “Lime,” “nosotros,” o “nuestros/as”) estamos firmemente comprometidos con la transparencia, y queremos que usted (“usted” o “su”) entienda cómo recopilamos, usamos, compartimos y protegemos su información. Este Aviso de privacidad (“Aviso de privacidad”) describe cómo Lime maneja la información en relación con los sitios web de Lime y las aplicaciones y servicios móviles relacionados (en conjunto, los “Servicios”), y cuándo interactúa con nosotros de otra manera. Cuando así se especifique, esta política también describe nuestras prácticas en materia de datos relacionados con Juicers. Lea nuestras Condiciones de Servicio, en las que establecemos las condiciones que rigen los Servicios.

Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de privacidad de manera oportuna. Si Lime realiza cambios en este Aviso de privacidad, el Aviso de privacidad actualizado estará disponible a través de nuestros Servicios y, si realizamos cambios sustanciales en este Aviso de privacidad, le proporcionaremos un aviso destacado y también podremos contactarle directamente por correo electrónico u otro método.

Los tipos de información que recopilamos

Recopilamos o recibimos información de diferentes formas. Los tipos de información que recopilamos o recibimos dependen de cómo use e interactúe con nuestros Servicios. En muchos casos, puede elegir la información que nos proporciona, aunque se requiere cierta información para que proporcionemos los Servicios. Utilizamos y divulgamos esta información para los fines descritos a continuación. Los tipos de información que recopilamos incluyen:

 • Información de cuenta como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono e información de pago, como los datos de su tarjeta de crédito. Para utilizar ciertos productos, es posible que también le solicitemos que proporcione una copia de su permiso de conducir. A fin de que pueda sacarle partido a Acceso a Lime, también recopilamos la identificación emitida por el gobierno y la prueba de estado de bajos ingresos para fines de verificación.
 • Recopilamos y tratamos datos de ubicación cuando se suscribe a nuestros Servicios y los usa. Por ejemplo, para mostrarle bicicletas o scooters de Lime cerca de su ubicación, es necesario recopilar y registrar la ubicación física de su dispositivo. Los datos como la ubicación de la bicicleta o el scooter, las rutas realizadas con la bicicleta o el scooter y el estado del alquiler también son necesarios para proporcionar los Servicios. Lime también recopila datos de ubicación directamente de sus bicicletas o scooters, como la información del viaje, incluso cuando un usuario de Lime está circulando.
 • Si enlaza, conecta o inicia sesión en Lime con un servicio de terceros (por ejemplo, Facebook), el servicio de terceros podrá enviarnos información como su información de perfil o la lista de amigos de dicho servicio.
 • Cuando solicite atención al cliente, soporte u otra asistencia, podrá optar por proporcionarnos su información de contacto para que podamos responder mejor a sus solicitudes y conservar información sobre su compromiso con nuestros servicios de soporte.
 • Lime recopila información de su navegador, computadora o dispositivo móvil, que nos proporciona información técnica, como la dirección IP de origen de su dispositivo y cuándo accede o utiliza los Servicios. Utilizamos cookies y tecnologías similares (como píxeles y etiquetas) para proporcionar nuestros Servicios, incluso para recordar su configuración y recopilar información analítica sobre usted. Puede obtener más información sobre cómo usamos cookies y tecnologías similares en nuestra Política de Cookies.
 • Recopilamos la información que comparte sobre los Servicios; por ejemplo, cuándo participa en comunidades y otros foros, o cuándo comenta entradas de blogs. Dependiendo de la configuración de la cámara o de la foto, Lime recibirá la información que usted decida enviarnos, como fotos de bicicletas o scooters de Lime estacionados.
 • Recibimos información sobre usted cuando utilizamos socios externos, como socios de marketing y publicidad.
 • Para ayudarlo a dar a conocer nuestros Servicios, puede optar por utilizar nuestro servicio de recomendación para contarle a un amigo acerca de nuestros Servicios para obtener un descuento. Cuando elija utilizar nuestro servicio de recomendación, le solicitaremos el nombre y la dirección de correo electrónico de su contacto y le enviaremos automáticamente un correo electrónico único en su nombre para invitarlo a utilizar nuestros Servicios.

Además, si usted es Juicer y ayuda a Lime a recoger y cargar scooters, recopilamos información adicional:

 • enviada como parte de su solicitud para trabajar como Juicer, como la identificación emitida por el gobierno;
 • detalles del trabajo que realiza para Lime, como información sobre los patinetes que carga para Lime;
 • los detalles de su cuenta bancaria para que podamos pagarle; y
 • lo exigido por la ley, como el número de seguro social, el número fiscal o el visado de trabajo.

Cómo usamos la informaciónUtilizamos su información, incluida la información sobre su ubicación, para:

 • proporcionarle los Servicios cuando lo solicite, así como para administrar su cuenta y el historial de viajes;
 • supervisar, hacer un seguimiento y reparar las motos y patinetes de Lime, incluso cuando los esté usando;
 • procesar pagos, suscripciones o donaciones y cualquier descuento u ofertas especiales como desbloqueos gratuitos;
 • comunicarnos con usted sobre su cuenta, interacciones o transacciones, incluidos anuncios relacionados con el servicio, como cambios en nuestras políticas. Según lo permitido por la ley local, también podemos enviarle encuestas o comunicaciones de marketing, incluida información sobre las características y mejoras de nuestros Servicios;
 • optimizar, desarrollar y mejorar nuestros Servicios. Para hacer esto, podemos utilizar proveedores analíticos de terceros para comprender cómo se está utilizando el Servicio y ayudarnos a mejorar los Servicios;
 • cuando sea necesario, para cumplir con nuestras obligaciones legales, incluidos los requisitos reglamentarios o de la ley local;
 • detectar, investigar y prevenir actividades que puedan violar las políticas de Lime o las Condiciones de Servicio o puedan ser ilegales, lo que puede incluir compartir información con agencias gubernamentales fuera de su país de origen, como cuerpos y fuerzas de seguridad;
 • colaborar con terceros, como universidades y autoridades gubernamentales locales, como se describe a continuación en la sección “¿Con quién compartimos su información?” y

Además, si usted es Juicer, usamos su información para:

 • calcular sus pagos y pagarle; y
 • supervisar el trabajo que hace para Lime y realizar un seguimiento de las motos y patinetes.

¿Con quién compartimos su información?

Compartimos su información con las compañías afiliadas de Lime, nuestros proveedores de servicios y otros terceros, cuando sea necesario para cumplir las Condiciones de Servicio, y como se describe en este Aviso de privacidad. En particular, compartimos su información con:

 • Nuestros proveedores y socios: Compartimos su información con nuestros proveedores de servicios de confianza y socios que prestan servicios a Lime, como el alojamiento de datos y nuestra infraestructura, el procesamiento de pagos y donaciones, el soporte y la mejora de los Servicios, la prestación de servicios al cliente o la prestación de servicios de marketing y publicidad. Por ejemplo, compartimos información con los emisores de tarjetas de crédito para procesar sus pagos y reembolsos.
 • Colaboraciones con terceros: Después de eliminar ciertos identificadores, como su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico (si se suministró), y combinar la información resultante con información similar de otros usuarios, Lime puede usar, licenciar y compartir su información, incluidos los registros de viajes individuales y el historial de localización (trayecto) del viaje, con terceros para fines de investigación, negocios u otros. Por ejemplo, Lime se asocia con universidades y autoridades gubernamentales locales para colaborar en proyectos de investigación, como la comprensión del tráfico y los patrones de viaje en una ciudad. Obtenga más información sobre estas colaboraciones. <aquí>.
 • Organismos públicos, reguladores y cuerpos y fuerzas de seguridad: Podemos compartir su información si creemos de buena fe que es razonablemente necesario hacerlo por razones legales, incluso para cumplir con los requisitos de las leyes federales, estatales, reguladoras o locales o como parte de un proceso judicial o para detectar, investigar, prevenir, y abordar el fraude y otras actividades ilegales, seguridad o problemas técnicos, o para evitar daños o lesiones a usted, a miembros del público, a nuestro personal, a otros terceros o a nosotros mismos; o si necesitamos hacerlo para defender nuestros derechos legales o de propiedad, para tomar medidas con respecto a actividades ilegales o infracciones de tráfico, o para hacer cumplir nuestros contratos, como nuestras Condiciones de Servicio.
 • Empresas afiliadas de Lime: Podemos compartir su información con empresas afiliadas de Lime para ayudar a proporcionar, mantener y mejorar los Servicios. A medida que crecemos, podemos ampliar nuestra familia corporativa estableciendo filiales locales u otras afiliadas según sea necesario, para ayudarnos a prestar o comercializar los Servicios.
 • Reorganización empresarial: También podemos compartir su información como parte de una venta, fusión, cambio de control o en preparación para cualquiera de estos eventos.

También podemos compatir la información agregada, despersonalizada o desidentificada que no pueda utilizarse razonablemente para identificarle con terceros, incluidos los tipos de terceros enumerados más arriba.

No vendemos ni compartimos su información personal con terceros para que hagan marketing directo, excepto con su consentimiento”.

Nuestra base jurídica para usar su información

Lime se basa en una serie de bases jurídicas para recopilar, usar, compartir y, de lo contrario, tratar su información para los fines descritos en este Aviso de privacidad, como en los casos en que:

 • sea necesario proporcionar los Servicios y cumplir con nuestras obligaciones de acuerdo con las Condiciones de Servicio. Por ejemplo, no podemos proporcionar el Servicio a menos que recopilemos y procesemos información básica sobre usted y su ubicación;
 • haya proporcionado su consentimiento para que procesemos su información (en cuyo caso puede revocar su consentimiento en cualquier momento);
 • sea necesaria para cumplir con una obligación legal, como, por ejemplo, responder a solicitudes de información de agencias gubernamentales o del orden público o para establecer, ejercer o defender reclamaciones legales;
 • sirva para proteger los intereses vitales de nuestros usuarios, Juicers, personal y miembros del público, tanto dentro como fuera de los Servicios;
 • esté permitido por la ley, podremos procesar datos de interés público; y/o
 • el tratamiento sea necesario para los fines de los intereses legítimos, de Lime o de terceros, siempre que los hayamos comparado con sus derechos e intereses fundamentales.

¿Cómo transferimos su información?

Dado que ofrecemos nuestros Servicios en muchos lugares del mundo, podemos transferir su información hacia o desde estos lugares con el propósito de brindarle Servicios.

Si usted reside habitualmente en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), Suiza o el Reino Unido, transferiremos o transmitiremos su información a los Estados Unidos y otros países fuera del lugar donde vive para su almacenamiento, tratamiento y otros fines descritos en este Aviso de privacidad.  La transferencia de información es necesaria para proporcionar nuestros Servicios tal como se establece en las Condiciones de Servicio. Lime se basa en cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea y en decisiones de adecuación de la Comisión Europea sobre ciertos países, según corresponda, para transferir datos desde el EEE, Suiza y el Reino Unido a los Estados Unidos y otros países fuera de su lugar de residencia. Puede solicitar una copia de las Cláusulas contractuales estándar comunicándose con nosotros en legal@li.me.

Durante cuánto tiempo conservamos su información

Conservamos su información durante un período no superior al razonablemente necesario para proporcionarle los Servicios o hasta que se elimine su cuenta, durante el período que sea más largo, según lo exijan las leyes aplicables o según se lo notifiquemos.

Es posible que le solicitemos una copia de su permiso de conducir antes de que pueda usar ciertos Servicios de Lime. Cuando solicitamos una copia de su permiso de conducir, realizamos comprobaciones de verificación para garantizar que la licencia sea válida y solo conservamos información de verificación limitada para que usted pueda usar los Servicios.

Cuando elimine su cuenta, es posible que nos lleve más tiempo eliminar por completo su información de nuestras bases de datos y registros del sistema. También podemos retener información de cuentas eliminadas para evitar fraudes, cobrar tarifas o hacer cumplir las Condiciones de Servicio para cumplir con nuestras obligaciones legales o ejecutar nuestros derechos legales.

Además, si usted es Juicer, Lime retiene cierta información en la medida necesaria para cumplir con nuestras obligaciones legales. Por ejemplo, Lime puede conservar parte de su información para cumplir con las obligaciones fiscales, legales, de información y auditoría aplicables, y otros requisitos en los países en los que operamos. 

Derechos en el EEE/Suiza/Reino Unido

Si se encuentra habitualmente en el EEE, Suiza o el Reino Unido, se beneficia de una serie de derechos en relación con su información. Si bien algunos de estos derechos se aplican en general, otros solo se aplican en casos limitados. Estos derechos no se aplican necesariamente a usted si se encuentra fuera de estas regiones.

Derecho de objeción: cuando tratamos su información en función de intereses legítimos, puede oponerse a este tratamiento en determinadas circunstancias. A menos que tengamos razones legítimas convincentes o cuando sea necesario por razones legales, dejaremos de tratar su información cuando presente una objeción. 

Derecho de acceso: puede acceder a gran parte de su información iniciando sesión en su cuenta. También puede solicitar una copia de la información que tenemos sobre usted y la que explica cómo se utiliza la información.

Derecho de rectificación: tiene derecho a solicitar que rectifiquemos información incorrecta sobre usted.

Derecho de supresión: tiene derecho, en ciertos casos, a solicitar que eliminemos su información, siempre que existan motivos válidos para hacerlo y que estén sujetos a la legislación aplicable.

Derecho a restringir el tratamiento: usted tiene derecho, en ciertos casos, a restringir temporalmente el tratamiento por nuestra parte de su información, siempre que existan motivos válidos para hacerlo.

Derecho a la portabilidad de los datos: es posible que tenga derecho a recibir parte de su información en un formato estructurado, de uso común utilizado y legible por máquina y a transmitir dicha información a otro responsable del tratamiento.

Derecho a retirar el consentimiento: cuando haya proporcionado previamente su consentimiento, por ejemplo, para enviarle marketing directo, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Sin embargo, esto no afectará la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de su revocación. Además, incluso en caso de una revocación, podremos seguir usando su información según lo permita o exija la ley.

Derecho a facilitar instrucciones sobre la gestión de sus datos personales en caso de fallecimiento: usted tiene derecho a facilitarnos instrucciones específicas sobre el almacenamiento o eliminación de sus datos de carácter personal en caso de fallecimiento.

Póngase en contacto con nosotros según lo establecido en la sección “¿Quién es responsable de mi información?” de este Aviso de privacidad, si desea ejercer alguno de estos derechos o en caso de que tenga alguna duda sobre cómo procesamos su información. También tiene derecho a presentar una queja ante la una autoridad de control local para la protección de datos.  Puede acceder a una lista de autoridades de control de la UE aquí. También se puede poner en contacto con el responsable de protección de datos de Lime en dpo@li.me.

Sus derechos de privacidad en California: Si usted es residente de California, podría contar con derechos adicionales sobre su información personal. Para obtener más información sobre estos derechos y cómo ejercerlos, consulte nuestro Aviso de privacidad para California aquí, que se incorpora por referencia a esta política.

Sus opciones y cómo puede administrar su información

Creemos que debe tener opciones sobre la recopilación, el uso y el intercambio de su información. Si no desea que Lime recopile su información, no utilice los Servicios.

Correos electrónicos y otras comunicaciones: si desea cambiar los tipos de comunicaciones que recibe de nosotros, incluida la exclusión de nuestras comunicaciones promocionales, puede hacerlo en cualquier momento actualizando las preferencias de comunicación especificadas en su perfil de cuenta. Es posible que sigamos enviando comunicaciones no promocionales, como confirmaciones de personal y otra información sobre su uso del Servicio. Si nos remite a otras personas utilizando nuestra funcionalidad de correo electrónico, tenga en cuenta que pueden elegir no recibir nuestros correos electrónicos promocionales en el futuro siguiendo las instrucciones de exclusión que se incluyen en la invitación por correo electrónico.

Acceso y gestión de su información: Si tiene una cuenta con Lime, puede revisar, cambiar o eliminar su información iniciando sesión en su cuenta y editando su perfil. Puede cambiar su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico utilizando nuestra función de cambio en la aplicación. Puede eliminar su cuenta de Lime en cualquier momento enviándonos una solicitud a support@li.me o usando la función “Enviar una solicitud” en la aplicación.

Si usted es Juicer y desea eliminar su cuenta, envíe un correo electrónico a juicer@li.me

¿Quién es responsable de mi información? 

Para ver quién es responsable de su información personal y cómo comunicarse con ellos, haga clic aquí.

Aviso de privacidad
En vigencia: 1 de abril de 2020

En Lime y en nuestra familia de compañías (denominadas colectivamente “Lime,” “nosotros”, “nos”, o “nuestro”) estamos seriamente comprometidos con la transparencia, y queremos que usted (“usted” o “su”) entienda la forma en la que nosotros recopilamos, usamos, compartimos y protegemos su información. Este Aviso de privacidad (el “Aviso de privacidad”) describe la forma en la que Lime maneja información en relación con los sitios web de Lime, junto con las aplicaciones y servicios relacionados (en su conjunto, los “Servicios”), y cuando usted, de otro modo, interactúa con nosotros. Cuando se lo especifique, esta política describe también nuestras prácticas en materia de datos en relación con Juicers. Lea también nuestras Condiciones de servicio en la que se establecen los términos que rigen los Servicios.

Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso de privacidad en forma esporádica. Si Lime introduce cambios en este Aviso de privacidad, el Aviso de privacidad modificado estará disponible a través de nuestros Servicios, y si incorporamos algún cambio material en este Aviso de privacidad, le enviaremos un aviso destacado y también podremos contactarnos directamente con usted por correo electrónico o por otro método.

Los tipos de información que recopilamos

Recopilamos o recibimos información de diferentes maneras. Los tipos de información que recopilamos o recibimos dependen de la forma en la que usted usa e interactúa con nuestros Servicios. En muchos casos, usted puede elegir la información que nos proporciona, aunque se requiere cierta información para que nosotros podamos brindarle los Servicios. Usamos y divulgamos esta información para los fines que se describen en más detalle más adelante. Los tipos de información que recopilamos incluyen:

 • Información de cuenta como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono e información de pago como, por ejemplo, los detalles de su tarjeta de crédito. Para poder usar ciertos productos, también podemos exigir que nos proporcione una copia de su licencia de conducir. Para aprovechar Lime Access, también recopilamos información del documento de identificación o ID emitido por el gobierno y del comprobante de condición de bajos ingresos para fines de verificación.
 • Recopilamos y procesamos datos de ubicación cuando usted se suscribe y usa los Servicios. A modo de ejemplo, para mostrarle bicicletas o scooters Lime cerca del lugar en el que se encuentra, es necesario que recopilemos y registremos la ubicación física de su dispositivo. Datos tales como la ubicación de la bicicleta o scooter, las rutas que toma la bicicleta o scooter, y el estado del alquiler son también necesarios para que podamos brindarle los Servicios. Lime también recopila datos de ubicación directamente de las bicicletas o scooters Lime, inclusive el momento en el que un usuario de Lime está andando, por ejemplo la información del viaje.
 • Si usted establece un enlace, se conecta o inicia sesión en Lime con el servicio de un tercero (p. ej., Facebook), el servicio del tercero puede enviarnos información como, por ejemplo, su información de perfil o lista de amigos, de dicho servicio.
 • Cuando usted solicita servicio al cliente, soporte u otro tipo de asistencia, puede optar por brindarnos su información de contacto para que podamos responder mejor a sus solicitudes, y nosotros podremos mantener información acerca de su contrato con nuestros servicios de soporte.
 • Lime recopila información de su navegador, computadora o dispositivo móvil, lo que nos proporciona información técnica como, por ejemplo, la dirección IP de origen de su dispositivo y el momento en el que usted accede o usa los Servicios. Usamos cookies y tecnologías similares (como píxeles y tags) para prestar nuestros Servicios, inclusive para recordar sus configuraciones y reunir información analítica sobre usted. Puede obtener más información sobre la forma en la que usamos cookies y tecnologías similares en nuestra Política de cookies.
 • Recopilamos la información que usted comparte en los Servicios, por ejemplo cuando usted participa en comunidades u otros foros, o hace comentarios en entradas de blog. De acuerdo con las configuraciones de su cámara o fotos, Lime recibirá la información que usted elija enviarnos como, por ejemplo, fotos de bicicletas o scooters Lime estacionados.
 • Recibimos información sobre usted cuando recurrimos a socios independientes como, por ejemplo, socios en mercadotecnia y publicidad.
 • Para ayudarlo a presentar nuestros Servicios a otras personas, usted puede optar por usar nuestro servicio de recomendación para contarle a un amigo acerca de nuestros Servicios a cambio de un descuento. Cuando usted elija usar nuestro servicio de recomendación, le pediremos el nombre y la dirección de correo electrónico de su contacto y automáticamente enviaremos a su contacto un mensaje de correo electrónico por única vez en su nombre invitándolo a usar nuestros Servicios.

Además, si usted es un Juicer que colabora con Lime en la recolección y carga de scooters, nosotros recopilamos información adicional:

 • enviada como parte de su solicitud para trabajar como Juicer, por ejemplo, su identificación emitida por el gobierno;
 • detalles del trabajo que lleva a cabo para Lime como, por ejemplo, la información acerca de los scooters que usted carga para Lime;
 • los detalles de su cuenta bancaria para que nosotros podamos pagarle; y
 • todo aquello que exija la ley como, por ejemplo, número de seguro social, número como contribuyente o visa de trabajo.

Cómo usamos la informaciónUsamos su información, incluida la información sobre su ubicación, para:

 • prestarle los Servicios por su pedido, inclusive administrar su cuenta e historial de viajes;
 • vigilar, hacer un seguimiento y efectuar el servicio técnico de las bicicletas y scooters Lime, inclusive cuando sea usted quien los esté usando;
 • procesar pagos, suscripciones o donaciones y cualquier descuento u oferta especial como, por ejemplo, aperturas gratis;
 • comunicarnos con usted en relación con su cuenta, interacciones o transacciones, inclusive en lo que respecta a anuncios relacionados con el servicio como, por ejemplo, cambios en nuestras políticas. Según lo permita la ley local, nosotros podremos enviarle encuestas o comunicaciones de mercadotecnia, lo que incluye información sobre características y mejoras en nuestros Servicios;
 • optimizar, desarrollar y mejorar nuestros Servicios. Para hacerlo, podemos recurrir a prestadores de servicios de analítica independientes para comprender la forma en la que se está usando el Servicio y nos ayuden a mejorar los Servicios;
 • en los casos en los que sea necesario, cumplir con nuestras obligaciones legales, lo que incluye cumplir con los requisitos reglamentarios o de la ley local;
 • detectar, investigar, y prevenir actividades que puedan violar las políticas o las Condiciones de servicio de Lime o ser ilegales, lo que puede incluir compartir información con organismos del gobierno fuera de su país de origen, entre ellos organismos de aplicación de la ley;
 • colaborar con terceros como, por ejemplo, universidades y autoridades del gobierno local, tal como se describe más adelante en la sección “¿Con quién compartimos su información?”; y

Además, si usted es un Juicer, usamos su información para:

 • calcular su pago y pagarle; y
 • vigilar el trabajo que usted hace para Lime y hacer un seguimiento de las bicicletas y scooters Lime.

¿Con quién compartimos su información?

Compartimos su información con las compañías afiliadas de Lime, nuestros prestadores de servicios y otros terceros en los casos en los que sea necesario para cumplir las Condiciones de servicio, y según lo descrito en este Aviso de privacidad. En particular, compartimos su información con:

 • Nuestros prestadores de servicios y socios: Compartimos su información con nuestros prestadores de servicios y socios de confianza que prestan servicios a Lime como, por ejemplo, albergando datos y nuestra infraestructura, procesando pagos y donaciones, dando soporte y mejorando los Servicios, llevando a cabo el servicio al cliente, o prestando servicios de mercadotecnia y publicidad. A modo de ejemplo, compartimos información con emisores de tarjetas de crédito para procesar sus pagos y reembolsos.
 • Colaboraciones con terceros: Después de eliminar cierta información de la cuenta como, por ejemplo, su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico (en los casos en los que se la provea), y de combinar la información resultante con información similar de otros usuarios, Lime podrá usar, conceder en licencia y compartir su información, inclusive registros de viajes individuales e historial de lugares de viaje (viaje), con terceros para fines de investigación, comerciales o de otro tipo. Por ejemplo, Lime se asocia con universidades y autoridades gubernamentales locales para colaborar en proyectos de investigación, inclusive para comprender el tránsito y los patrones de viajes en una ciudad. Obtenga más información sobre estas colaboraciones <aquí>.
 • Organismos del gobierno, reglamentarios y de aplicación de la ley: Nosotros podemos compartir su información si creemos de buena fe que es razonablemente necesario hacerlo por motivos legales, inclusive para cumplir con requisitos federales, estatales, reglamentarios o de la ley local o como parte de un proceso judicial o también para detectar, investigar, prevenir y abordar el fraude y otro tipo de actividad ilegal, la seguridad o cuestiones técnicas, o bien para evitarle un perjuicio o una lesión a usted, al público, a nuestro personal, a otros terceros o a nosotros mismos; o si necesitamos hacerlo para defender nuestros derechos legales o bienes, para tomar medidas con respecto a las actividades ilegales o los delitos de tránsito o para hacer cumplir nuestros contratos, entre ellos nuestras Condiciones de servicio.
 • Afiliadas de Lime: Podemos compartir su información con las compañías afiliadas de Lime con el fin de ayudar a prestar, mantener y mejorar los Servicios. A medida que crezcamos, podremos ampliar nuestra familia corporativa estableciendo subsidiarias locales u otras filiales, según sea necesario, que nos ayuden a prestar o comercializar los Servicios.
 • Reorganización del negocio: También podemos compartir su información como parte de una venta, fusión, cambio en el control, o como preparación para cualquiera de estos eventos.

También podremos compartir la información agrupada, despersonalizada o sin identificación que no pueda ser razonablemente usada para identificarlo ante terceros, lo que incluye los tipos de terceros enumerados antes.

No vendemos ni compartimos su información personal con terceros para fines de mercadotecnia directa, excepto con su consentimiento”.

Nuestra base legal para el uso de su información

Lime se basa en diversas bases legales para recopilar, usar, compartir y, de otro modo, procesar su información para los fines que se describen en este Aviso de privacidad, entre los que se incluyen los casos en los que:

 • sea necesario para prestar los Servicios y cumplir con nuestras obligaciones, de conformidad con lo que establecen las Condiciones de servicio. A modo de ejemplo, no podemos prestar el Servicio a menos que recopilemos y procesemos información básica sobre usted y su ubicación;
 • usted nos haya dado su consentimiento para que procesemos su información (en cuyo caso usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento);
 • sea necesario para cumplir con una obligación legal, lo que incluye, por ejemplo, responder a pedidos de información de un organismo del gobierno o de aplicación de la ley o para establecer, ejercer o defender demandas legales;
 • proteger los intereses vitales de nuestros usuarios, Juicers, miembros del personal y del público, tanto dentro como fuera de los Servicios;
 • esté permitido por ley, podremos procesar los datos que sean de interés público; y/o
 • el procesamiento sea necesario para los fines de los intereses legítimos de Lime o de terceros, siempre que los hayamos sopesado contra sus derechos e intereses fundamentales.

¿Cómo transferimos su información?

Como ofrecemos nuestros Servicios en muchos lugares en forma global, podemos transferir su información hacia o desde estos lugares con el fin de prestarle Servicios.

Si usted es habitualmente residente en el Espacio Económico Europeo (el “EEE”), Suiza o el Reino Unido, transferiremos o transmitiremos su información a los Estados Unidos y otros países fuera del lugar en el que vive para su almacenamiento y procesamiento y para los otros fines descritos en este Aviso de privacidad. La transferencia de información es necesaria para prestar nuestros Servicios, tal como se establece en las Condiciones de servicio. Lime se basa en las Cláusulas contractuales estándares aprobadas por la Comisión Europea y en las decisiones sobre adecuación de la Comisión Europea respecto de ciertos países, según corresponda, para transferir los datos del EEE, Suiza y el Reino Unido a los Estados Unidos y otros países fuera del lugar en el que usted vive. Puede solicitar una copia de las Cláusulas contractuales estándares contactándose con nosotros por escrito a legal@li.me.

¿Cuánto tiempo conservamos la información?

Mantenemos su información por un periodo no mayor que el razonablemente necesario para prestarle los Servicios o hasta que su cuenta sea eliminada, sujeto a cualquier periodo mayor exigido por la ley aplicable o que le sea notificado.

Podemos pedirle una copia de su licencia de conducir antes de que pueda usar ciertos Servicios de Lime. Cuando pedimos una copia de su licencia de conducir, realizamos verificaciones para asegurarnos de que la licencia sea válida, y solo retenemos información de verificación limitada para que usted use los Servicios.

Cuando usted elimina su cuenta, puede llevarnos tiempo adicional borrar completamente su información en nuestras bases de datos y registros del sistema. También podemos retener información de las cuentas eliminadas para prevenir fraude, cobrar honorarios, hacer valer las Condiciones de servicio y cumplir con nuestras obligaciones legales o hacer valer nuestros derechos legales.

Además, si usted es un Juicer, Lime retiene cierta información, en la medida en que esto sea necesario, para cumplir con nuestras obligaciones legales. Por ejemplo, Lime puede mantener parte de su información para cumplir con las obligaciones impositivas, legales, de informes y auditoría aplicables, así como con otros requisitos en los países en los que operamos.

Derechos en el EEE/Suiza/Reino Unido

Si usted habitualmente se encuentra en el EEE, Suiza o el Reino Unido, se beneficia de muchos derechos en relación con su información. Si bien algunos de estos derechos se aplican en forma general, ciertos derechos se aplican solo en casos limitados. Estos derechos no necesariamente se aplican a su caso si se encuentra fuera de estas regiones.

Derecho de objeción: En los casos en los que procesamos su información basándonos en intereses legítimos, usted puede objetar este procesamiento en ciertas circunstancias. A menos que tengamos fundamentos legítimos imperiosos o en aquellos casos en los que sea necesario por motivos legales, dejaremos de procesar su información cuando usted lo objete.

Derecho de acceso: Usted puede acceder a su información iniciando sesión en su cuenta. También puede solicitar una copia de la información que tenemos sobre usted y de la información que explica la forma en la que se usa la información.

Derecho de rectificación: Usted tiene el derecho de solicitar que rectifiquemos la información inexacta sobre usted.

Derecho de borrado: Usted tiene el derecho, en ciertos casos, de solicitar que eliminemos su información, siempre que existan fundamentos válidos para hacerlo y sujeto a lo que establece la ley aplicable.

Derecho de restringir el procesamiento: Usted tiene el derecho, en ciertos casos, de restringir temporalmente el procesamiento que nosotros hacemos de su información, siempre que existan fundamentos válidos para hacerlo.

Derecho a la portabilidad de los datos: Usted puede tener derecho a recibir parte de su información en un formato estructurado, comúnmente usado y que pueda leerse en máquina, y a transmitir tal información a otro controlador.

Derecho a retirar el consentimiento: En los casos en los que usted haya dado previamente su consentimiento, por ejemplo para enviarle mensajes de mercadotecnia directos, tiene el derecho de retirar dicho consentimiento en cualquier momento. Sin embargo, esto no afectará la legitimidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de retirarlo. Además, aun en el caso de un retiro, nosotros podremos seguir usando su información conforme lo exija o permita la ley.

Derecho a proporcionar instrucciones para la gestión de sus datos en caso de fallecimiento - Tiene derecho a proporcionarnos instrucciones específicas sobre el almacenamiento y la supresión de sus datos personales en caso de fallecimiento.

Póngase en contacto con nosotros, tal como se establece en la sección ¿Quién es responsable de mi información? de este Aviso de privacidad si desea ejercer alguno de estos derechos o en el caso en el que tenga alguna inquietud con respecto a la forma en la que procesamos su información. Usted también tiene el derecho de presentar una demanda ante la autoridad supervisora local para la protección de los datos. Puede acceder a una lista de las autoridades supervisoras de la UE aquí. También puede contactarse con el Funcionario de Protección de Datos de Lime escribiendo a dpo@li.me.

Sus Derechos a la privacidad en California: Si usted es residente de California, puede tener derecho a derechos adicionales sobre su información personal. Para obtener más información sobre dichos derechos y cómo ejercerlos, consulte nuestro Aviso de privacidad de California aquí, que se incorpora por referencia en esta política.

Sus elecciones y cómo usted puede administrar su información

Creemos que usted debe tener opciones en lo que se refiere a la forma en la que se recopila, usa y comparte su información. Si no desea que Lime recopile su información, no use los Servicios.

Mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones: Si usted desea cambiar los tipos de comunicaciones que recibe de nosotros, inclusive excluirse de las comunicaciones promocionales que le enviamos, puede hacerlo en cualquier momento actualizando las preferencias de comunicación específicas que aparecen en su perfil de cuenta. Podemos seguir enviando comunicaciones no promocionales, entre ellas confirmaciones de personal, y otro tipo de información sobre el uso que usted hace del Servicio. Si usted nos recomienda a otra personas usando nuestra funcionalidad de correo electrónico, tenga en cuenta que ellos pueden optar por no recibir los mensajes de correo electrónico promocionales que les enviemos en el futuro siguiendo las instrucciones para la exclusión que aparecen en la invitación por correo electrónico.

Cómo acceder y administrar su información: Si usted tiene una cuenta en Lime, puede revisar, cambiar o borrar su información iniciando sesión en su cuenta y editando su perfil. Usted puede cambiar su número del teléfono móvil o dirección de correo electrónico usando nuestra función de cambio incluida en la app. Usted puede eliminar su cuenta de Lime en cualquier momento enviándonos una solicitud a support@li.me o usando la función “Enviar una solicitud” incluida en la app.Si usted es un Juicer y desea eliminar su cuenta, envíe un mensaje de correo electrónico a juicer@li.me

¿Quién es responsable de mi información?

Para ver quién es responsable de su información personal y cómo contactarse con ellos, haga clic aquí.

Tietosuojailmoitus
Voimaantulo: 1. huhtikuuta 2020

Me Lime-yhtiössä ja Lime-yritysryhmämme (jäljempänä yhteisnimellä "Lime", "me", "meitä” tai "meidän") olemme voimakkaasti sitoutuneet läpinäkyvyyden toteuttamiseen. Haluamme, että sinä (jäljempänä "sinä" tai "sinun") ymmärrät, kuinka keräämme, käytämme, jaamme ja suojelemme tietojasi. Tässä tietosuojailmoituksessa (jäljempänä "tietosuojailmoitus") on kuvattu, kuinka Lime käsittelee tietoja Limen verkkosivustojen ja sen mobiilisovellusten ja palveluiden yhteydessä (jäljempänä yhteisnimityksellä "palvelut") sekä silloin kun olet muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Tässä ilmoituksessa on myös kuvattu tietosuojakäytäntömme, joka liittyy Juicer-palvelun käyttäjiin, mikäli näin on ilmoitettu. Lue myös palveluehtomme, joissa on määritelty palvelujamme koskevat ehdot.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta aika ajoin. Jos Lime tekee muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen, päivitetty tietosuojailmoitus asetetaan saataville palvelujemme kautta, ja jos Lime tekee olennaisia muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen, se antaa siitä selvän ilmoituksen ja saattaa myös ottaa sinuun yhteyttä suoraan sähköpostitse tai muulla tavalla.

Keräämiemme tietojen tyypit

Keräämme ja vastaanotamme tietoa eri tavoin. Keräämiemme tai vastaanottamiemme tietojen tyypit riippuvat siitä, miten käytät palveluitamme ja millä tavalla olet niiden kanssa vuorovaikutuksessa. Usein voit valita, mitä tietoja annat meille, mutta jotkin tiedot ovat välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi. Käytämme ja luovutamme tällaisia tietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin. Keräämiemme tietojen tyyppejä ovat mm. seuraavat:

 • Tilitiedot, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja maksutietosi, esimerkiksi luottokorttitietosi. Tiettyjen tuotteiden käyttö edellyttää, että saamme sinulta kopion ajokortistasi. Lime Access -palvelun käyttöä varten keräämme valtion viraston myöntämän henkilökortin kopion ja todisteen alhaisesta tulotasosta todennustarkoituksia varten.
 • Keräämme ja käsittelemme paikannustietoja, kun kirjaudut käyttämään palveluitamme. Esimerkiksi lähelläsi olevien Lime-pyörien ja -potkulautojen näyttämiseksi on välttämätöntä kerätä ja tallentaa laitteesi fyysisen sijaintipaikan tieto. Myös sellaiset tiedot kuten pyörän tai potkulaudan sijaintipaikka, pyörällä tai potkulaudalla ajetut reitit ja sen vuokratilanne, ovat välttämättömiä palveluiden tarjoamiseksi. Lisäksi Lime kerää sijaintipaikkatietoja suoraan Lime-pyöristä ja -potkulaudoista. Näihin tietoihin sisältyvät esim. tiedot siitä, milloin Lime-käyttäjä on ajamassa ja missä matka kulkee.
 • Jos kytkeydyt, muodostat yhteyden tai kirjaudut sisään Lime-palveluihin kolmannen osapuolen palvelun (esim. Facebookin) kautta, kolmannen osapuolen palvelu saattaa lähettää meille tiettyjä tietoja, kuten profiilitietosi tai mainitun palvelun ystävälistan.
 • Jos pyydät asiakaspalvelua, tukea tai muuta neuvontaa, voit päättää, haluatko ilmoittaa meille yhteystietosi, jotta pystymme paremmin vastaamaan pyyntöihisi. Saatamme tällöin säilyttää tiedot yhteydenotostasi tukipalveluissamme.
 • Lime kerää tietoja selaimestasi, tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, joka välittää meille teknisiä tietoja, kuten laitteen lähde-IP-osoitteen ja ajankohdan, jolloin palveluita on alettu käyttää ja milloin niitä käytetään. Käytämme evästeitä ja samankaltaista tekniikkaa (kuten pikseleitä ja tunnisteita) palveluidemme tarjoamiseen. Niiden avulla voimme myös muistaa asetuksesi ja kerätä sinusta analytiikkatietoja. Voit lukea lisää tavoista, joilla käytämme evästeitä ja samankaltaista tekniikkaa, Evästekäytäntö-ilmoituksestamme.
 • Keräämme palveluissamme ilmoittamiasi tietoja esimerkiksi silloin, kun osallistut yhteisötoimintaan tai muihin foorumeihin tai kommentoit blogipostauksia. Kamera- ja valokuva-asetuksistasi riippuen Lime saa tietoja, jotka päätät lähettää meille, kuten valokuvia pysäköidyistä Lime-pyöristä tai -potkulaudoista.
 • Saamme sinusta tietoja käyttäessämme kolmannen osapuolen kumppaneita, kuten markkinointi- ja mainostoimistoja.
 • Voit auttaa ihmisiä tutustumaan palveluihimme käyttämällä suosituspalveluamme ja kertomalla ystävillesi palveluistamme alennusta vastaan. Jos päätät käyttää suosituspalveluamme, pyydämme ystäväsi nimen ja sähköpostiosoitteen ja lähetämme hänelle automaattisesti puolestasi kertaluontoisen sähköpostiviestin, jossa hänet kutsutaan käyttämään palveluitamme.

Jos olet Juicer-palvelun käyttäjä, joka auttaa Limea keräämään ja lataamaan potkulautoja, keräämme lisäksi seuraavat tiedot:

 • tiedot, jotka olet lähettänyt Juicer-henkilönä toimimista koskevassa hakemuksessasi, kuten kopion viranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta;
 • tiedot työstä, jonka olet suorittanut Limen puolesta, kuten tiedot Limelle lataamistasi potkulaudoista;
 • pankkitilisi tiedot, jotta voimme maksaa sinulle, ja
 • lain vaatimat tiedot, kuten sosiaaliturvatunnuksen, verotunnuksen tai työluvan tiedot.

Kuinka käytämme tietoja

Käytämme tietojasi, myös sijaintipaikkatietoasi:

 • tarjotaksemme sinulla pyytämiäsi palveluja ja hallitaksemme tiliäsi sekä ajohistoriaasi;
 • valvoaksemme, seurataksemme ja huoltaaksemme Lime-pyöriä ja -potkulautoja, myös silloin kun ne ovat omassa käytössäsi;
 • käsitelläksemme maksuja, tilauksia tai lahjoituksia ja mahdollisia alennuksia tai erikoistarjouksia, kuten ilmaisia lukituksen avauksia;
 • tiedottaaksemme sinulle tilitapahtumista ja transaktioista, ollaksemme vuorovaikutuksessa kanssasi ja myös lähettääksemme palveluja koskevia ilmoituksia, kuten käytäntöjemme muuttumista koskevia tiedotteita. Paikallisen lain sallimassa laajuudessa voimme myös lähettää sinulle kyselylomakkeita tai markkinointitiedotteita, jotka voivat sisältää mm. tietoa toiminnoista ja palvelujemme parannuksista;
 • optimoidaksemme, kehittääksemme ja parantaaksemme palvelujamme. Tätä tarkoitusta varten saatamme käyttää kolmansien osapuolten analysointipalvelujen tarjoajia, jotka auttavat meitä ymmärtämään, miten palvelujamme käytetään ja miten niitä voidaan parantaa;
 • tarvittaessa noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme mm. säädöksissä ja paikallisissa määräyksissä esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi;
 • havaitaksemme, tutkiaksemme ja estääksemme ennalta toimia, jotka voivat olla Limen käytäntöjen tai palveluehtojen vastaisia tai lainvastaisia; tällöin saatamme luovuttaa tietoja käyttäjän kotimaan ulkopuolella sijaitsevalle viranomaisille kuten lainkäyttöviranomaisille;
 • toimiaksemme yhteistyössä kolmansien osapuolten, kuten yliopistojen ja paikallisten viranomaisten kanssa, kuten on kuvattu alla olevassa kappaleessa “Kenelle luovutamme tietoja?” osio; ja

Jos olet Juicer-palvelun käyttäjä, käytämme lisäksi tietojasi:

 • laskeaksemme maksusi ja maksaaksemme sinulle; ja
 • valvoaksemme työtä, jota teet Limen puolesta ja seurataksemme Limen pyöriä ja potkulautoja.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Luovutamme tietojasi Limen osakkuusyrityksille, palveluntarjoajillemme ja muille kolmansille osapuolille silloin, kun se on välttämätöntä palveluehtojen toteuttamiseksi ja siten kuin on tässä tietosuojailmoituksessa kuvattu. Tietojen vastaanottajia ovat erityisesti seuraavat:

 • Palveluntarjoajamme ja kumppanimme: Luovutamme tietojasi luotetuille palveluntarjoajillemme ja kumppaneillemme, jotka tarjoavat Limelle palveluita, kuten tietojen ja infrastruktuurimme isännöintiä, maksujen ja lahjoitusten käsittelyä sekä palveluidemme tukemiseen ja parantamiseen, asiakaspalvelun tarjoamiseen tai markkinointiin ja mainontaan liittyviä toimintoja. Luovutamme esimerkiksi luottokorttien myöntäjille tietoja maksujesi ja korvaustesi käsittelyä varten.
 • Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa: Tiettyjen tunnistetietojen poistamisen (esim. nimi, puhelinnumero, mahdollisesti ilmoitettu sähköpostiosoite) jälkeen ja näin saatujen tietojen muilta käyttäjiltä saatuihin samankaltaisiin tietoihin yhdistämisen jälkeen Lime voi käyttää, lisensoida ja luovuttaa tietojasi, mukaan lukien yksittäiset matkustustiedot ja paikkatiedot (matka), kolmansille osapuolille tutkimuksia, liiketoimintaa tai muita tarkoituksia varten. Lime toimii yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen ja paikallisten viranomaisten kanssa sellaisissa tutkimushankkeissa, jotka lisäävät ymmärrystä liikenne- ja matkustustavoista tietyssä kaupungissa. Lisätietoja tällaisesta yhteistyöstä on nähtävissä tässä.
 • Julkishallinto, sääntelyviranomaiset ja lainkäyttöviranomaiset: Voimme luovuttaa tietojasi, jos vilpittömästi uskomme, että on kohtuullista ja välttämätöntä tehdä niin oikeudellisista syistä, mm. valtion, osavaltion, lainsäädännöllisten tai paikallistason lakivaatimusten ja määräysten täyttämiseksi tai osana oikeudenkäyntiprosessia tai petosten tai muiden lainvastaisten aktiviteettien tai turvallisuus- tai tekniikkaongelmien havaitsemiseksi, tutkimiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi tai estääksemme sinuun, yleisöön, henkilökuntaamme, muihin kolmansiin osapuoliin tai itseemme kohdistuvia haittoja tai loukkaantumisia, ryhtyäksemme toimeen laittomien aktiviteettien tai liikennerikkomusten suhteen tai toteuttaaksemme sopimuksiamme, kuten on määritelty palveluehdoissamme.
 • Limen osakkuusyritykset: Voimme luovuttaa tietojasi Limen osakkuusyrityksille auttaaksemme, ylläpitääksemme ja parantaaksemme palveluja. Yritystoimintamme kasvaessa laajennamme yritysryhmäämme avaamalla paikallisia sivuliikkeitä tai muita osakkuusyrityksiä tarpeen mukaan, jotta voimme tarjota tai markkinoida palvelujamme.
 • Liiketoiminnan uudelleenorganisointi: Voimme myös luovuttaa tietojasi osana yritysmyyntiä, fuusiota, hallinnon vaihtumista tai osana tällaisten tapahtumien valmistelua.

Voimme myös luovuttaa yhteen koottuja tietoja, joista on poistettu yksilölliset ja tunnistettavissa olevat tiedot, jolloin niistä ei voida kohtuullisin keinoin tunnistaa sinua, kolmansille osapuolille esim. edellä mainitun tyyppisille kolmansille osapuolille.

Emme myy tai jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa näiden suoramarkkinointia varten ilman suostumustasi.

Oikeudellinen perustamme tietojesi käytössä

Kerätessään, käyttäessään, luovuttaessaan ja muutoin käsitellessään tietojasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvailtuihin tarkoituksiin Lime nojaa tiettyihin oikeudellisiin perusteisiin mm. silloin, kun:

 • se on välttämätöntä palveluiden tarjoamiseksi ja velvollisuuksiemme täyttämiseksi palveluehtojen Emme voi esimerkiksi tarjota palvelujamme, ellemme kerää ja käsittele sinua ja sijaintipaikkaasi koskevia perustietoja;
 • olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn (missä tapauksessa voit perua suostumuksesi milloin tahansa);
 • se on välttämätöntä lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, kuten esimerkiksi valtion virastolle vastaamiseksi tai lainkäyttöviranomaisten vaatimusten täyttämiseksi tai oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi;
 • tarkoituksena on suojella käyttäjiemme, Juicer-käyttäjien, henkilökuntamme ja yleisön elintärkeitä etuja sekä palveluiden puitteissa että niiden ulkopuolella;
 • laki sen sallii, voimme käsitellä tietoja yleisen edun nimissä; ja/tai
 • käsittely on välttämätöntä Limen tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen nimissä sillä edellytyksellä, että olemme verranneet niitä sinun perusoikeuksiisi ja etuihisi.

Miten siirrämme tietoja

Koska tarjoamme palveluitamme maailmanlaajuisesti monissa eri paikoissa, voimme siirtää tietojasi tällaisiin paikkoihin ja niistä muualle pystyäksemme tarjoamaan sinulle palveluitamme.Jos vakituinen asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella (jäljempänä "ETA"), Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, siirrämme tai välitämme tietojasi Yhdysvaltoihin ja muihin oman asuinmaasi ulkopuolisiin maihin tallennusta, käsittelyä ja muita tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuja tarkoituksia varten.  Tietojen siirtäminen on välttämätöntä palveluidemme tarjoamiseksi palveluehtojen mukaisesti. Lime käyttää Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja Euroopan komission riittävyyspäätöksiä tiettyjen maiden tietosuojasta soveltuvin osin siirtäessään tietoja ETA:n alueelta, Sveitsistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta Yhdysvaltoihin ja muihin asiakkaan asuinpaikan ulkopuolisiin maihin. Vakiosopimuslausekkeista saa kopion ottamalla meihin yhteyttä osoitteella legal@li.me.

Kuinka pitkään säilytämme tietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi sinulle tai kunnes tilisi poistetaan, kumpi vain tapahtuu myöhemmin. Säilytysaika voi olla pidempi, jos sovellettava laki niin vaatii tai siitä ilmoitetaan sinulle.

Voimme pyytää kopion ajokortistasi ennen kuin pystyt käyttämään tiettyjä Limen palveluita. Kun pyydämme kopiota ajokortistasi, tarkistamme tietojen oikeellisuuden varmistaaksemme ajokortin voimassaolon. Säilytämme ainoastaan rajalliset todennustiedot sen takaamiseksi, että voit käyttää palveluitamme.

Kun poistat tilisi, saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin pystymme poistamaan tietosi kokonaan tietokannoistamme ja järjestelmämme lokitiedostoista. Saatamme myös säilyttää tietoja poistetuista tileistä petosten estämiseksi, maksujen keräämiseksi, palveluehtojen toteuttamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi tai lakisääteisten oikeuksiemme käyttämiseksi.

Jos olet Juicer-lataaja, Lime säilyttää lisäksi tiettyjä tietoja niin kauan kuin lakisääteiset velvollisuutemme sitä edellyttävät. Lime voi esimerkiksi säilyttää joitakin tietojasi täyttääkseen sovellettavat verotukselliset, oikeudelliset, raportointiin ja tarkastuksiin liittyvät velvollisuutensa ja muut sellaisten maiden vaatimukset, joissa se toimii. 

Euroopan talousalueella, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien oikeudet

Mikäli vakituinen asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voit hyötyä useista oikeuksista, joita sinulla on tietoihisi liittyen. Osa näistä oikeuksista on voimassa yleisesti, kun taas osa niistä koskee vain tietynlaisia tapauksia. Tällaiset oikeudet eivät välttämättä koske sinua, jos vakituinen asuinpaikkasi on mainittujen alueiden ulkopuolella.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä – käsitellessämme tietojasi oikeutettujen etujemme perusteella voit vastustaa tietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Ellei meillä ole pakottavia, oikeutettuja syitä toimia muulla tavalla tai jos lakivaatimukset eivät muuta vaadi, lopetamme tietojesi käsittelyn sitä vastustaessasi. 

Oikeus tarkastella tietoja – pääset tarkastelemaan useita sinua koskevia tietoja kirjautumalla tilillesi. Voit myös pyytää kopiota tiedoista, jotka meillä on sinusta, ja selitystä siihen, miten käytämme niitä.

Oikeus pyytää tietojen oikaisua – sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätäsmälliset tiedot.

Oikeus saada tiedot poistetuiksi – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää tietojesi poistamista sillä edellytyksellä, että siihen on pätevät syyt ja että se on sovellettavan lain mukaista.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus rajoittaa meidän taholtamme tapahtuvaa tietojesi käsittelyä sillä edellytyksellä, että siihen on pätevät syyt.

Oikeus saada tiedot siirretyiksi – sinulla voi olla oikeus saada tietyt tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää niiden välittämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus perua suostumus – jos olet aikaisemmin antanut meille suostumuksesi esimerkiksi suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus perua antamasi suostumus milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta perumista aikaisemmin annettujen tietojen käsittelyn laillisuuteen. Lisäksi meillä on oikeus jatkaa tietojen käyttöä lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa myös perumistapauksissa.

Oikeus ohjeistaa kuinka tietojasi käsitellään kuolemasi jälkeen – sinulla on oikeus ohjeistaa meitä kuinka henkilökohtaisia tietojasi säilytetään ja poistetaan kuolemasi jälkeen.

Ota meihin yhteyttä tämän tietosuojailmoituksen "Kuka on vastuussa tiedoistani?" -osiossa esitettyjä yhteystietoja käyttäen, jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksistasi tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme tietojasi. Sinulla on myös oikeus esittää valitus paikalliselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.  Luettelo EU:n valvontaviranomaisista löytyy tästä. Voit myös ottaa yhteyttä Limen tietosuojavaltuutettuun osoitteella dpo@li.me.

Kalifornian tietosuojalakiin perustuvat oikeudet: Jos olet Kalifornian asukas, sinulla saattaa olla henkilötietojasi koskevia lisäoikeuksia. Katso lisätietoa näistä oikeuksista ja niiden käytöstä Kalifornian tietosuojailmoituksestamme tästä. Ilmoitus on tämän käytännön viitteenä.

Vaihtoehdot ja mahdollisuudet hallita omia tietoja

Meidän mielestämme asiakkaalla tulee olla vaihtoehtoja häntä koskevien tietojen keräämisen, käyttämisen ja luovuttamisen suhteen. Jos et halua Limen keräävän sinusta tietoja, älä käytä palveluitamme.

Sähköpostiviestit ja muut tiedotteet: Jos haluat muuttaa meiltä saamiesi tiedotteiden tyyppiä, tai jopa kieltää myynninedistämiseen tähtäävien tiedotteidemme lähettämisen, voit tehdä niin milloin tahansa päivittämällä tiedotusasetuksesi käyttäjäprofiilistasi. Voimme edelleen lähettää muita kuin myynninedistämiseen tähtääviä tiedotteita, kuten henkilökuntaa koskevia vahvistuksia ja muita tietoja palveluidemme käytöstäsi. Jos suosittelet meitä muille käyttäen sähköpostitoimintoamme, huomaathan, että kyseiset henkilöt voivat estää markkinointisähköpostien saamisen tulevaisuudessa noudattamalla sähköpostikutsussa esitettyjä kielto-ohjeita.

Omien tietojesi tarkastelu ja hallinta: Jos sinulla on Lime-käyttäjätili, voit tarkastella, muuttaa ja poistaa tietojasi kirjautumalla tilillesi ja muokkaamalla profiiliasi. Voit muuttaa matkapuhelinnumeroasi ja sähköpostiosoitettasi käyttämällä sovelluksemme muutostoimintoa. Voit poistaa Lime-tilisi milloin tahansa lähettämällä meille pyynnön osoitteeseen support@li.me tai käyttämällä sovelluksen "Lähetä pyyntö" -toimintoa.

Jos olet Juicer-lataaja ja haluat poistaa käyttäjätilisi, lähetä vastaava sähköpostiviesti osoitteella juicer@li.me

Kuka on vastuussa tiedoistani?

Jos haluat nähdä, kuka on vastuussa henkilötiedoistasi ja miten voit ottaa häneen yhteyttä, napsauta tähän.

Avis de confidentialité
Entrée en vigueur : 1 avril 2020

Chez Lime et notre famille d’entreprises (collectivement « Lime », « nous », « notre », ou « nos ») nous sommes fortement engagés envers la transparence, et nous tenons à ce que vous (« vous » ou « vos ») compreniez comment nous recueillons, utilisons, partageons et protégeons vos données. Le présent avis de confidentialité (« Avis de confidentialité ») décrit comment Lime traite les données relatives aux sites Web de Lime et aux applications et services mobiles connexes (collectivement, les « Services »), et quand vous interagissez autrement avec nous. Le cas échéant, cette politique décrit également nos pratiques en matière de données relatives aux Chargeurs. Veuillez également lire nos Conditions de service qui énoncent les conditions régissant les Services.

Nous nous réservons le droit de modifier le présent avis de confidentialité de temps à autre. Si Lime apporte des modifications à cet avis de confidentialité, l’avis de confidentialité mis à jour sera disponible sur nos Services, et si nous apportons des modifications importantes à cet avis de confidentialité, nous afficherons un avis visible à ce sujet et nous pourrons également vous contacter directement par courrier électronique ou autrement.

Les types de données que nous recueillons

Nous recueillons ou recevons des données de différentes manières. Les types de données que nous recueillons ou recevons dépendent de la manière dont vous utilisez nos Services et interagissez avec eux. Dans de nombreux cas, vous pouvez choisir les données que vous nous fournissez, bien que certaines données soient requises pour que nous puissions fournir les Services. Nous utilisons et divulguons ces données pour accomplir les finalités décrites ci-dessous. Les types de données que nous recueillons comprennent :

 • Des données sur votre compte telles que votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et vos données de paiement, notamment les données de votre carte de paiement. Afin d’utiliser certains produits, nous pouvons également vous demander de fournir une copie de votre permis de conduire. Pour bénéficier de Lime Access, nous recueillons également des pièces d’identité émises par les autorités publiques et des preuves de faible revenu à des fins de vérification.
 • Nous recueillons et traitons les données de localisation lorsque vous vous inscrivez et utilisez les Services. Par exemple, pour vous montrer des vélos ou des scooters Lime près de chez vous, il est nécessaire de recueillir et d’enregistrer l’emplacement physique de votre appareil. Des données telles que l’emplacement du vélo ou du scooter, les itinéraires empruntés par le vélo ou le scooter et son statut de location sont également nécessaires pour fournir les Services. Lime recueille également des données de localisation directement à partir des vélos ou scooters Lime, y compris lorsqu’un utilisateur de Lime conduit, notamment les données des trajets.
 • Si vous vous reliez ou vous connectez à Lime avec un service tiers (par exemple Facebook), le service tiers peut nous envoyer des informations telles que les données de votre profil ou la liste d’amis de ce service.
 • Lorsque vous sollicitez le service client, le support ou toute autre assistance, vous pouvez choisir de nous fournir vos coordonnées pour nous permettre de mieux répondre à vos demandes et de conserver des données sur votre interactions avec nos services de support.
 • Lime recueille des données à partir de votre navigateur, de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, qui nous apportent des informations techniques telles que l’adresse IP source de votre appareil, et également lorsque vous accédez aux Services ou les utilisez. Nous utilisons des cookies et des technologies similaires (comme les pixels et les balises) pour fournir nos Services, y compris pour mémoriser vos paramètres et pour recueillir des données statistiques vous concernant. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies et les technologies similaires en consultant notre Politique en matière de cookies.
 • Nous recueillons les informations que vous partagez sur les Services, par exemple lorsque vous participez à des groupes ou autres forums, ou lorsque vous commentez des publications de blog. Selon les paramètres de votre appareil photo ou de vos photos, Lime recevra les données que vous choisissez de nous envoyer telles que des photos de vélos ou de scooters Lime en stationnement.
 • Nous recevons des informations vous concernant lorsque nous avons recours à des partenaires tiers tels que des partenaires marketing et publicitaires.
 • Pour vous aider à présenter nos Services à des tiers, vous pouvez choisir d’utiliser notre service de parrainage pour parler de nos Services à un ami et lui faire bénéficier d’une remise. Lorsque vous choisissez d’utiliser notre service de parrainage, nous vous demanderons le nom et l’adresse électronique de votre contact et lui enverrons automatiquement un courrier électronique unique en votre nom l’invitant à utiliser nos Services.

De plus, si vous êtes un Chargeur qui aide Lime à collecter et à charger des scooters, nous recueillons des données supplémentaires :

 • envoyées dans le cadre de votre demande d’emploi en tant que Chargeur, par exemple une pièce d’identité délivrée par les autorités publiques ;
 • les données des travaux que vous effectuez pour Lime, notamment les informations sur les scooters que vous chargez pour Lime ;
 • vos coordonnées bancaires pour que nous puissions vous payer ; et
 • ce que la loi exige, notamment le numéro de sécurité sociale, le numéro d’identification fiscale ou le visa de travail.

Comment nous utilisons les données

Nous utilisons vos données, y compris les données relatives à votre localisation, pour les motifs suivants :

 • vous fournir les Services à votre demande, y compris pour gérer votre compte et l’historique de vos déplacements ;
 • surveiller, suivre et entretenir les vélos et scooters Lime, y compris lorsque vous les utilisez ;
 • traiter les paiements, abonnements ou dons et tous les rabais ou offres spéciales telles que les déblocages gratuits ;
 • communiquer avec vous au sujet de votre compte, de vos interactions ou de vos transactions, y compris les annonces relatives aux services, comme les modifications apportées à nos politiques. Selon ce que permet la loi locale, nous pouvons également vous envoyer des enquêtes ou des communications publicitaires, y compris des informations sur les caractéristiques et les améliorations apportées à nos Services ;
 • optimiser, développer et améliorer nos Services. Pour ce faire, nous pouvons faire appel à des prestataires d’analyse indépendants pour comprendre comment le Service est utilisé et pour nous aider à améliorer les Services ;
 • le cas échéant, pour nous conformer à nos obligations légales, y compris pour satisfaire aux exigences réglementaires ou légales locales ;
 • détecter, enquêter sur, et prévenir les activités susceptibles d’enfreindre les politiques ou les Conditions de service de Lime ou d’être illégales, ce qui peut inclure le partage d’informations avec des organismes publics en dehors de votre pays d’origine, notamment les services de police ;
 • collaborer avec des tiers tels que les universités et les autorités locales, comme décrit ci-dessous dans la rubrique « Avec qui partageons-nous vos données ? »  ; et

Par ailleurs, si vous êtes un Chargeur, nous utilisons vos informations pour :

 • calculer votre salaire et vous payer ; et
 • contrôler le travail que vous faites pour Lime et suivre les vélos et scooters Lime.

Avec qui partageons-nous vos informations ?

Nous partageons vos informations avec les sociétés affiliées à Lime, nos prestataires de services, d’autres tiers lorsque cela est nécessaire pour exécuter les Conditions de service, et comme décrit dans cet avis de confidentialité. En particulier, nous partageons vos données avec :

Nos prestataires de services et partenaires : Nous partageons vos données avec nos prestataires de services et partenaires de confiance qui fournissent des services à Lime tels que l’hébergement de données et de notre infrastructure, le traitement des paiements et des dons, le soutien et l’amélioration des services, l’exécution du service à la clientèle ou la prestation de services de marketing et de publicité. Par exemple, nous partageons des données avec les émetteurs de cartes de crédit afin de traiter vos paiements et vos remboursements.

Collaborations avec des tiers : Après avoir supprimé certaines informations de compte, telles que votre nom, téléphone et adresse électronique (le cas échéant) et combiné les informations résultantes avec des informations similaires provenant d’autres utilisateurs, Lime peut utiliser ces données, les accorder sous licence ou les partager, y compris l’historique des trajets individuels et leurs emplacements avec des tiers à des fins de recherche, commerciales ou autres. Par exemple, Lime s’associe à des universités et des autorités publiques locales pour collaborer à des projets de recherche tels que la compréhension des modes de circulation et de déplacement dans une ville. En savoir plus sur ces collaborations ici.

Des autorités publiques, agences de réglementation et d’application de la loi : Nous pouvons partager vos informations si nous croyons de bonne foi qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour des raisons légales, y compris pour satisfaire aux exigences de lois fédérales, étatiques, réglementaires ou locales ou dans le cadre d’une procédure judiciaire ou pour détecter, enquêter, prévenir et traiter la fraude et autres activités illégales, pour des questions techniques ou de sécurité, ou pour prévenir tout préjudice ou blessure subis par vous-même, le public, notre personnel, des tiers ou nous-mêmes ; ou si nous devons le faire pour défendre nos droits légaux ou nos biens, pour prendre des mesures concernant des activités illégales ou des infractions au code de la route, ou pour faire valoir nos contrats, tels que nos Conditions de service.

Des sociétés affiliées de Lime : Nous pouvons partager vos informations avec des sociétés affiliées de Lime pour nous aider à fournir, maintenir et améliorer les Services. Au fur et à mesure de notre croissance, nous pouvons élargir notre famille d’entreprises en établissant des filiales locales ou d’autres sociétés affiliées au besoin, pour nous aider à fournir ou à commercialiser les Services.

Réorganisation de l’entreprise : Nous pouvons également partager vos informations dans le cadre d’une vente, d’une fusion, d’un changement de contrôle ou en préparation à l’un de ces événements.Nous pouvons également partager avec des tiers des données agrégées, dépersonnalisées ou anonymes qui ne peuvent pas être raisonnablement utilisées pour vous identifier, y compris avec les tiers susmentionnés.

Nous ne vendons pas et nous ne partageons pas vos données personnelles avec des tiers pour leur marketing direct, sans votre consentement.

Notre base légale justifiant l’utilisation de vos informations

Lime s’appuie sur un certain nombre de bases légales pour recueillir, utiliser, partager et traiter vos informations pour accomplir les finalités décrites dans le présent Avis de confidentialité, y compris :

 • lorsque cela est nécessaire pour fournir les Services et exécuter nos obligations conformément aux Conditions de service. Par exemple, nous ne pouvons pas fournir le Service à moins de recueillir et de traiter des informations de base sur vous et votre localisation ;
 • lorsque vous nous avez donné votre consentement au traitement de vos informations (auquel cas vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment) ;
 • lorsque cela est nécessaire pour nous conformer à une obligation légale, y compris, par exemple, pour répondre à des demandes d’information d’organismes publics ou des forces de l’ordre ou pour établir, exercer ou défendre des droits en justice ;
 • pour protéger les intérêts vitaux de nos utilisateurs, de nos Chargeurs, de notre personnel et des membres du public, tant dans le cadre des Services qu’en dehors ;
 • si la loi le permet, nous pouvons traiter des données dans l’intérêt public ; et/ou
 • lorsque le traitement est nécessaire pour servir les intérêts légitimes de Lime ou de tiers, sous réserve de la prise en compte de vos droits et intérêts fondamentaux.

Comment nous transférons vos informations ?

Étant donné que nous proposons nos services dans le monde entier, nous pouvons transférer vos informations vers ou à partir de différents endroits dans le but de vous fournir des Services.

Si vous résidez habituellement dans l’Espace économique européen (« EEE »), en Suisse ou au Royaume-Uni, nous transférerons ou transmettrons vos informations aux États-Unis et dans d’autres pays en dehors de votre pays de résidence pour le stockage, le traitement et pour accomplir les autres finalités décrites dans le présent Avis de confidentialité.  Le transfert d’informations est nécessaire pour fournir nos Services conformément aux Conditions de service. Lime se base sur des Clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne et sur les décisions de la Commission européenne concernant certains pays, selon le cas, pour transférer des données de l’EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni vers les États-Unis et d’autres pays hors de votre pays de résidence. Vous pouvez demander un exemplaire des Clauses contractuelles types en nous contactant à legal@li.me.

Combien de temps conservons-nous les informations ?

Nous conservons vos informations pendant la durée raisonnablement nécessaire pour vous fournir les Services ou jusqu’à ce que votre compte soit supprimé, si cette durée est plus longue, sous réserve de toute période plus longue requise par la loi applicable ou qui vous est signalée.

Nous pouvons vous demander une copie de votre permis de conduire avant que vous ne puissiez utiliser certains Services de Lime. Lorsque nous vous demandons une copie de votre permis de conduire, nous effectuons des vérifications pour nous assurer que le permis est en règle et nous ne conservons que des données de vérification limitées pour vous permettre d’utiliser les Services.

Lorsque vous supprimez votre compte, il se peut que nous ayons besoin d’un délai pour supprimer complètement vos informations de nos bases de données et nos journaux système. Nous pouvons également conserver des informations provenant de comptes supprimés pour prévenir la fraude, collecter des frais, faire valoir les Conditions de service, nous conformer à nos obligations légales, ou faire respecter nos droits légaux.

De plus, si vous êtes un Chargeur, Lime conserve certaines informations dans la mesure nécessaire pour se conformer à ses obligations légales. Par exemple, Lime peut conserver certaines de vos informations afin de se conformer aux obligations fiscales, juridiques, de déclaration et d’audit applicables, ainsi qu’à d’autres exigences dans les pays dans lesquels nous exerçons nos activités. 

Droits EEE/Suisse/Royaume-Uni

Si vous êtes habituellement situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, vous bénéficiez d’un certain nombre de droits relatifs à vos informations. Bien que certains de ces droits s’appliquent de façon générale, certains d’entre eux ne s’appliquent que dans des cas limités. Ces droits ne s’appliquent pas nécessairement à vous si vous êtes basé en dehors de ces régions.

Droit d’opposition - Lorsque nous traitons vos données sur la base d’intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer à ce traitement dans certaines circonstances. Sauf si nous avons des raisons légitimes impérieuses ou si cela est nécessaire pour des raisons légales, nous cesserons de traiter vos informations lorsque vous vous y opposerez. 

Droit d’accès - Vous pouvez accéder à la plupart de vos informations en vous connectant à votre compte. Vous pouvez également demander une copie des informations que nous détenons à votre sujet et des renseignements expliquant comment ces données sont utilisées.

Droit de rectification - Vous avez le droit de nous demander de rectifier des informations inexactes vous concernant.

Droit d’effacement - Vous avez le droit, dans certains cas, de nous demander la suppression de vos informations, à condition qu’il y ait des raisons valables de le faire et sous réserve du droit applicable.

Droit de restreindre le traitement - Vous avez le droit, dans certains cas, de restreindre temporairement le traitement de vos informations par nous, s’il y a des raisons valables de le faire.

Droit à la portabilité des données - Vous pouvez avoir le droit de recevoir certaines de vos informations dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de les transmettre à un autre responsable du traitement.

Droit de révocation du consentement - Si vous avez déjà donné votre consentement, par exemple pour vous envoyer des publicités ciblées, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. Toutefois, cela n’affectera pas la légalité du traitement fondé sur le consentement avant son retrait. De plus, même en cas de révocation, nous pouvons continuer à utiliser vos informations comme la loi l’autorise ou l’exige.

Droit de fournir des directives sur le sort de vos données après votre mort – Vous avez le droit de nous donner des directives particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données après votre décès.

Veuillez nous contacter comme indiqué dans la rubrique intitulée Qui est responsable de mes informations ? dans le présent Avis de confidentialité si vous souhaitez exercer l’un de ces droits ou si vous avez des questions sur la façon dont nous traitons vos informations. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de contrôle locale en matière de protection des données.  Vous pouvez accéder à la liste des autorités de contrôle de l’UE ici. Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données de Lime à dpo@li.me.

Vos droits à la vie privée en Californie : Si vous résidez en Californie, il est possible que vous ayez des droits supplémentaires à l'égard de vos données personnelles. Pour plus d'informations sur ces droits et comment les exercer, veuillez consulter notre California Privacy Statement, que vous trouverez ici et qui est incorporé dans cette présente politique.

Vos choix et la façon dont vous pouvez gérer vos informations

Nous croyons que vous devriez avoir le choix quant à la collecte, à l’utilisation et au partage de vos informations. Si vous ne voulez pas que Lime recueille vos informations, veuillez ne pas utiliser les Services.

Courriers électroniques et autres messages : Si vous souhaitez modifier les types de messages que vous recevez de notre part, y compris l’exclusion des communications promotionnelles de notre part, vous pouvez le faire à tout moment en mettant à jour les préférences de communication indiquées dans votre profil de compte. Nous pouvons continuer à envoyer des messages non promotionnels tels que des confirmations d’affectation et d’autres informations concernant votre utilisation du Service. Si vous orientez d’autres personnes vers nous en utilisant notre fonctionnalité de courrier électronique, veuillez noter qu’elles peuvent choisir de ne plus recevoir de courriers promotionnels de notre part à l’avenir en suivant les instructions d’exclusion dans l’invitation par courrier électronique.

Accès et gestion de vos données : Si vous avez un compte chez Lime, vous pouvez consulter, modifier ou supprimer vos informations en vous connectant à votre compte et en modifiant votre profil. Vous pouvez changer votre numéro de téléphone portable ou votre adresse électronique en utilisant notre fonction de modification dans l’application. Vous pouvez supprimer votre compte Lime à tout moment en nous le demandant à support@li.me ou en utilisant la fonction dans l’application intitulée « Soumettre une demande ».Si vous êtes un Chargeur et que vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez envoyer un courrier électronique à juicer@li.me

Qui est responsable de mes informations ? 

Pour savoir qui est responsable de vos informations personnelles et comment le contacter, veuillez cliquer ici.

תאריך אפקטיבי של
הודעת פרטיות: 1.4.2020

ב-Lime ובמשפחת החברות שלנו (יחד "Lime", "אנחנו", "אותנו", או "שלנו") אנו מחויבים מאוד לשקיפות ומעוניינים שאתה ("אתה" או "שלך") תבין כיצד אנחנו אוספים, משתמשים, משתפים ומגנים על המידע שלך: הודעת פרטיות זו ("הודעת פרטיות") מתארת כיצד מתמודדת Lime עם מידע הקשור באתריה של Lime ובאפליקציות ושירותי מובייל קשורים (יחד, ה"שירותים"), ובכל אינטראקציה שלך עמנו. כאשר מצוין, מדיניות זו גם מתארת את פרקטיקות הנתונים שלנו הנוגעות לג'וסרים. אנא קרא גם את תנאי השירות שלנו, המגדירים את התנאים המסדירים את השירותים.

אנו שומרים על הזכות לשנות הודעת פרטיות זו מעת לעת. במידה שחברת Lime מבצעת שינויים בהודעת פרטיות זו, הודעת הפרטיות המעודכנת תיעשה זמינה דרך השירותים שלנו ובמידה שאנו מבצעים שינויים מהותיים בהודעת פרטיות זו, נעביר הודעה מובלטת ואולי אף ניצור עמך קשר ישירות דרך דוא"ל או באופן אחר.

סוגי המידע שאנו אוספים

אנו אוספים או מקבלים מידע בדרכים שונות. סוגי המידע שאנו אוספים או מקבלים תלויים באופן השימוש והאינטראקציה שלך עם השירותים שלנו. במקרים רבים תוכל לבחור את המידע שאתה מספק לנו, למרות שמידע מסוים הכרחי עבורנו למטרות אספקת השירותים. אנו משתמשים במידע וחושפים אותו עבור מטרות המתוארות להלן. סוגי המידע שאנו אוספים כוללים:

 • מידע על החשבון כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ומידע על תשלום, כגון פרטי כרטיס אשראי. על מנת שתוכל להשתמש במוצרים מסוימים, ייתכן שנדרוש ממך לספק גם עותק רישיון נהיגה שברשותך. לצורך קיום תכנית Lime Access, אנו אוספים גם מספרי תעודות זהות ממשלתיות והוכחת מעמד של שכר נמוך למטרות אימות.
 • אנו אוספים ומעבדים נתוני מיקום כאשר אתה נרשם ומשתמש בשירותים. לדוגמא, על מנת להציג בפניך את האופניים או הקטנועים של Lime בסביבתך, הכרחי לאסוף ולתעד את המיקום הפיזי של מכשירך. נתונים כגון מיקום האופניים או הקטנוע, המסלולים בהם עברו האופניים או הקטנוע וסטאטוס ההשכרה שלהם הכרחיים גם הם לטובת אספקת השירותים. Lime גם אוספת נתוני מיקום באופן ישיר מאופני או קטנועי Lime, כולל במקרים בהם משתמש Lime רוכב, כדוגמת נתוני נסיעה.
 • אם אתה מקשר, מחובר או מתחבר ל-Lime בעזרת שירותי צד שלישי (למשל, פייסבוק), שירותי הצד השלישי עשויים לשלוח אלינו מידע כדוגמת נתוני הפרופיל שלך או רשימת חברים מאותו שירות.
 • כאשר אתה מבקש לקבל שירות לקוחות, תמיכה או סיוע אחר, באפשרותך לבחור לספק לנו את נתוני ההתקשרות שלך על מנת שנוכל להגיב טוב יותר לבקשותיך, וייתכן שנשמור אצלנו נתונים הנוגעים במעורבותך בשירותי התמיכה שלנו.
 • Lime אוספת נתונים מהדפדפן, המחשב או הטלפון הנייד שלך, המספקים לנו מידע טכני כגון כתובת ה-IP המקורית של המכשיר שלך וזמנים בהם אתה ניגש לשירותים או משתמש בהם. אנו משתמשי בעוגיות ובטכנולוגיות דומות (כגון פיקסלים וטאגים) על מנת לספק את השירותים שלנו, כמו גם על מנת לזכור את ההגדרות שלך ולאסוף נתונים אנליטיים אודותיך. באפשרותך ללמוד איך אנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות דומות במדיניות העוגיות שלנו.
 • אנו אוספים נתונים שאתה משתף בשירותים, כגון - כאשר אתה משתתף בקהילות או בפורומים אחרים, או מגיבים בפוסטים בבלוג. בהתאם להגדרות המצלמה והתמונות שלך, Lime תקבל את המידע שאתה בוחר לשלוח לנו, כגון תמונות של אופני וקטנועי Lime בחנייה.
 • אנו מקבלים מידע אודותיך כאשר אנו מסתייעים בשותפים צד שלישי, כגון שותפי שיווק ופרסום.
 • על מנת לסייע לך להציג לאנשים את השירותים שלנו, באפשרותך לבחור בשירות ההפניה שלנו כדי לספר לחבר על השירותים שלנו ולקבל הנחה. כאשר אתה בוחר להשתמש בשירות ההפנייה שלנו, נבקש לקבל את השם וכתובת הדוא"ל של איש הקשר שלך, ונשלח אליו באופן אוטומטי מייל חד-פעמי בשמך, המזמין אותו/ה להשתמש בשירותינו.

בנוסף, אם אתה ג'וסר המסייע ל-Lime לאסוף ולטעון קטנועים, אנו אוספים מידע נוסף:

 • מידע המוגש במסגרת בקשתך לעבוד כג'וסר, כגון תעודה מזהה ממשלתית;
 • פרטים אודות העבודה שאתה מבצע עבור Lime, כגון נתונים אודות הקטנועים שאתה טוען
  עבור Lime;
 • פרטי חשבון הבנק שלך, על-מנת שנוכל לשלם לך; ו
 • מה שנדרש על-פי חוק, כגון מספר ביטוח לאומי, מס' מס או אשרת עבודה.

איך אנו משתמשים במידע

אנו משתמשים במידע שלך, כולל מידע אודות מיקום, על-מנת:

 • לספק לך שירותים לבקשתך, כוולל ניהול החשבון והיסטוריית הנסיעות שלך;
 • לפקח, לעקוב ולתת שירות לאופניים וקטנועים של Lime, כולל כאשר אתה משתמש בהם;
 • לעבד תשלומים, הרשמות או תרומות והנחות או מבצעים מיוחדים, כגון שחרור נעילה חינם;
 • לתקשר עמך לגבי חשבונך, פעולות או תנועות, כולל הודעות הקשורות בשירות, כגון שינויים במדיניות שלנו. כמותר על-פי החוק המקומי, ייתכן גם שנעביר אליך סקרים או התקשרות שיווקית הכוללים מידע על תכונות ושיפורים בשירותים שלנו;
 • לטייב, לפתח ולשפר את השירותים שלנו. כדי לעשות זאת, ייתכן שנסתייע בספקי שירותים אנאליטיים חיצוניים על-מנת להבין איך משתמשים בשירות ולשפר את השירותים;
 • היכן שהכרחי, על-מנת לעמוד בחובותינו המשפטיות, כולל עמידה בדרישות רגולטוריות או מקומיות;
 • לחשוף, לחקור ולמנוע פעולות שעשויות להפר את מדיניות או תנאי השירות של Lime, או כאלו שאינן חוקיות ועשויות לכלול שיתוף מידע עם גורמים ממשלתיים מחוץ למדינתכם, כגון גורמי אכיפת חוק;
 • לעבוד במשותף עם גורמים חיצוניים, כגון אוניברסיטאות ורשויות ממשל מקומיות, כמתואר להלן בסעיף "עם מי אנו חולקים את המידע שלך?"; ו

בנוסף, אם אתה ג'וסר, אנו משתמשים במידע שלך על-מנת:

 • לחשב את המשכורת שלך ולשלם לך; ו
 • לפקח על העבודה שאתה עושה עבור Lime ולעקוב אחר האופניים והקטנועים של Lime.

עם מי אנו חולקים את המידע שלך?

אנו חולקים את המידע שלך עם חברות שותפות של Lime, ספקי השירותים שלנו, גורמים חיצוניים אחרים עבורם הכרח לבצע את תנאי השירות, וכפי המתואר בהודעת פרטיות זו. בפרט, אנו חולקים את המידע שלך עם:

 • ספקי השירותים והשותפים שלנו: אנו חולקים את המידע שלך עם ספקי שירות ושותפים אמינים המספקים ל-Lime שירות כגון אחסון נתונים ותשתית, עיבוד תשלומים ותרומות, תמיכה ושיפור השירותים, מתן שירות לקוחות או אספקת שירותי שיווק ופרסום. לדוגמא, אנו חולקים מידע עם מנפיקי כרטיסי אשראי במטרה לגשת לתשלומים וההחזרים שלך.
 • שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים: לאחר הסרת מזהים מסוימים, כגון השם, הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך (היכן שמסופק), ושילוב המידע שהתקבל עם מידע דומה ממשתמשים אחרים, Lime עשויה להשתמש, להעניק רישיון ולשתף את המידע שלך, כולל תיעודים של נסיעות בודדות והיסטוריית מיקומי נסיעה, עם גורמים חיצוניים, לטובת מחקר, עסקים או מטרות אחרות. לדוגמא, שותפים של Lime עם אוניברסיטאות וגורמי ממשל מקומיים לשיתוף פעולה בנושאי מחקר כדי ללמוד, למשל, על דפוסי תנועה ונסיעה בעיר. קרא עוד על שיתופי פעולה מסוג זה כאן.
 • גורמי אכיפה ממשלתיים, רגולטוריים וחוקיים: ייתכן שנשתמש במידע שלך אם אנו מאמינים בתום לב כי קיים הכרח סביר לעשות כן מסיבות משפטיות, כולל עמידה בדרישות החוק הפדראלי, מדיני, רגולטורי או מקומי, במסגרת תהליך משפטי, או על-מנת לחשוף, לחקור, למנוע ולטפל בפעילות הונאה או פעילות לא חוקית אחרת כלשהי, בעיות אבטחה או בעיות טכניות, או על-מנת למנוע נזק או פגיעה לך, לציבור, לצוות שלנו, לגורמים חיצוניים אחרים או לנו עצמנו; או אם עלינו לעשות זאת על-מנת להגן על זכויותינו או נכסינו החוקיים, על-מנת לפעול בנוגע לפעולות לא חוקיות או עבירות תנועה, או על-מנת לאכוף את ההסכמים בינינו, כדוגמת תנאי השירות שלנו.
 • שותפות של Lime: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם חברות שותפות של Lime עלמנת לספק, לתחזק ולשפר את השירותים. עם צמיחתנו, אנו עשויים להרחיב את משפחתנו התאגידית על-ידי הקמת חברות-בנות מקומיות או שותפות אחרות על-פי הצורך, במטרה לסייע לנו לספק או לשווק את השירותים.
 • רה-ארגון עסקי: ייתכן כי נחלוק את המידע שלך במסגרת מכירה, מיזוג, שינוי בשליטה או במסגרת ההכנה לכל אחד מהם.

ייתכן גם כי נחלוק מידע מצטבר, ללא זהות אישית או בלתי-מזוהה שלא סביר שיכול לשמש לזיהויכם עם גורמים חיצוניים, כולל סוג גורמים חיצוניים המצוינים לעיל.

איננו מוכרים את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים או משתפים אותו עמם למטרות השיווק הישיר שלהם, אלא אם אתה נותן את הסכמתך לכך.

הבסיס החוקי שלנו לשימוש במידע שלך

Lime נשענת על מספר בסיסים חוקיים לאיסוף, שימוש, שיתוף ועיבוד מסוג אחר של המידע שלך למטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו, כולל במקומות בהם:

 • הכרחי לספק את השירותים לבצע את חובותינו בהתאם לתנאי השירות. לדוגמא, איננו יכולים לספק את השירות, אלא אם אנחנו אוספים ומעבדים מידע בסיסי עליך ועל מיקומך;
 • הענקת לנו את הסכמתך לעבד את המידע שלך (כאשר באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת);
 • הכרחי לעמוד בחובה משפטית, כולל, לדוגמא, מענה לבקשות מידע מטעם גורם ממשלתי או אכיפת חוק, או להקים, ליישם או להגן על טענות משפטיות;
 • להגן על אינטרסים של המשתמשים, הג'וסרים, הצוות והציבור - הן אלו המשתמשים בשירותים והן אלו שלא;
 • אם מותר על-פי חוק, אנו עשויים לעבד את הנתונים לטובת הציבור; ו/או
 • העיבוד הינו הכרחי למטרות אינטרסים לגיטימיים של Lime או גורמים חיצוניים, בתנאי שאלו אוזנו כנגד הזכויות והאינטרסים הבסיסיים שלך.

איך אנו מעבירים את הנתונים שלך

כיוון שאנו מציעים את שירותינו במיקומים רבים בעולם, ייתכן כי נעביר את המידע שלך אל/ממיקומים אלו במטרה לספק לך שירותים.

אם אתה תושב קבע באזור הכלכלי האירופאי ("EEA"), שווייץ או בריטניה, אנו נעביר או נשדר את המידע שלך לארצות הברית ולארצות אחרות מחוץ למקום מגוריך, לטובת אחסון, עיבוד ומטרות אחרות המתוארות בהודעת פרטיות זו. העברת המידע הכרחית על-מנת לספק את השירותים שלנו כמוגדר בתנאי השירות. Lime נשענת על סעיפים חוזיים סטנדרטיים המאושרים על-ידי הנציבות האירופית והחלטות ההלימוּת של הנציבות האירופית בנוגע לארצות מסוימות, בהתאם לעניין, להעביר נתונים מהאזור הכלכלי האירופי, שווייץ ובריטניה לארצות הברית ולארצות אחרות מחוץ למקום מגוריך. באפשרותך לבקש עותק של סעיפים סטנדרטיים חוזיים באמצעות יצירת קשר עמנו בכתובת legal@li.me.

כמה זמן אנו שומרים מידע

אנו שומרים על המידע שלך ככל שהדבר הכרחי באופן סביר על-מנת לספק לך את השירותים, או עד שחשבונך נמחק - המאוחר מביניהם, בכפוף לתקופה ארוכה יותר כלשהי שעשויה להידרש על-ידי החוק החל, או כפי שיימסר לך בהודעה.

ייתכן כי נבקש עותק של רישיון הנהיגה שלך לפני שתוכל להשתמש בשירותים מסוימים של Lime. כאשר אנו מבקשים עותק של רישיון הנהיגה שלך, אנו מבצעים בדיקות אימות על-מנת להבטיח שהרישיון תקף ואנו שומרים מידע מוגבל בלבד, לצורך אימות, כדי שתוכל להשתמש בשירותינו.

עם מחיקת חשבונך, מחיקה מלאה של המידע שלכם מבסיסי הנתונים ורישומי המערכת שלנו עשויה לקחת זמן נוסף. ייתכן שנשמור מידע מחשבונות שנמחקו במטרה למנוע הונאה, לגבות עלויות, לאכוף את תנאי השירות, לעמוד בחובותינו המשפטיות או לאכוף את זכויותינו החוקיות.

בנוסף, אם אתה ג'וסר, Lime שומרת מידע מסוים לפי הצורך, במטרה לעמוד בחובותינו המשפטיות. לדוגמא, Lime עשויה לשמור חלק מהמידע שלך במטרה לעמוד בחובות המס החל, חובות משפטיות, חובות דיווח וחובות ביקורת ודרישות אחרות בארצות בהן אנו פועלים.

זכויות האזור הכלכלי האירופי / שווייץ / בריטניה

אם אתה תושב קבע באזור הכלכלי האירופי, שווייץ או בריטניה, אתה נהנה ממספר זכויות הנוגעות למידע שלך. בעוד שחלק מאותן זכויות חלות באופן כללי, זכויות מסוימות חלות רק במקרים מסוימים. זכויות אלו אינן בהכרח חלים עליך אם אתה נמצא מחוץ לאזורים אלו.

הזכות להתנגד – במקרים בהם אנו מעבדים את המידע שלך בהתבסס על אינטרסים לגיטימיים, באפשרותך להתנגד לעיבוד זה תחת נסיבות מסוימות. אלא אם אנו מחזיקים בטיעונים לגיטימיים משכנעים או במידה שעולה צורך בכך מסיבות משפטיות, אנו נפסיק לעבוד את המידע שלך אם תתנגד לכך.

זכות הגישה – באפשרותך לגשת לחלק גדול מהמידע שלך על-ידי התחברות לחשבונך. באפשרותך גם לבקש עותק של המידע שיש לנו עליך ושל מידע המסביר מה נעשה עם מידע זה.

זכות התיקון – יש לך הזכות לבקש מאתנו לתקן מידע עליך שאינו מדויק.

זכות המחיקה – יש לך הזכות, במקרים מסוימים, לבקש שנמחק את המידע שלך, בתנאי שישנם טיעונים תקפים לעשות כן ובכפוף לחוק החל.

זכות להגבלת עיבוד – יש לך הזכות, במקרים מסוימים, להגביל זמנית את עיבוד המידע שלך על-ידינו, בתנאי שישנם טיעונים תקפים לעשות כן.

הזכות לניידות נתונים – יש לך הזכות לקבל מידע מסוים עליך בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה על-ידי מכונה ולשדר מידע כזה לבקר אחר.

הזכות לחזור בך מהסכמה – במקום שבתחילה נתת הסכמתך, למשל, הסכמה שיישלחו אליך חומרים שיווקיים ישירים, יש לך הזכות לחזור בך מההסכמה בכל עת. עם זאת, הדבר לא ישפיע על הכשרות החוקית של העיבוד בהתבסס על ההסכמה לפני חזרתך בך. יתרה מכך, גם במקרה של חזרה בך מהסכמתך, ייתכן שנמשיך להשתמש במידע שלך כמותר או כנדרש על-פי חוק.

הזכות לפרט את דרך ניהול המידע שלך אחרי מותך. יש לך את הזכות לתת לנו הנחיות מדויקות לגבי שמירת המידע, מחיקתו או שיתוף המידע האישי שלך אחרי מותך

אנא צור עמנו קשר כמוגדר בסעיף "מי אחראי על המידע שלי?" בהודעת פרטיות זו, אם ברצונך להפעיל כל זכות שהיא מזכויות אלו, או במקרה שיש לך חששות כלשהם לגבי האופן בו אנו מעבדים את המידע שלך. יש לך גם את הזכות להגיש תלונה אצל רשות הפיקוח המקומית שלך עבור הגנת נתונים. באפשרותך לגשת לרשימת רשויות פיקוח של האיחוד האירופי כאן. באפשרותך גם ליצור קשר עם פקיד הגנת הנתונים של Lime בכתובת dpo@li.me.

זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה: אם הנך תושב קליפורניה, ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות בנוגע למידע האישי שלך. למידע נוסף אודות זכויות אלו ועל הדרכים לממשן, אנא ראה כאן את הודעת הפרטיות שלנו לקליפורניה, המשולבת כהפניה בתוך מדיניות זו.

הבחירות שלך וכיצד באפשרותך לנהל את המידע שלך

אנו מאמינים שעליך לבצע בחירות בנוגע לאיסוף, שימוש ושיתוף המידע שלך. אם אינך מעוניינים ש-Lime תאסוף את המידע שלך, אנא אל תשתמש בשירותים.

דוא"ל ואמצעי התקשרות אחרים: במידה שאתה מעוניין לשנות את אמצעי ההתקשרות עמנו, כולל ויתור על קבלת חומרים שיווקיים מאיתנו, תוכל לעשות זאת בכל עת על-ידי עדכון העדפות ההתקשרות המוגדרות בפרופיל החשבון שלך. ייתכן כי נמשיך לשלוח חומרים שאינם שיווקיים, כגון אישורי ציוות ומידע אחר לגבי שימושך בשירותים. אם אתה מפנה אחרים אלינו באמצעות שימוש בפונקציונליות הדוא"ל שלנו, שים לב כי הם עשויים לבחור שלא לקבל מיילים שיווקיים כלשהם מאיתנו בעתיד על-ידי פעולה על-פי הוראות הביטול בהזמנה במייל.

גישה למידע שלך וניהולו: אם ברשותך חשבון בLime באפשרותך לסקור, לשנות או למחוק את המידע שלך על-ידי התחברות לחשבונך ועריכת הפרופיל שלך. באפשרותך לשנות את מספר הטלפון הנייד או כתובת המייל שלך בעזרת תכונת השינוי שבאפלקציה. באפשרותך למחוק את חשבון Lime שלך בכל עת על-ידי הגשת בקשה אלינו ב support@li.me או על-ידי שימוש בתכונת "הגש בקשה" שבאפליקציה.

אם אתה ג'וסר ומעוניין למחוק את חשבונך, אנא שלח מייל ל-juicer@li.me

מי אחראי על המידע שלי?

על מנת לראות מי אחראי על המידע האישי שלך וכיצד ליצור עמם קשר, הקלק כאן.

Adatvédelmi nyilatkozat
Hatályos: 2020. április 1

A Lime és a vállalatunkhoz tartozó társaságok (a továbbiakban együttesen: „Lime”, „mi”, „bennünket” vagy „miénk”) erősen elkötelezett az átláthatóság mellett és azt szeretnénk, ha Ön (a továbbiakban: „Ön” vagy „Öné”) megismerné, hogy milyen módon gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és védjük az Ön adatait. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”) rögzíti, hogy a Lime miként kezeli a Lime weboldalaival, valamint a kapcsolódó mobilalkalmazásaival és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat (a továbbiakban együttesen: a „Szolgáltatások”), illetve miként kezeli azokat, amikor Ön más módon kapcsolatba lép velünk. Adott esetben a jelen szabályzat leírja a Juicer-ekkel kapcsolatos adatvédelmi gyakorlatunkat is. Kérjük, olvassa el Szolgáltatási feltételeinket is, amely dokumentum a Szolgáltatásokra irányadó feltételeket határozza meg.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsuk. Amennyiben a Lime módosítja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot elérhetővé fogjuk tenni a Szolgáltatásaink útján, és amennyiben lényegesen módosítjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, jól látható tájékoztatót teszünk közzé és közvetlenül is megkereshetjük Önt e-mail útján vagy más módon.

Az általunk gyűjtött információk típusai

Az információkat különböző módokon gyűjtjük vagy kapjuk meg. Az általunk gyűjtött vagy kapott információk típusai attól függenek, hogy Ön miként használja Szolgáltatásainkat, illetve miként kapcsolódik azokhoz. Számos esetben Ön választhatja ki azokat az adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, azonban egyes információk azért szükségesek, hogy biztosítani tudjuk a Szolgáltatásokat. Ezeket az adatokat az alábbiakban meghatározott célokból használjuk és tesszük közzé. Az általunk gyűjtött információk típusai közé tartoznak a következők:

 • Fiók-információk: például az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és fizetési információi, például a hitelkártya adatai. Annak érdekében, hogy használni tudjon bizonyos termékeket, arra is megkérhetjük, hogy küldje el nekünk a vezetői engedélye másolatát. A Lime Access használatához hatóságilag kiállított személyazonosító-adatokat és alacsony jövedelmi státuszra vonatkozó bizonyítékokat gyűjthetünk, ellenőrzési célokból.
 • A helyadatokat is gyűjtjük és kezeljük, amikor Ön a Szolgáltatások igénybevétele céljából regisztrál és használja azokat. Például annak érdekében, hogy meg tudjuk mutatni az Önhöz közeli Lime kerékpárokat és rollereket, szükséges az Ön eszközének fizikai tartózkodási helyére vonatkozó adatait gyűjteni és nyilvántartani. A kerékpár vagy a roller helyének adatait, a kerékpárral vagy a rollerrel követett útvonalat és a bérleti státuszt szintén meg kell adni a Szolgáltatások nyújtásához. A Lime a helyadatokat közvetlenül a kerékpárokról vagy a rollerekről is gyűjti, amikor azokat egy Lime felhasználó használja - például az utazási információkat.
 • Amennyiben Ön harmadik fél szolgáltatáson keresztül (pl. Facebook útján) csatlakozik, kapcsolódik vagy lép be, a harmadik fél szolgáltatás elküldhet nekünk olyan információkat, mint például az Ön profil adatai vagy az ismerősei listája e szolgáltatásból eredően.
 • Amikor Ön az ügyfélszolgálathoz fordul vagy egyéb támogatást kér, dönthet úgy is, hogy megadja nekünk az elérhetőségeit, így jobban tudunk reagálni a kéréseire és meg tudjuk őrizni a támogatási szolgáltatásaink Ön általi igénybe vételére vonatkozó információkat.
 • A Lime információkat gyűjt az Ön böngészőjéről, számítógépéről vagy mobileszközéről, amely technikai információkat ad meg a számunkra, például az Ön eszközének forrás IP címét, valamint a Szolgáltatások elérésének vagy használatának időpontját. Sütiket és hasonló technológiákat használunk (például pixeleket és tageket) a Szolgáltatásaink biztosítása során, ideértve az Ön beállításainak megjegyzését és analitikai információk gyűjtését Önről. A sütik és hasonló technológiák használatára vonatkozó további információkat megtalálja a Süti szabályzatunkban.
 • Gyűjtjük azokat az információkat, amelyeket Ön megoszt a Szolgáltatásokon, például amikor közösségekben vagy más fórumokon vesz részt, vagy blogbejegyzéseket kommentál. Az Ön kamera vagy fénykép beállításaitól függően, a Lime megkapja az Ön által kiválasztott információkat, például a leparkolt Lime kerékpárok vagy rollerek fotóit.
 • Információkat kapunk Önről, amikor harmadik fél partnereket veszünk igénybe, például marketing és hirdetési partnereket.
 • Annak érdekében, hogy a Szolgáltatásainkat másokkal is megismertethesse, dönthet úgy, hogy az ajánlási szolgáltatásunkat használja arra, hogy kedvezmény igénybe vétele érdekében beszámol egy ismerősének a Szolgáltatásainkról. Amikor az ajánlási szolgáltatásunkat használja, elkérjük a kapcsolata nevét és e-mail címét, és az adott személy számára automatikusan egy egyszeri e-mailt küldünk az Ön nevében, amelyben meghívjuk, hogy használja a Szolgáltatásainkat.

Emellett, amennyiben Ön Juicer, aki segít a Lime-nak a rollerek gyűjtésében és töltésében, további információkat is gyűjtünk:

 • a Juicer-álláspályázata részeként megadott adatokat, például hatósági azonosítókat;
 • a Lime számára végzett munka részleteit, például azon rollerekre vonatkozó adatokat, amelyeket Ön tölt fel a Lime részére;
 • az Ön bankfiók adatait, hogy utalni tudjunk Önnek; és
 • a jogszabály által előírt adatokat, például a társadalombiztosítási számot, adószámot vagy munkavállalási vízumot.

Hogyan használjuk az Ön adatait?

Az Ön adatait, ideértve a helyadatait is, arra használjuk, hogy:

 • a Szolgáltatásokat nyújthassuk az Ön részére az Ön kérésére, ideértve a fiókja és az utazási előzményei kezelését is;
 • ellenőrizzük, nyomon kövessük és szervizeljük a Lime kerékpárokat és rollereket, ideértve azt is, amikor ezeket Ön használja;
 • feldolgozzuk a kifizetéseket, előfizetéseket vagy adományokat, illetve bármilyen kedvezményt vagy különleges ajánlatot, például ingyenes használatot;
 • tájékoztassuk Önt a fiókjáról, ügyleteiről és tranzakcióiról, ideértve a szolgáltatásokkal kapcsolatos közleményeket, például a szabályzataink módosításait is. A jogszabályok által megengedett mértékben felméréseket és marketing tájékoztatókat küldhetünk Önnek, ideértve a Szolgáltatásaink funkcióira és fejlesztéseire vonatkozó információkat is;
 • optimalizáljuk, fejlesszük és javítsuk a Szolgáltatásainkat. Ehhez harmadik fél analitikai szolgáltatókat vehetünk igénybe annak érdekében, hogy megértsük, a Szolgáltatást miként használják és hogy segítségükkel fejlesszük a Szolgáltatást;
 • amennyiben szükséges, megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek, ideértve a szabályozói vagy helyi jogszabályi követelmények betartását is;
 • észlelhessük, kivizsgálhassuk és megelőzhessük azokat a tevékenységeket, amelyek sérthetik a Lime szabályzataiban vagy Szolgáltatási feltételeiben foglaltakat, illetve amelyek jogellenesek lehetnek, ideértve az adatok megosztását az Ön hazáján kívüli kormányzati hatóságokkal, például bűnüldöző hatóságokkal;
 • együttműködjünk harmadik felekkel, például egyetemekkel és helyi kormányzati hatóságokkal, az alábbi “Kivel osztjuk meg az Ön adatait?” pontban leírtak szerint; és

Emellett, amennyiben Ön Juicer, az adatait arra használjuk, hogy:

 • kiszámítsuk a fizetségét és azt kifizessük Önnek; és
 • ellenőrizzük a munkát, amelyet a Lime részére végez, és nyomon kövessük a Lime kerékpárokat és rollereket.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az Ön adatait a Lime társult vállalkozásokkal, szolgáltatóinkkal, egyéb harmadik felekkel oszthatjuk meg, ha az szükséges a Szolgáltatási feltételek teljesítéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint. Az Ön adatait különösen a következőkkel osztjuk meg:

 • Szolgáltatóink és partnereink: Az adatait azon megbízható szolgáltatóinkkal és partnereinkkel osztjuk meg, akik szolgáltatást nyújtanak a Lime számára, például tárhely- és infrastruktúra-szolgáltatást, fizetés- és adomány-feldolgozást, a Szolgáltatások támogatását és fejlesztését, ügyfélszolgálat biztosítását vagy marketing és hirdetési szolgáltatásokat. Az adatokat megosztjuk például hitelkártya-kibocsátókkal, annak érdekében, hogy az Ön kifizetéseit és visszatérítéseit feldolgozhassuk.
 • Harmadik felekkel való együttműködés: Bizonyos azonosítók, például az Ön neve, telefonszáma és (ha Ön azt megadta) e-mail címe eltávolítása után, és az így kapott információkat más felhasználók hasonló információival kombinálva, a Lime használhatja, licencbe adhatja és megoszthatja az Ön adatait harmadik felekkel, ideértve az egyéni utazási adatokat és utazási helyszínek (kirándulások) előzményeit, kutatási, üzleti vagy egyéb célokból. A Lime például egyetemekkel és helyi kormányzati hatóságokkal alakít ki partneri kapcsolatokat, hogy együttműködjön kutatási projektekben, például a forgalmi és utazási mintázatok megértése érdekében. Ezekről az együttműködésekről itt tudhat meg többet.
 • Kormányzati, szabályozói és bűnüldöző hatóságok: Adatait akkor oszthatjuk meg, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az jogi okokból észszerűen szükséges, ideértve a szövetségi, állami, szabályozási vagy helyi jogszabályi előírásokat, vagy bírósági eljárás részeként, illetve csalások és más jogellenes tevékenységek, biztonsági vagy technikai problémák észlelése, kivizsgálása, megelőzése és kezelése érdekében, valamint az Önt, a közösség tagjait, egyéb harmadik feleket vagy a bennünket érő károk vagy sérelmek megelőzése végett, vagy amennyiben ez a jogos érdekeink és vagyontárgyaink védelme, jogellenes tevékenységek vagy közlekedési bűncselekmények elleni fellépés miatt szükséges, illetve hogy szerződéseinket, például a Szolgáltatási feltételeket érvényesítsük.
 • Lime társult vállalkozások: Az Ön adatait megoszthatjuk Lime társult vállalkozásokkal annak érdekében, hogy azok segítsenek a Szolgáltatások nyújtásában, fenntartásában és javításában. Ahogy növekszünk, a vállalatunkhoz tartozó társaságok terjeszkedése során szükség szerint helyi leányvállalatokat vagy egyéb társult vállalkozásokat hozhatunk létre, a Szolgáltatások nyújtása vagy reklámozása érdekében.
 • Üzleti átszervezés: A adatait értékesítés, összeolvadás, irányítás módosulása vagy ezen eseményekre való felkészülés során is megoszthatjuk.

Olyan összevont, személytelenné tett vagy személyazonosítóktól megfosztott adatokat is megoszthatunk, amelyek nem alkalmasak arra, hogy Önt harmadik felekkel azonosítsák, ideértve a fentiekben felsorolt harmadik felek típusait is.

Az Ön személyes adatait nem adjuk el és nem osztjuk meg harmadik felekkel közvetlen marketing céljából, kivéve ha Ön ahhoz hozzájárul.

Jogalapunk az Ön adatai használata vonatkozásában

A Lime számos jogalapra támaszkodik az Ön adatainak gyűjtése, használata, megosztása és egyéb kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokból, ideértve, ha:

 • ez a Szolgáltatások nyújtásához és kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, összhangban a Szolgáltatási feltételekkel. Például nem tudjuk biztosítani a Szolgáltatásokat mindaddig, amíg nem gyűjtjük és dolgozzuk fel az alapvető adatokat Önről és az Ön tartózkodási helyéről;
 • Ön a hozzájárulását adta az adatai kezeléséhez (amely esetben bármikor vissza is vonhatja azt);
 • az a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, ideértve például a kormányzati hatósági vagy bűnüldöző szervektől érkezett adatigényléseket, vagy a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét;
 • az a felhasználóink, a Juicer-ek, a személyzetünk vagy a közösség tagjainak létfontosságú érdekei megóvása érdekében szükséges a Szolgáltatásokon belül és kívül;
 • azt jogszabály megengedi, az adatokat közérdekből is kezelhetjük; és/vagy
 • az adatkezelés a Lime vagy harmadik felek jogos érdekei szerinti célokból szükséges, feltéve, hogy mérlegeltük ezeket az Ön alapvető jogaival és érdekeivel szemben.

Hogyan továbbítjuk az Ön adatait?

A Szolgáltatásaink globális formában, számos helyszínen történő nyújtása során az Ön adatait a Szolgáltatások nyújtása céljából ezekre a helyekre vagy helyekről továbbíthatjuk.

Amennyiben Ön életvitelszerűen az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: „EGT”), Svájcban vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, az adatait az Egyesült Államokba vagy a lakóhelyén kívüli más országba is továbbíthatjuk, tárolás, adatkezelés és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt egyéb célok érdekében. Az adatok továbbítása a Szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, a Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint. A Lime az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekre és az Európai Bizottság bizonyos országokra vonatkozó megfelelőségi határozataira támaszkodik az adatok EGT-ből, Svájcból és az Egyesült Királyságból az Egyesült Államokba és a lakóhelyén kívüli országokba való továbbítása során. Másolatot kérhet az általános szerződési feltételekről, ha megkeres bennünket a legal@li.me címen.

Meddig tároljuk az Ön adatait?

Az Ön adatait addig tároljuk, amíg az indokoltan szükséges a Szolgáltatásoknak az Ön részére történő nyújtása érdekében vagy ameddig nem törlik az Ön fiókját - a két időszak közül a hosszabb az irányadó -, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy az Önnek küldött értesítés szerint hosszabb időszak is lehet.

Elkérhetjük a vezetői engedélye másolatát, mielőtt Ön bizonyos Lime Szolgáltatásokat igénybe vehet. Amikor a vezetői engedélye másolatát kérjük, igazoló ellenőrzést végzünk, hogy megbizonyosodjunk az engedély érvényességéről, és csak korlátozott igazolóadatokat tartunk meg annak érdekében, hogy Ön használhassa a Szolgáltatásokat.

Amikor törli a fiókját, további időbe telhet, amíg teljesen töröljük az Ön adatait az adatbázisainkból és rendszernaplóinkból. A törölt fiókokból is megtarthatunk információkat csalás megelőzése, díjak begyűjtése, a Szolgáltatási feltételek érvényesítése, jogi kötelezettségeink betartása vagy törvényes jogaink érvényesítése érdekében.

Emellett, amennyiben Ön Juicer, a Lime megőriz bizonyos információkat a jogi kötelezettségeink betartásához szükséges mértékben. A Lime például megtarthat egyes Önre vonatkozó adatokat, hogy megfeleljen az alkalmazandó adózási, jogszabályi, bejelentési és ellenőrzési kötelezettségeknek és egyéb követelményeknek, azokban az országokban, ahol tevékenységet fejtünk ki.

Jogok az EGT/Svájc/Egyesült Királyság területén

Amennyiben Ön életvitelszerűen az EGT, Svájc vagy az Egyesült Királyság területén tartózkodik, Ön az adataival kapcsolatban számos jogosultság előnyeit élvezheti. Míg ezen jogok némelyike általánosan alkalmazandó, bizonyos jogok csak korlátozott esetekben gyakorolhatók. Ezek a jogok nem feltétlenül vonatkoznak Önre, amennyiben Ön ezen régiókon kívül lakik.

Tiltakozáshoz való jog – Amennyiben az Ön adatait jogos érdekek alapján kezeljük, Ön - bizonyos körülmények között - tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Hacsak nincs arra vonatkozóan kötelező erejű jogalapunk, vagy ha az jogi okokból szükséges, akkor az Ön tiltakozása esetén abbahagyjuk az adatai kezelését.

Hozzáférési jog – Ön hozzáférhet a legtöbb adatához, ha belép a fiókjába. Másolatot is kérhet az Önről tárolt adatokról, és arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az adatait miként használjuk.

Helyesbítéshez való jog – Ön jogosult arra, hogy kérje az Önről tárolt pontatlan adatok helyesbítését.

Törléshez való jog – Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben kérje az adatai törlését, feltéve, hogy alapos oka van erre és az alkalmazandó jogszabályok azt megengedik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben ideiglenes korlátozza az adatai általunk történő kezelését, feltéve, hogy erre alapos oka van.

Adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult arra is, hogy egyes adatait strukturált, egységes, géppel olvasható formátumban megkapja és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonásának joga – Amennyiben korábban hozzájárulását adta, például direkt marketing anyagok küldéséhez, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Emellett mi még visszavonás esetén is továbbhasználhatjuk az Ön adatait, a jogszabályok által előírtak szerint.

Adatok halál utáni kezeléséről - Önnek joga van arra, hogy konkrét útmutatásokat adjon nekünk a személyes adatainak halála utáni tárolására, törlésére.

Kérjük, keressen meg bennünket a jelen Adatvédelmi nyilatkozat „Ki felel az adataimért?” pontjában meghatározottak szerint, ha ezen jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, amennyiben aggályai merülnek fel azt illetően, ahogyan az adatait kezeljük. Ön jogosult arra is, hogy panaszát a helyi adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnak benyújtsa. Az EU felügyeleti hatóságainak listáját itt érheti el. Megkeresheti a Lime adatvédelmi tisztviselőjét is a dpo@li.me címen.

Az Önt megillető kaliforniai adatvédelmi jogok: Ha Ön kaliforniai lakos, akkor további jogok illethetik meg személyes adataival kapcsolatban. Ezen jogokról és azok gyakorlásának módjáról további információkat az itt található Kaliforniai adatvédelmi nyilatkozatunkban olvashat, amelyet hivatkozás útján a jelen szabályzat részévé teszünk.

Az Ön döntései és az adatai Ön általi kezelésének lehetőségei

Úgy véljük, hogy Önt megilleti a döntés lehetősége az adatainak gyűjtése, használata és megosztása tekintetében. Amennyiben nem szeretné, hogy a Lime gyűjtse az Ön adatait, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

E-mailek és egyéb értesítések: Ha módosítani szeretné a tőlünk kapott értesítések típusait, ideértve a promóciós értesítéseinkről való leiratkozást is, ezt bármikor megteheti, ha frissíti a fiókprofiljában meghatározott értesítési beállításait. Továbbra is küldhetünk nem promóciós értesítéseket, például felvételi igazolásokat és egyéb információkat a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban. Ha Ön másokat ajánl nekünk az e-mail funkciónk használatával, kérjük, vegye figyelembe, hogy ők dönthetnek akként, hogy nem kívánnak semmilyen promóciós e-mailt kapni tőlünk a jövőben, a meghívó e-mailben található leiratkozási utasításokat követve.

Az Ön adatainak elérése és szerkesztése: Ha Önnek fiókja van a Lime-nál, áttekintheti, módosíthatja vagy törölheti az információit, ha belép a fiókjába és szerkeszti a profilját. Módosíthatja a telefonszámát vagy az e-mail címét is az alkalmazáson belüli módosítás funkció használatával. Bármikor törölheti a Lime fiókját, ha ilyen kérelmet küld a support@li.me címre vagy használja az alkalmazáson belüli „Kérelem beküldése” funkciót.

Amennyiben Ön Juicer és törölni kívánja a fiókját, kérjük, küldjön e-mailt a juicer@li.me címre

Ki felel az adataimért?

Hogy megtekinthesse, ki felel az Ön személyes adataiért és mi az illető elérhetősége, kérjük, kattintson ide.

Informativa sulla privacy

Data di entrata in vigore: 15 febbraio 2021

 

Lime e le società del suo gruppo (collettivamente “Lime”, “noi”, “ci” o “nostro/a/i/e”) sono fortemente impegnate a garantire la trasparenza e desiderano che l’utente (l’“utente” o “suo/a/i/e”) comprenda in che modo vengono raccolte, utilizzate, condivise e protette le sue informazioni. La presente Informativa sulla privacy (“Informativa sulla privacy”) descrive in che modo Lime gestisce le informazioni in relazione ai siti web di Lime (compreso il suo negozio online), i veicoli di proprietà di Lime o di proprietà dell’utente a marchio Lime e le applicazioni mobili e i servizi correlati (collettivamente, i “Servizi”) nonché altri tipi di interazioni dell’utente con noi. Quando specificato, la presente informativa descrive inoltre le nostre pratiche di trattamento dei dati in relazione ai Juicer. Si prega di leggere inoltre il Contratto di utilizzo riportante le condizioni che regolano i Servizi.

 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy di volta in volta. In caso di modifiche alla presente Informativa sulla privacy, la versione aggiornata sarà resa disponibile tramite i nostri Servizi e, qualora si tratti di modifiche sostanziali, ne daremo adeguata notifica e potremmo inoltre contattare l’utente direttamente tramite e-mail o altro mezzo.

 

Tipologia di informazioni raccolte

 

Raccogliamo o riceviamo informazioni in diversi modi. I tipi di informazioni che raccogliamo o riceviamo dipendono da come l’utente utilizza e interagisce con i nostri Servizi. In molti casi, l’utente può scegliere le informazioni che ci fornisce, anche se alcune informazioni (come le informazioni sull’account) sono necessarie per la fornitura dei Servizi e, se non vengono fornite, non saremo in grado di fornire i Servizi. Utilizziamo e divulghiamo tali informazioni per le finalità di seguito descritte. I tipi di informazioni che raccogliamo includono:

 

 • Dati dell’account come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita, sesso, indirizzo di posta, nonché dati di pagamento, come i dettagli della carta di credito. Al fine di utilizzare determinati prodotti, potremmo anche richiedere all’utente di fornire foto della patente di guida rilasciata dal governo (fronte e retro). Quando l’utente acquista un veicolo a marchio Lime sul nostro sito di e-commerce, raccoglieremo le sue informazioni di spedizione. Per l’impiego di Lime Access, raccogliamo anche documenti d’identità rilasciati dal governo e prove di reddito basso a scopo di verifica.
 • Raccogliamo e trattiamo dati di localizzazione quando l’utente si registra e utilizza i Servizi. Ad esempio, per poter mostrare esattamente all’utente i veicoli Lime vicini alla sua posizione, è necessario raccogliere e registrare la posizione fisica del suo dispositivo. Ai fini della fornitura dei Servizi, sono anche necessari dati come la posizione del veicolo, i tragitti percorsi dal ciclomotore, dalla bicicletta, dal monopattino o da altro veicolo e lo stato del noleggio. Nel caso in cui l’utente registri il proprio veicolo sui nostri Servizi, raccogliamo dati di localizzazione per mostrare la posizione del veicolo e per consentirgli di bloccarlo e sbloccarlo. Inoltre, Lime raccoglie dati di localizzazione direttamente dai propri veicoli, anche, per esempio, quando l’utente è in movimento, le informazioni sul percorso.
 • Quando l’utente utilizza determinati prodotti (ad es. ciclomotori) che richiedono una patente di guida rilasciata dal governo e l’uso di un casco o di altri dispositivi di protezione richiesti dalla legge, chiederemo all’utente (e al passeggero, se presente) di scattare un selfie, che raccogliamo; potremmo raccogliere anche immagini e/o filmati della sua corsa. Fornendoci immagini del passeggero, l’utente dichiara di avere l’autorizzazione dello stesso per condividere tali informazioni con noi.
 • Se l’utente si collega, si connette o accede a Lime tramite un servizio di terzi (ad es. Facebook), tale servizio può inviarci informazioni quali, ad esempio, i dati del profilo o la lista dei contatti dell’utente da tale servizio.
 • Quando l’utente richiede l’assistenza clienti, supporto o altro tipo di aiuto, può scegliere di fornirci i propri recapiti, in modo che possiamo rispondere meglio alle sue richieste e memorizzare informazioni sulla sua interazione con i nostri servizi di assistenza.
 • Lime e terze parti (ad es. Facebook) raccolgono informazioni tecniche dal browser, computer o dispositivo mobile dell’utente, quali, ad esempio, l’indirizzo IP di origine del suo dispositivo e la data e l’ora in cui l’utente accede a o utilizza i Servizi. Utilizziamo cookie e tecnologie analoghe (come pixel e tag) per fornire i nostri Servizi, anche per proteggere la sicurezza del Servizio, ricordare le impostazioni dell’utente e raccogliere informazioni analitiche su quest’ultimo. Le terze parti possono utilizzare le informazioni tecniche per fornire servizi di misurazione e annunci mirati. Maggiori informazioni sulle nostre modalità di utilizzo dei cookie e tecnologie simili (e quelle di terze parti), nonché sulla possibilità di opporsi all’utilizzo delle informazioni per scopi pubblicitari, sono consultabili nella nostra Informativa sui cookie
 • Raccogliamo informazioni che l’utente condivide sui Servizi, ad esempio, quando partecipa a community o altri forum o lascia commenti sugli account dei social media o pubblicazioni sui blog. A seconda delle impostazioni della fotocamera o delle foto dell’utente, Lime riceverà le informazioni che questi sceglie di inviare, come ad esempio foto di veicoli Lime parcheggiati.
 • Riceviamo informazioni sull’utente quando ci avvaliamo di partner terzi, ad esempio, per finalità di marketing e pubblicitarie, come ad esempio reti di social media.

 

Inoltre, se l’utente è un Juicer che aiuta Lime a raccogliere e caricare i veicoli, raccogliamo ulteriori informazioni, tra cui:

 

 • informazioni presentate nella candidatura alla posizione di Juicer, come un documento d’identità rilasciato dal governo;
 • i dettagli del lavoro che svolge per Lime, come informazioni sui veicoli che l’utente ricarica per Lime;
 • i dati del suo conto bancario in modo che possiamo pagarlo; e
 • informazioni richieste per legge, come numero di previdenza sociale, codice fiscale o visto di lavoro.

 

In che modo utilizziamo le informazioni

 

Utilizziamo le informazioni dell’utente, incluse quelle relative alla sua posizione, per le seguenti finalità:

 

 • fornire i Servizi all’utente, su sua richiesta, inclusa la gestione del suo account e la cronologia delle corse. Ciò include il luogo in cui l’utente accede ai Servizi tramite i servizi Partner Integrati, come Uber. Uber e Lime sono contitolari del trattamento; per ulteriori informazioni sulla divisione di responsabilità tra Lime e Uber, è possibile contattare Lime qui;
 • confermare che la patente di guida rilasciata dal governo (se fornita) è valida, non è attualmente collegata a nessun altro account Lime e non è scaduta;
 • verificare che il selfie corrisponda alla patente di guida rilasciata dal governo, ad esempio utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale. Maggiori informazioni sul nostro utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale sono disponibili qui;
 • monitorare, tracciare e riparare i veicoli Lime, anche quando sono in uso da parte dell’utente; se del caso, ciò include la raccolta di immagini e/o filmati della dalla corsa dell’utente;
 • verificare che gli utenti e i passeggeri indossino un casco e altri dispositivi di protezione richiesti dalla legge, ove richiesto;
 • spedire o consegnare prodotti che l’utente acquista tramite il nostro negozio di e-commerce o altrimenti, inclusa l’associazione del codice ID univoco di qualsiasi veicolo acquistato tramite il nostro negozio di e-commerce legato all’account dell’utente;
 • elaborare pagamenti, abbonamenti o donazioni ed eventuali sconti o offerte speciali come sblocchi gratuiti; 
 • comunicare con l’utente in merito al suo account e alle sue interazioni o transazioni, compresi gli annunci relativi ai servizi, come in caso di modifiche alle nostre politiche. Come consentito dalla legge locale, possiamo, inoltre, inviare all’utente sondaggi o comunicazioni per conto di Lime e/o terze parti, incluse informazioni su caratteristiche e miglioramenti dei nostri Servizi; 
 • personalizzare gli annunci pubblicitari per l’utente (per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Pubblicità e analisi” di seguito);
 • ottimizzare, sviluppare e migliorare i nostri Servizi, anche per la creazione e la formazione di modelli di machine learning, per ottimizzare, sviluppare e migliorare i nostri Servizi (ad es. per migliorare la precisione del nostro software di rilevamento dei caschi). A tal fine possiamo utilizzare fornitori terzi di servizi di analisi per comprendere come vengono utilizzati i Servizi e per aiutarci a migliorarli;
 • ove necessario, per ottemperare ai nostri obblighi legali, nonché per soddisfare i requisiti normativi locali;
 • rilevare, indagare e prevenire attività che possono violare le politiche o il Contratto di utilizzo o essere altrimenti illecite, come ad esempio la condivisione di informazioni con agenzie governative al di fuori del Paese di residenza dell’utente, come le forze dell’ordine; e
 • condividere e collaborare con terze parti, come università e autorità governative locali, e altre terze parti, al fine di costruire e migliorare l’infrastruttura di trasporto, come descritto di seguito nel paragrafo “Con chi condividiamo le informazioni degli utenti?” di seguito; e

 

Inoltre, se l’utente è un Juicer, utilizziamo le sue informazioni per: calcolare la sua retribuzione e pagarlo; e per monitorare il lavoro che svolge per Lime e per tracciare i veicoli Lime.

 

Con chi condividiamo le informazioni?

 

Condividiamo le informazioni dell’utente con società affiliate e fornitori di servizi di Lime nonché altre terze parti, ove necessario per adempiere al nostro Contratto di utilizzo e nelle modalità descritte nella presente Informativa sulla privacy. In particolare, condividiamo le informazioni dell’utente con:

 

  • I nostri fornitori di servizi e partner: condividiamo le informazioni dell’utente con i nostri fornitori e partner di servizi di fiducia, i quali forniscono servizi come hosting di dati e la nostra infrastruttura, servizi di verifica ID, elaborazione di pagamenti e donazioni, supporto e miglioramento dei Servizi, servizio di assistenza clienti o fornitura di servizi di marketing e pubblicità. Ad esempio, condividiamo informazioni con gli emittenti di carte di credito al fine di elaborare i pagamenti e i rimborsi.
 • Collaborazioni con terze parti: dopo aver rimosso determinati identificatori, come il nome, il telefono e l’indirizzo e-mail (ove fornito) e aver combinato le informazioni risultanti con informazioni simili di altri utenti, Lime può utilizzare, concedere in licenza e condividere le informazioni dell’utente, compresi i dati individuali della corsa e la cronologia della posizione della corsa (itinerario) con terze parti per scopi di ricerca, commerciali o d’altro tipo. Ad esempio, Lime collabora con università su progetti di ricerca come la comprensione del traffico e dei modelli di mobilità in una città. Ulteriori informazioni su queste collaborazioni sono disponibili qui.
 • Enti governativi, autorità di controllo e forze dell’ordine: possiamo condividere le informazioni degli utenti se riteniamo in buona fede che ciò sia ragionevolmente necessario per motivi legali, nonché per soddisfare requisiti normativi federali, statali o locali o nel contesto di un procedimento giudiziario o per rilevare, indagare, prevenire e affrontare frodi e altre attività illecite, problemi di sicurezza o tecnici o per prevenire danni o lesioni utenti, membri del pubblico, personale aziendale, altre terze parti o noi stessi; o se necessario alla difesa dei nostri diritti legali o delle nostre proprietà, per intraprendere azioni in relazione ad attività illecite o infrazioni stradali, o per far rispettare i nostri contratti, come il nostro Contratto di utilizzo.
 • Partner integrati: condividiamo le informazioni dell’utente con servizi di terze parti che integrano o forniscono l’accesso ai veicoli Lime e/o ai Servizi e/o forniscono l’accesso ai veicoli di terze parti sui Servizi. Ad esempio, Lime ha collaborato con Uber in modo che gli utenti possano noleggiare un monopattino Lime attraverso l’app Uber. 
 • Città, autorità locali e operatori di trasporto pubblico: condividiamo le informazioni dell’utente con questi destinatari ove necessario per soddisfare le condizioni della nostra licenza, per dare il nostro servizio in una particolare città o località oppure per finalità di pianificazione urbana e comprensione delle informazioni sulla mobilità. Ciò può includere la comunicazione tra i destinatari e gli utenti, ove i destinatari chiedono agli utenti la partecipazione a sondaggi e l’integrazione nelle app degli operatori di trasporto pubblico e in quelle di pianificazione degli itinerari. Ad esempio, nel Regno Unito, Lime collabora con il Ministero dei trasporti (“DfT”) e lo assiste nella comprensione e creazione di un quadro della domanda di veicoli e nella valutazione della sicurezza degli stessi nel Regno Unito. I dati condivisi per questi scopi includono:
  • informazioni sull’account, come l’identificatore utente di Lime, il nome, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, la patente di guida rilasciata dal governo, la data di nascita e il sesso;
  • dati della corsa, come numero ID della corsa, data e ora della corsa, distanza percorsa e durata della corsa;
  • dati di localizzazione, come la posizione e i percorsi del monopattino;
  • dati dei sondaggi, come identificatore utente Lime, data del sondaggio, tipo di sondaggio e domande e risposte (solo in caso di sondaggi sull’esperienza utente). Tali dati dei sondaggi il DfT potrebbe condividerli con i propri appaltatori di ricerca terzi per i collaudi degli e-scooter.
  • dati pseudonimizzati come ID del veicolo, stato del veicolo, ID della corsa e destinazione. 

Maggiori informazioni su come la condivisione dei dati di utilizzo aiuti le comunità sono disponibili qui.

 • Affiliate di Lime: possiamo condividere le informazioni dell’utente con le società affiliate di Lime per contribuire a fornire, mantenere e migliorare i Servizi. Man mano che cresciamo, possiamo espandere il nostro gruppo aziendale creando filiali locali o altre affiliate secondo necessità, perché ci aiutino a fornire o commercializzare i Servizi.
 • Riorganizzazione aziendale: possiamo inoltre condividere le informazioni dell’utente in caso di vendita, fusione, cambiamento di assetto proprietario o in preparazione di uno qualsiasi di tali eventi.

 

Possiamo anche condividere informazioni aggregate, depersonalizzate o de-identificate che non possono essere ragionevolmente utilizzate per identificare l’utente con terze parti, compresi i tipi di terze parti sopra elencati.

 

Pubblicità e analisi

 

Consentiamo ad altri di fornire servizi di analisi e di fornire pubblicità sui nostri Servizi e per nostro conto sul web e nelle app mobili. Questi enti possono utilizzare cookie, web beacon, identificatori di dispositivi e altre tecnologie per raccogliere informazioni sull’utilizzo dei nostri Servizi e di altri siti web e applicazioni, tra cui l’indirizzo IP, il browser web, le informazioni sulla rete mobile, le pagine visualizzate, il tempo trascorso sulle pagine o nelle app mobili, i link cliccati e le informazioni sulla conversione. Queste informazioni possono essere utilizzate da Lime e altri per, tra le altre cose, analizzare e tracciare i dati, determinare la popolarità di determinati contenuti, fornire pubblicità e contenuti mirati agli interessi dell’utente sui nostri Servizi e altri siti web, misurare l’efficacia della nostra pubblicità e comprendere meglio l’attività online degli utenti. È possibile gestire le proprie preferenze, trovare ulteriori informazioni sugli annunci basati sugli interessi o scegliere di non consentire che le proprie informazioni di navigazione web siano utilizzate per scopi di pubblicità comportamentale attraverso la nostra Informativa sui cookie o visitando https://www.aboutads.info/choices. Se l’utente si trova in UE, è invitato a consultare l’indirizzo https://www.youronlinechoices.eu/

 

Laddove Lime utilizzi il pixel di Facebook (un tipo di cookie), per mostrare annunci all’utente, Lime e Facebook Ireland sono contitolari del trattamento. Lime e Facebook Ireland hanno diviso le proprie responsabilità ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in relazione a questo trattamento congiunto, ad esempio, Lime è tenuta a far pervenire la presente informativa all’utente e Facebook Ireland è responsabile della gestione dei diritti individuali dello stesso relativi al trattamento congiunto. Per informazioni su come esercitare i propri diritti con Facebook Ireland in relazione al trattamento congiunto, e per informazioni su come Facebook Ireland successivamente tratta le proprie informazioni personali in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, si prega di consultare la Normativa sui dati di Facebook.

 

Collaboriamo inoltre con terze parti per fornire annunci pubblicitari all’utente nell’ambito di campagne personalizzate su piattaforme di terze parti (come Facebook e Instagram). Nell’ambito di queste campagne pubblicitarie, noi o le piattaforme di terze parti possiamo convertire le informazioni sull’utente, come ad esempio il suo indirizzo e-mail e il suo numero di telefono, in un valore univoco che può essere abbinabile a un account utente su queste piattaforme per consentirci di conoscere i suoi interessi e assicurargli una pubblicità personalizzata in base ai suoi interessi. Si tenga presente che le piattaforme di terze parti possono offrire all’utente la possibilità di scegliere se visualizzare questi tipi di annunci personalizzati.

 

Non vendiamo o comunichiamo dati personali dell’utente a terzi per finalità di marketing diretto senza il consenso dell’interessato.

 

Basi giuridiche per l’utilizzo delle informazioni

 

In Europa, siamo tenuti a specificare le finalità per cui trattiamo le informazioni personali dell’utente e le basi giuridiche a cui ci affidiamo per farlo. Lime si affida a una serie di basi giuridiche per raccogliere, utilizzare, condividere e trattare in altro modo le informazioni degli utenti per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, incluse le seguenti:

 

 • il trattamento è necessario per fornire i Servizi e adempiere ai nostri obblighi in conformità al nostro Contratto di utilizzo. Ad esempio, non possiamo fornire il Servizio a meno che non raccogliamo e trattiamo informazioni di base sull’utente e la sua posizione;
 • l’utente ha fornito il consenso al trattamento delle proprie informazioni (nel qual caso l’utente può revocare il consenso in qualsiasi momento);
 • il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale, tra cui, ad esempio, rispondere a richieste di informazioni da parte di agenzie governative o forze dell’ordine o per intraprendere, esercitare o difenderci da un’azione legale;
 • il trattamento è necessario alla tutela degli interessi vitali di utenti, Juicer, personale e membri del pubblico, sia all’interno che all’esterno dei Servizi;
 • qualora il trattamento sia consentito dalla legge, abbiamo facoltà di trattare dati nell’interesse pubblico; e/o
 • il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi di Lime o di terze parti, a condizione che non contrastino con i diritti e le libertà fondamentali dell’utente. 

 

Ulteriori informazioni sulla nostra base giuridica per il trattamento dei dati personali sono disponibili qui. 

 

In che modo trasferiamo le informazioni

 

Poiché offriamo i nostri Servizi in diverse località del mondo, possiamo trasferire le informazioni da o verso tali località allo scopo di fornire i Servizi all’utente.

 

Se l’utente risiede abitualmente nello Spazio economico europeo (“SEE”), in Svizzera o nel Regno Unito, trasferiremo o trasmetteremo le sue informazioni negli Stati Uniti e in altri Paesi al di fuori del suo Paese di residenza per la conservazione, il trattamento e altre finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy. I Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo, della Svizzera o del Regno Unito potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione dei dati del Paese di residenza dell’utente, ad esempio non vi è attualmente alcuna decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti. Laddove la Commissione europea abbia riconosciuto che un Paese fornisce un livello adeguato di protezione dei dati, Lime può fare affidamento sulla decisione di adeguatezza della Commissione, a seconda dei casi, per trasferire i dati. 

 

Lime si basa inoltre sulle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea per il trasferimento di dati dallo Spazio economico europeo, dalla Svizzera e dal Regno Unito negli Stati Uniti e in altri Paesi al di fuori del luogo di residenza dell’utente. È possibile richiedere una copia delle clausole contrattuali standard contattandoci all’indirizzo legal@li.me.

 

In alcune circostanze limitate, possiamo utilizzare deroghe, come la deroga contrattuale necessaria, ove appropriato per trattare le informazioni personali, quando non vi sono altri meccanismi di trasferimento dei dati applicabili. Ad esempio, laddove il trasferimento di informazioni sia necessario per fornire i nostri Servizi come stabilito nel Contratto di utilizzo.

 

Per quanto tempo conserviamo le informazioni

 

Conserviamo le informazioni dell’utente per il periodo ragionevolmente necessario alla fornitura dei Servizi all’utente o fino a quando il suo account non venga eliminato, fatti salvi eventuali periodi di tempo superiori richiesti dalla legge vigente o notificati all’utente. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei nostri periodi di conservazione.

 

Tipo di dati

Periodo di conservazione

Informazioni sull’account 

Periodo di validità dell’account. Alcune informazioni relative alle transazioni relative a un account sono conservate per 7 anni in ossequio agli obblighi contabili di Lime. 

Informazioni sulla patente di guida emesse dal governo e risultato della verifica di corrispondenza tra selfie e ID

Dopo aver condotto dei controlli per verificare che la patente di guida sia valida, conserviamo solo un volume di informazioni limitato, per consentire all’utente di utilizzare i Servizi. Quando utilizziamo la tecnologia di riconoscimento facciale per verificare che la patente di guida corrisponda all’immagine, conserviamo solo le informazioni relative all’immagine corrispondente. Conserviamo queste informazioni per tutta la durata dell’account, a meno che il diritto vigente nella giurisdizione dell’utente non preveda un periodo diverso.

Domande sull’assistenza clienti 

Periodo di validità dell’account.

 

Quando l’utente elimina il proprio account, potremmo aver bisogno di più tempo per eliminare completamente i suoi dati dai nostri database e registri. Possiamo inoltre conservare informazioni da account cancellati per prevenire frodi, riscuotere commissioni, far rispettare il Contratto di utilizzo, adempiere ai nostri obblighi legali o far valere i nostri diritti legali.

 

Inoltre, nel caso in cui l’utente sia un Juicer, Lime conserva alcune informazioni in misura necessaria all’adempimento dei propri obblighi legali. Ad esempio, Lime può conservare alcune delle informazioni dell’utente al fine di adempiere ai vigenti obblighi fiscali, legali, di rendicontazione e di revisione contabile e ad altri requisiti previsti nei Paesi in cui opera. 

 

Diritti dell’utente

 

Mentre alcuni di questi diritti sono concessi in via generale, altri si applicano esclusivamente in casi limitati Alcuni di questi diritti potrebbero non essere applicabili se l’utente ha sede al di fuori delle regioni indicate di seguito.

 

Diritti all’interno di SEE/Svizzera/Regno Unito

 

Se l’utente risiede abitualmente all’interno dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nel Regno Unito, è titolare di una serie di diritti in relazione alle sue informazioni. 

 

Diritto di opposizione (marketing): l’utente ha il diritto di opporsi al trattamento per scopi di marketing diretto in qualsiasi momento. 

 

Diritto di opposizione (legittimo interesse): laddove trattiamo le informazioni dell’utente sulla base di legittimi interessi, l’utente può opporsi a tale trattamento in determinate circostanze. Fatti salvi eventuali legittimi motivi cogenti o ragioni di natura legale, cesseremo di trattare i dati dell’utente in caso di una sua richiesta in tal senso. 

 

Diritto di accesso: l’utente può accedere a gran parte delle informazioni dal proprio account. L’utente può inoltre richiedere una copia dei propri dati in nostro possesso e chiarimenti sulle modalità di utilizzo di tali dati.

 

Diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di richiedere la rettifica delle informazioni inesatte che lo riguardano.

 

Diritto alla cancellazione: l’utente ha il diritto, in alcuni casi, di richiedere la cancellazione dei propri dati, a condizione che vi siano validi motivi per farlo e nel rispetto della legge vigente.

 

Diritto di limitazione del trattamento: l’utente ha il diritto, in alcuni casi, di limitare temporaneamente il trattamento delle proprie informazioni da parte nostra, a condizione che vi siano validi motivi per farlo.

 

Diritto alla portabilità dei dati: l’utente può avere il diritto di ricevere determinate informazioni in un formato strutturato, di uso comune e processabile automaticamente e di trasmettere tali informazioni a un altro titolare del trattamento.

 

Diritto di revoca del consenso: se l’utente ha precedentemente fornito il proprio consenso, ad esempio per l’invio di marketing diretto, ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. Inoltre, anche in caso di revoca, possiamo continuare a utilizzare le informazioni nelle modalità consentite o richieste dalla legge.

 

Diritto di fornire indicazioni sulla gestione dei propri dati dopo la propria morte: l’utente ha il diritto di fornirci indicazioni specifiche in merito alla conservazione e alla cancellazione della comunicazione dei propri dati personali dopo la propria morte.

 

L’utente è invitato a contattarci come indicato nella sezione “Chi è responsabile delle mie informazioni?” se desidera esercitare uno qualsiasi di questi diritti o nel caso in cui dovesse avere dubbi su come trattiamo le sue informazioni. Per motivi di sicurezza, potremmo richiedere all’utente di seguire determinati passaggi così da poter verificare se è il proprietario di un account Lime. Ad esempio, potremmo richiedere che l’utente disponga di un’e-mail verificata associata al proprio account Lime e che ci contatti utilizzando quell’indirizzo. L’utente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo locale per la protezione dei dati. È possibile accedere a un elenco di autorità di controllo in UE qui. È possibile, inoltre, contattare il responsabile Lime per la protezione dati all’indirizzo dpo@li.me

 

Diritto alla privacy ai sensi delle leggi della California: se l’utente è residente in California potrebbe godere di alcuni diritti aggiuntivi sui propri dati personali. Per ulteriori informazioni riguardo a tali diritti e all’esercizio degli stessi consultare qui l’Informativa sulla privacy per la California, la quale è parte integrante del presente documento per rimando.

 

Scelte dell’utente e gestione delle proprie informazioni: riteniamo che l’utente abbia diritto di scelta in merito alla raccolta, all’utilizzo e alla condivisione delle proprie informazioni. Qualora l’utente non intenda acconsentire alla raccolta dei propri dati da parte di Lime, non deve utilizzare i Servizi.

 

E-mail e altre comunicazioni: qualora l’utente desideri modificare la tipologia di comunicazioni che riceve da noi, nonché disattivare le nostre comunicazioni promozionali, può farlo in qualsiasi momento aggiornando le relative preferenze specificate nel profilo del proprio account. Possiamo continuare a inviare all’utente comunicazioni non promozionali e altre informazioni sul suo utilizzo del Servizio. 

 

Accesso alle informazioni e gestione delle stesse da parte dell’utente: se l’utente è titolare di un account Lime, può rivedere, modificare o eliminare le proprie informazioni accedendo all’account e modificando il profilo. È possibile modificare il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail utilizzando la nostra funzione di modifica in-app. L’utente può eliminare il proprio account Lime in qualsiasi momento inviando una richiesta all’indirizzo support@li.me o utilizzando la funzione in-app “Invia una richiesta”. Se l’utente è un Juicer e desidera eliminare il proprio account, deve inviare un’e-mail all’indirizzo juicer@li.me.

 

Chi è responsabile delle mie informazioni? 

 

Per scoprire chi è il responsabile delle proprie informazioni personali e contattarlo, fare clic qui.

Privacyverklaring
Met ingang van: 1 april 2020

Bij Lime en onze familie van bedrijven (gezamenlijk "Lime", "wij", "ons" of "onze") zetten we ons sterk in voor transparantie, en we willen dat u ("u" of "uw") begrijpt hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze Privacyverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft hoe Lime omgaat met informatie in verband met de websites en gerelateerde mobiele applicaties en diensten van Lime (gezamenlijk de "Diensten"), en wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Waar aangegeven, beschrijft dit beleid ook onze gegevenspraktijken met betrekking tot Juicers. Lees ook onze Servicevoorwaarden waarin de voorwaarden voor de Diensten zijn vastgelegd.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Als Lime wijzigingen aan deze Privacyverklaring aanbrengt, zal de bijgewerkte Privacyverklaring beschikbaar worden gesteld via onze Diensten en als we materiële wijzigingen aanbrengen aan deze Privacyverklaring, zullen we een duidelijk zichtbare kennisgeving geven en kunnen we ook rechtstreeks contact met u opnemen via e-mail of een andere methode.

De soorten informatie die we verzamelen

Wij verzamelen of ontvangen informatie op verschillende manieren. De soorten informatie die wij verzamelen of ontvangen, zijn afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt en hoe u met onze Diensten communiceert. In veel gevallen kunt u kiezen welke informatie u ons verstrekt, hoewel bepaalde informatie nodig is om de Diensten te kunnen verlenen. Wij gebruiken deze informatie en maken deze informatie bekend voor de hieronder beschreven doeleinden. De soorten informatie die we verzamelen zijn onder andere:

 • Accountinformatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsinformatie, zoals uw creditcardgegevens. Om bepaalde producten te kunnen gebruiken, kunnen wij u ook vragen om ons een kopie van uw rijbewijs te bezorgen. Om gebruik te kunnen maken van Lime Access, vragen we voor verificatiedoeleinden ook een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en een bewijs van lage inkomensstatus.
 • Wij verzamelen en verwerken locatiegegevens wanneer u zich aanmeldt en gebruik maakt van de Diensten. Om u bijvoorbeeld fietsen of scooters van Lime in uw omgeving te laten zien, is het noodzakelijk om de fysieke locatie van uw apparaat te verzamelen en te registreren. Gegevens zoals de locatie van de fiets of scooter, de routes die de fiets of scooter aflegt en de huurstatus zijn ook noodzakelijk voor het verlenen van de Diensten. Lime verzamelt ook rechtstreeks locatiegegevens van de fietsen of scooters van Lime, ook wanneer een Lime gebruiker aan het rijden is, zoals reisinformatie.
 • Als u een link of verbinding maakt met, of inlogt op Lime met een dienst van een derde partij (bijvoorbeeld Facebook), kan de dienst van die derde partij ons informatie sturen, zoals uw profielinformatie of vriendenlijst van die dienst.
 • Wanneer u om klantenservice, ondersteuning of andere assistentie vraagt, kunt u ervoor kiezen om ons uw contactgegevens te verstrekken, zodat we beter kunnen reageren op uw verzoeken en we informatie kunnen bewaren over uw gebruik van onze ondersteuningsdiensten.
 • Lime verzamelt informatie van uw browser, computer of mobiele apparaat, die ons voorziet van technische informatie, zoals het IP-adres van uw apparaat en wanneer u de Diensten opent of gebruikt. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels en tags) om onze Diensten te leveren, onder andere om uw instellingen te onthouden en om analytische informatie over u te verzamelen. U kunt meer te weten komen over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken in ons Cookiebeleid.
 • Wij verzamelen informatie die u deelt met betrekking tot de Diensten, zoals wanneer u deelneemt aan communities of andere fora, of commentaar geeft op blogs. Afhankelijk van uw camera- of foto-instellingen ontvangt Lime informatie die u ons wilt toesturen, zoals foto's van geparkeerde fietsen of scooters van Lime.
 • Wij ontvangen informatie over u wanneer wij gebruik maken van externe partners zoals marketing- en advertentiepartners.
 • Om u te helpen mensen kennis te laten maken met onze Diensten, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van ons aanbevelingsprogramma om een vriend(in) op de hoogte te stellen van onze Diensten in ruil voor een korting. Wanneer u ervoor kiest om ons aanbevelingsprogramma te gebruiken, vragen wij om de naam en het e-mailadres van uw contactpersoon en sturen wij uw contactpersoon automatisch een eenmalige e-mail namens u om hem of haar uit te nodigen gebruik te maken van onze Diensten.

Bovendien verzamelen we bijkomende informatie als u een Juicer bent die Lime helpt bij het verzamelen en opladen van scooters:

 • informatie die u heeft ingediend als onderdeel van uw aanvraag om als Juicer te werken, zoals een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs;
 • details over de werkzaamheden die u voor Lime uitvoert, zoals informatie over de scooters die u voor Lime oplaadt;
 • uw bankgegevens zodat wij u kunnen betalen; en
 • datgene wat wettelijk verplicht is, zoals het socialezekerheidsnummer, het belastingnummer of het werkvisum.

Hoe we informatie gebruiken

Wij gebruiken uw informatie, waaronder informatie over uw locatie, om:

 • u op uw verzoek de Diensten te leveren, waaronder het beheer van uw account en uw ritgeschiedenis;
 • de fietsen en scooters van Lime te monitoren, te volgen en te onderhouden, ook wanneer deze door u in gebruik zijn;
 • om betalingen, abonnementen of giften en eventuele kortingen of speciale aanbiedingen, zoals gratis ontgrendelingen, te verwerken;
 • met u te communiceren over uw account, interacties of transacties, waaronder servicegerelateerde aankondigingen, zoals wijzigingen in ons beleid. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving, kunnen wij u ook enquêtes of marketingcommunicatie sturen, waaronder informatie over functionaliteiten en verbeteringen aan onze Diensten;
 • onze Diensten te optimaliseren, te ontwikkelen en te verbeteren. Om dit te doen, kunnen we gebruik maken van externe analytics providers om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt en om ons te helpen de Diensten te verbeteren;
 • waar nodig, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het voldoen aan regelgevende of lokale wettelijke vereisten;
 • activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen die in strijd kunnen zijn met het beleid of de Servicevoorwaarden van Lime of die onwettig kunnen zijn, wat ook het delen van informatie met overheidsinstanties buiten uw land van herkomst kan omvatten, zoals wetshandhavingsinstanties;
 • samen te werken met derden, zoals universiteiten en lokale overheden, zoals hieronder beschreven in het "Met wie delen we uw informatie?" hoofdstuk; en

Als u een Juicer bent, gebruiken we uw informatie bovendien om:

 • uw vergoeding te berekenen en om u te betalen; en
 • om het werk dat u voor Lime doet te monitoren en om fietsen en scooters van Lime te volgen.

Met wie delen we uw informatie?

Wij delen uw informatie met gelieerde ondernemingen van Lime, onze dienstverleners, andere derden voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Servicevoorwaarden, en zoals beschreven in deze Privacyverklaring. In het bijzonder delen wij uw informatie met:

 • Onze dienstverleners en partners: Wij delen uw informatie met onze vertrouwde dienstverleners en partners die diensten leveren aan Lime zoals het hosten van gegevens en onze infrastructuur, het verwerken van betalingen en giften, het ondersteunen en verbeteren van de Diensten, het uitvoeren van de klantenservice of het leveren van marketing- en advertentiediensten. Zo delen we bijvoorbeeld informatie met creditcarduitgevers om uw betalingen en terugbetalingen te verwerken.
 • Samenwerking met derden: Na het verwijderen van bepaalde identificatoren, zoals uw naam, telefoon en e-mailadres (indien verstrekt), en het samenvoegen van de resulterende informatie met soortgelijke informatie van andere gebruikers, kan Lime uw informatie, met inbegrip van individuele ritgegevens en ritgeschiedenis, gebruiken, in licentie geven en delen met derden voor onderzoeks-, zakelijke of andere doeleinden. Zo werkt Lime samen met universiteiten en lokale overheidsinstanties aan onderzoeksprojecten zoals het begrijpen van verkeers- en reispatronen in een stad. Lees <hier> meer over deze samenwerkingen.
 • Overheids-, regelgevende en rechtshandhavingsinstanties: We kunnen uw informatie delen als we te goeder trouw geloven dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om dit te doen om juridische redenen, waaronder om te voldoen aan federale, staats-, regelgevings- of lokale wettelijke vereisten of als onderdeel van een gerechtelijk proces, of om fraude en andere onwettige activiteiten, beveiligings- of technische kwesties op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken, of om schade aan of verwondingen van u, leden van het publiek, ons personeel, andere derden of onszelf te voorkomen; of als we dat moeten doen ter bescherming van onze wettelijke rechten of eigendommen, om maatregelen te nemen met betrekking tot onwettige activiteiten of verkeersmisdrijven of om onze contracten af te dwingen, zoals onze Servicevoorwaarden.
 • Gelieerde ondernemingen van Lime: We kunnen uw informatie delen met gelieerde ondernemingen van Lime ter ondersteuning van de levering, het onderhoud en de verbetering van de Diensten. Naarmate we groeien, kunnen we onze familie van bedrijven uitbreiden door het oprichten van lokale dochterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen, al naar gelang de behoefte, om ons te helpen bij het leveren of op de markt brengen van de Diensten.
 • Bedrijfsreorganisatie: We kunnen uw informatie ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie, zeggenschapswijziging of ter voorbereiding op een van deze gebeurtenissen.

We kunnen ook geaggregeerde, geanonimiseerde of gede-identificeerde informatie die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren delen met derden, met inbegrip van de soorten derden die hierboven zijn vermeld.

Wij verkopen of delen uw persoonlijke informatie niet met derden voor hun direct marketing, behalve met uw toestemming.

Onze rechtsgrond voor het gebruik van uw informatie

Lime vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van uw informatie voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden, onder meer waar:

 • dat noodzakelijk is om de Diensten te leveren en onze verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met de Servicevoorwaarden. Wij kunnen de Dienst bijvoorbeeld niet verlenen tenzij wij basisinformatie over u en uw locatie verzamelen en verwerken;
 • u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie (in welk geval u uw toestemming te allen tijde kunt herroepen);
 • nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met inbegrip van, bijvoorbeeld, het beantwoorden van verzoeken om informatie van de overheid of wetshandhavingsinstanties, of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • ter bescherming van de vitale belangen van onze gebruikers, Juicers, medewerkers en het publiek, zowel binnen als buiten de Diensten;
 • dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij gegevens verwerken in het algemeen belang; en/of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen van Lime of een derde, op voorwaarde dat we deze hebben afgewogen tegen uw fundamentele rechten en belangen.

Hoe dragen we uw informatie over

Aangezien wij onze Diensten op veel locaties wereldwijd aanbieden, kunnen wij uw informatie naar of van deze locaties overdragen met als doel om u Diensten te verlenen.

Als u uw gewone verblijfplaats heeft in de Europese Economische Ruimte ("EER"), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, zullen wij uw informatie overdragen of verzenden naar de Verenigde Staten en andere landen dan dat waarin u woonachtig bent voor bewarings- en verwerkings- en andere doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.  De overdracht van informatie is noodzakelijk om onze Diensten te kunnen leveren zoals beschreven in de Servicevoorwaarden.. Lime doet een beroep op de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen en de besluiten van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau van bepaalde landen passend wordt verklaard, voor zover van toepassing, voor de overdracht van gegevens vanuit de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten en andere landen dan dat waarin u woonachtig bent. U kunt een kopie van de standaardcontractbepalingen aanvragen door contact met ons op te nemen op legal@li.me.

Hoe lang we informatie bijhouden

Wij bewaren uw informatie zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de Diensten aan u te leveren of totdat uw account wordt verwijderd, afhankelijk van wat langer is, met inachtneming van een langere periode zoals mogelijk vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals aan u gemeld.

We kunnen om een kopie van uw rijbewijs vragen voordat u bepaalde diensten van Lime kunt gebruiken. Wanneer we om een kopie van uw rijbewijs vragen, voeren we verificatiecontroles uit om er zeker van te zijn dat het rijbewijs geldig is en bewaren we slechts beperkte verificatie-informatie om u van de Diensten te kunnen laten gebruikmaken.

Wanneer u uw account verwijdert, kan het ons extra tijd kosten om uw informatie volledig te verwijderen uit onze databases en systeemlogboeken. We kunnen ook informatie van verwijderde accounts bewaren om fraude te voorkomen, vergoedingen te innen, de Servicevoorwaarden af te dwingen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of onze wettelijke rechten af te dwingen.

Bovendien bewaart Lime, als u een Juicer bent, bepaalde informatie in zoverre dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Lime kan bijvoorbeeld een deel van uw informatie bewaren om te voldoen aan de van toepassing zijnde fiscale, wettelijke, rapportage- en auditverplichtingen en andere vereisten in de landen waarin wij actief zijn. 

Rechten in de EER/Zwitserland/het Verenigd Koninkrijk

Als u uw gewone verblijfplaats in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk heeft, geniet u een aantal rechten met betrekking tot uw informatie. Hoewel sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten slechts in een beperkt aantal gevallen van toepassing. Deze rechten gelden niet noodzakelijkerwijs voor u als u buiten deze regio's gevestigd bent.

Recht van bezwaar – Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. Tenzij we dwingende legitieme redenen hebben of wanneer het nodig is om wettelijke redenen, zullen we de verwerking van uw informatie staken wanneer u bezwaar maakt. 

Recht van inzage – U heeft toegang tot veel van uw informatie door in te loggen op uw account. U kunt ook een kopie aanvragen van de informatie die wij over u hebben en een toelichting over het gebruik van die informatie.

Recht op rechtzetting – U heeft het recht om te vragen dat wij onjuiste informatie over u corrigeren.

Recht op verwijdering – U heeft het recht om in bepaalde gevallen te verzoeken dat wij uw informatie verwijderen, mits daar gegronde redenen voor zijn en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Recht om de verwerking te beperken – U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw informatie door ons tijdelijk te beperken, mits daar gegronde redenen voor zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U kunt het recht hebben om bepaalde informatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze informatie aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om uw toestemming in te trekken – Waar u eerder uw toestemming heeft gegeven, zoals voor het sturen van direct marketing, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Bovendien kunnen wij, zelfs in geval van een intrekking, uw informatie blijven gebruiken zoals toegestaan of vereist door de wet.

Recht om sturing te geven met betrekking tot de management van uw data na uw overlijden - U heeft het recht om ons sturing te geven met betrekking tot de opslag, verwijdering en communicatie van uw persoonlijke data na uw overlijden.

Neem contact met ons op zoals uiteengezet in het hoofdstuk “Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie?” van deze Privacyverklaring als u van deze rechten gebruik wilt maken of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw informatie verwerken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.  U kunt hier een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU raadplegen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Lime op dpo@li.me.

Uw privacyrechten in Californië: Als u een inwoner van Californië bent, heeft u mogelijk bijkomende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, raadpleeg hier onze Privacyverklaring voor Californië, die door middel van verwijzing in dit beleid is opgenomen.

Uw keuzemogelijkheden en hoe u uw informatie kunt beheren

Wij zijn van mening dat u keuzemogelijkheden dient te hebben met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie. Als u niet wilt dat Lime uw informatie verzamelt, gelieve dan geen gebruik te maken van de Diensten.

E-mails en andere communicatie: Als u de soorten communicatie die u van ons ontvangt, wilt wijzigen, met inbegrip van het u afmelden voor promotionele communicatie van ons, kunt u dit te allen tijde doen door de communicatievoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen. Het is mogelijk dat we niet-promotionele communicatie zoals personeelsbevestigingen en andere informatie over uw gebruik van de Dienst blijven versturen. Als u anderen naar ons doorverwijst met behulp van onze e-mailfunctionaliteit, dan kunnen zij ervoor kiezen om in de toekomst geen promotionele e-mails meer van ons te ontvangen door de afmeldingsinstructies in de e-mailuitnodiging te volgen.

Toegang tot en beheer van uw informatie: Als u een account heeft bij Lime, kunt u uw informatie bekijken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account en uw profiel te bewerken. U kunt uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres wijzigen door gebruik te maken van onze in-app wijzigingsfunctie. U kunt uw Lime account te allen tijde verwijderen door een verzoek in te dienen bij ons op support@li.me of door gebruik te maken van de in-app functie "Dien een verzoek in".Als u een Juicer bent en uw account wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar juicer@li.me

Wie is verantwoordelijk voor mijn informatie? 

Om te zien wie verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie en hoe u contact met hen opneemt, klik hier.

Personvernerklæring
Effektiv: 1. april 2020

Hos Lime og vår selskapsfamilie (samlet «Lime,» «vi,» «oss,» eller «vår») er vi sterkt forpliktet til å være transparente, og vi vil at du («du» eller «din») skal forstå hvordan vi innhenter, bruker, deler og beskytter opplysningene dine. Denne personvernerklæringen («personvernerklæring») beskriver hvordan Lime behandler opplysninger forbundet med Limes nettsteder og relaterte mobilapplikasjoner og tjenester (samlet kalt «tjenestene»), og når du ellers samhandler med oss. Når spesifisert, beskriver disse retningslinjene også vår datapraksis knyttet til juicere. Les også våre tjenestevilkår som angir vilkårene som regulerer tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis Lime gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil den oppdaterte personvernerklæringen gjøres tilgjengelig gjennom tjenestene våre, og hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi et fremtredende varsel og kan også kontakte deg direkte via e-post eller en annen metode.

Typen opplysninger vi innhenter

Vi innhenter eller mottar opplysninger på forskjellige måter. Hvilke typer opplysninger vi innhenter eller mottar avhenger av hvordan du bruker og samhandler med våre tjenester. I mange tilfeller kan du velge opplysningene du gir oss, selv om visse opplysninger kreves for at vi skal kunne levere tjenestene. Vi bruker og offentliggjør disse opplysningene for formålene ytterligere beskrevet nedenfor. Typen opplysninger vi innhenter inkluderer:

 • Kontoinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon, slik som kredittkortopplysninger. For å kunne bruke visse produkter vil vi også muligens kreve at du gir en kopi av førerkortet ditt. I forbindelse med Lime Access innhenter vi også offentlig utstedt ID og bevis på lav inntekt for verifiseringsformål.
 • Vi innhenter og behandler lokasjonsdata når du registrerer deg og bruker tjenestene. For eksempel: For å vise deg Lime-sykler eller -mopeder nær din lokasjon, er det nødvendig å samle inn og registrere den fysiske plasseringen til din enhet. Data som lokasjonen til sykkelen eller mopeden, rutene som tas av sykkelen eller mopeden og dens utleiestatus er også nødvendige for å tilby tjenestene. Lime innhenter også lokasjonsdata direkte fra Lime-sykler eller -mopeder, inkludert når en Lime-bruker kjører, slik som reiseinformasjon.
 • Hvis du kobler, kobler til eller logger på Lime med en tredjepartstjeneste (f.eks. Facebook), kan tredjepartstjenesten sende oss opplysninger slik som profilinformasjon eller venneliste fra den tjenesten.
 • Når du ber om kundeservice, støtte eller annen hjelp, kan du velge å gi oss din kontaktinformasjon slik at vi bedre kan svare på dine forespørsler, og vi kan beholde opplysninger om ditt engasjement med våre støttetjenester.
 • Lime samler inn opplysninger fra din nettleser, datamaskin eller mobilenhet, noe som gir oss teknisk informasjon som enhetens kilde-IP-adresse og når du får tilgang til eller bruker tjenestene. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier (som piksler og tagger) til å levere våre tjenester, inkludert å huske dine innstillinger og innhente analyseinformasjon om deg. Du kan lære mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Vi innhenter opplysninger du deler på tjenestene, som når du deltar i nettsamfunn eller andre fora, eller kommenterer på bloggoppføringer. Avhengig av kamera- eller bildeinnstillingene dine, vil Lime motta opplysninger du velger å sende oss, som bilder av parkerte Lime-sykler eller -mopeder.
 • Vi mottar opplysninger om deg når vi bruker tredjepartspartnere som markedsførings- og markedsføringspartnere.
 • For å hjelpe deg med å introdusere personer til tjenestene våre, kan du velge å bruke henvisningstjenesten vår til å fortelle en venn om tjenestene våre for en rabatt. Når du velger å bruke henvisningstjenesten vår, vil vi be om kontaktens navn og e-postadresse og automatisk sende din kontakt én og bare én e-post på dine vegne, som inviterer ham eller henne til å bruke våre tjenester.

I tillegg, hvis du er en juicer som hjelper Lime å hente og lade opp mopeder, innhenter vi ytterligere opplysninger:

 • sendt som en del av søknaden din om å arbeide som en juicer, slik som offentlig utstedt legitimasjon
 • detaljer om arbeidet du utfører for Lime, slik som opplysninger om mopedene du lader opp for Lime
 • bankkontoopplysningene dine slik at vi kan betale deg, og
 • det som er påkrevd ved lov slik som personnummer, skattenummer eller arbeidsvisum.

Hvordan vi bruker opplysninger

Vi bruker dine opplysninger, inkludert opplysninger om lokasjonen din, til å:

 • levere tjenestene til deg på din forespørsel, inkludert å administrere kontoen og kjørehistorikken din
 • overvåke, spore og reparere Lime-sykler og -mopeder, inkludert når de brukes av deg
 • behandle betalinger, abonnementer eller donasjoner og eventuelle rabatter eller spesialtilbud som gratis opplåsning
 • kommunisere med deg om din/dine konto, samhandling eller transaksjoner, inkludert tjenesterelaterte kunngjøringer, som endringer i våre retningslinjer. Som tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan vi også sende deg spørreundersøkelser eller markedsføringskommunikasjon, inkludert informasjon om funksjoner og forbedringer av våre tjenester
 • optimalisere, utvikle og forbedre tjenestene våre. For å gjøre dette kan vi bruke tredjeparts analyseleverandører til å forstå hvordan tjenesten brukes og hjelpe oss med å forbedre tjenestene
 • der det er nødvendig, for å overholde våre juridiske forpliktelser, inkludert å oppfylle lovbestemte eller lokale lovkrav
 • oppdage, undersøke og forebygge aktiviteter som kan bryte med Limes retningslinjer eller tjenestevilkår eller være ulovlige, som kan inkludere deling av opplysninger med offentlige etater utenfor hjemlandet ditt, slik som politimyndigheter
 • samarbeid med tredjeparter som universiteter og lokale myndigheter, som beskrevet nedenfor i avsnittet «Hvem deler vi opplysningene dine med?» og

I tillegg, hvis du er en juicer, bruker vi opplysningene dine til å:

 • beregne lønnen din og betale deg, og
 • for å overvåke arbeidet du gjør for Lime og å spore Lime-sykler og -mopeder.

Hvem deler vi opplysningene dine med?Vi deler opplysningene dine med Limes tilknyttede selskaper, våre tjenesteleverandører, andre tredjeparter der det er nødvendig for å utføre tjenestevilkårene, og som beskrevet i denne personvernerklæringen. Spesifikt deler vi opplysningene dine med:

 • Våre tjenesteleverandører og partnere: Vi deler opplysningene dine med betrodde tjenesteleverandører og partnere som leverer tjenester til Lime, slik som vertstjenester for data og infrastrukturen vår, behandling av betalinger og donasjoner, støtte og forberedelse av tjenestene, utføring av kundeservice eller levering av markedsførings- og annonseringstjenester. Vi deler for eksempel opplysninger med kredittkortutstedere for å behandle dine betalinger og refusjoner.
 • Samarbeid med tredjeparter: Etter å ha fjernet visse identifikatorer, slik som navn, telefon og e-postadresse (hvis oppgitt), og kombinert de gjenværende opplysningene med lignende opplysninger fra andre brukere, kan Lime bruke, lisensiere og dele opplysningene dine, inkludert individuell reiseinformasjon og reiselokasjonshistorie, med tredjeparter for forskning, forretninger eller andre formål. For eksempel inngår Lime partnerskap med universiteter og lokale offentlige myndigheter for å samarbeide om forskningsprosjekter, som for eksempel å forstå trafikk- og reisemønstre i en by. Lær mer om disse samarbeidene her.
 • Myndigheter, lovgivende myndigheter og politimyndigheter: Vi kan dele dine opplysninger hvis vi i god tro mener at det er rimelig nødvendig å gjøre det av juridiske grunner, inkludert for å oppfylle føderale, statlige, regulatoriske eller lokale lovkrav eller som en del av en rettslig prosess eller for å oppdage, undersøke, forebygge, og adressere svindel og annen ulovlig aktivitet, sikkerhet, eller tekniske problemer, eller for å hindre skade på deg, allmennheten, ansatte, andre tredjeparter eller oss selv, eller hvis vi må gjøre det for å forsvare våre juridiske rettigheter eller eiendom, for å handle på grunn av ulovlige aktiviteter eller trafikkovertredelser, eller for å håndheve våre kontrakter, slik som våre tjenestevilkår.
 • Lime-tilknyttede selskaper: Vi kan dele opplysningene dine med Lime-tilknyttede selskaper for å bidra til å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene. Når vi vokser, kan vi utvide vår bedriftsfamilie ved å etablere lokale datterselskaper eller andre tilknyttede selskaper etter behov, for å hjelpe oss med å levere eller markedsføre tjenestene.
 • Omorganisering av forretningsvirksomhet: Vi kan også dele opplysningene dine som en del av et salg, en fusjon, en endring i kontroll eller i forberedelse for noen av disse hendelsene.

Vi kan også dele aggregerte, personaliserte eller avidentifiserte opplysninger som ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg med tredjeparter, inkludert de typer tredjeparter som er oppført ovenfor.

Vi vil ikke selge eller dele personopplysningene dine med tredjeparter for deres direktemarkedsføring, unntatt når du har gitt ditt samtykke.

Vårt juridiske grunnlag for å bruke opplysningene dine

Lime lener seg på en rekke juridiske grunnlag for å innhente, bruke, dele og på annen måte behandle opplysningene dine for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert der:

 • det er nødvendig for å levere tjenestene og overholde våre forpliktelser i samsvar med tjenestevilkårene. Vi kan for eksempel ikke levere tjenesten med mindre vi innhenter og behandler grunnleggende opplysninger om deg og din lokasjon
 • du har gitt ditt samtykke til at vi behandler opplysningene dine (i så fall kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst)
 • det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, inkludert, for eksempel, å svare på forespørsler fra offentlige etater eller politimyndigheter eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav
 • det er nødvendig for å beskytte våre brukeres, juiceres, ansattes og allmennhetens grunnleggende interesser både i og utenfor tjenestene
 • det er tillatt ved lov, kan vi behandle data i allmennhetens interesse, og/eller
 • behandlingen er nødvendig for formålene til Limes eller en tredjeparts legitime interesser, gitt at vi har balansert disse mot dine grunnleggende rettigheter og interesser.

Hvordan vi overfører opplysningene dine

Siden vi tilbyr våre tjenester på mange steder globalt, kan vi overføre opplysningene dine til eller fra disse stedene med det formål å tilby deg tjenester.

Hvis du er bosatt i EØS («EØS»), Sveits eller Storbritannia, vil vi overføre eller sende dine opplysninger til USA og andre land utenfor der du bor for lagring, behandling og andre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen.  Overføringen av opplysninger er nødvendig for å levere tjenestene som beskrevet i tjenestevilkårene. Lime lener seg på standardkontraktsklausuler godkjent av Europakommisjonen og Europakommisjonens tilstrekkelighetsbeslutninger om visse land, der det er aktuelt, for å overføre data fra EØS, Sveits og Storbritannia til USA og andre land utenfor der du bor. Du kan be om en kopi av standardkontraktklausulene ved å kontakte oss på legal@li.me.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å levere tjenestene til deg, eller frem til kontoen din slettes, avhengig av hva som varer lengst, underlagt en lengre periode som kan være påkrevd i henhold til gjeldende lov eller varslet til deg.

Vi kan be om en kopi av førerkortet ditt før du kan bruke visse Lime-tjenester. Når vi ber om en kopi av førerkortet ditt, gjennomfører vi verifiseringskontroller for å sikre at førerkortet er gyldig, og vi beholder kun begrensede verifiseringsopplysninger for at du skal kunne bruke tjenestene.

Når du sletter kontoen din, kan det ta oss ekstra tid å slette opplysningene dine fullstendig fra våre databaser og systemlogger. Vi kan også beholde opplysninger fra slettede kontoer for å forhindre svindel, samle inn gebyrer, håndheve tjenestevilkårene , for å overholde våre juridiske forpliktelser eller håndheve våre juridiske rettigheter.

I tillegg, hvis du er en juicer, oppbevarer Lime visse opplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser. For eksempel kan Lime oppbevare noen av opplysningene dine for å overholde gjeldende skatte-, lov-, rapporterings- og revisjonsforpliktelser og andre krav i de landene hvor vi opererer. 

EØS/sveitsiske/britiske rettigheter

Hvis du er bosatt i EØS, Sveits eller Storbritannia, drar du nytte av en rekke rettigheter knyttet til opplysningene dine. Selv om noen av disse rettighetene gjelder generelt sett, gjelder visse rettigheter bare i begrensede tilfeller. Disse rettighetene gjelder ikke nødvendigvis for deg hvis du er basert utenfor disse områdene.

Rett til å protestere – Der vi behandler opplysningene dine basert på legitime interesser, kan du protestere mot denne behandlingen under visse omstendigheter. Med mindre vi har overbevisende legitime grunner eller der det er nødvendig av juridiske grunner, vil vi slutte å behandle opplysningene dine når du protesterer. 

Rett til tilgang – Du kan få tilgang til mye av opplysningene dine ved å logge på kontoen din. Du kan også be om en kopi av opplysningene vi har om deg og informasjon som forklarer hvordan opplysningene brukes.

Rett til korrigering – Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige opplysninger om deg.

Rett til sletting – Du har rett til, i visse tilfeller, å be om at vi sletter opplysningene dine, forutsatt at det er gyldige grunner til å gjøre det og underlagt gjeldende lov.

Rett til å begrense behandlingen – Du har rett til, i visse tilfeller, å midlertidig begrense behandlingen av opplysningene dine av oss, forutsatt at det er gyldige grunner til å gjøre det.

Rett til dataportabilitet – Du kan ha rett til å motta informasjon om opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å trekke tilbake samtykke – Der du tidligere har gitt ditt samtykke, slik som for å sende deg direkte markedsføring, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen av det. I tillegg kan vi, selv i tilfelle tilbaketrekking, fortsette å bruke opplysningene dine som tillatt eller påkrevd ved lov.

Rett til å gi veiledning om håndtering av dine data etter din død - Du har rett til å gi oss spesifikk veiledning om lagring, sletting av kommunikasjon av dine personopplysninger etter din død.

Ta kontakt med oss som beskrevet i «Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?» i denne personvernerklæringen hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du skulle ha bekymringer om hvordan vi behandler opplysningene dine. Du har også rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse.  Du kan få tilgang til en liste over EU-tilsynsmyndigheter her. Du kan også kontakte Limes personvernombud på dpo@li.me.

Dine personvernrettigheter i California: Hvis du er bosatt i California, kan du ha krav på ytterligere rettigheter til personopplysningene dine. For mer informasjon om disse rettighetene og hvordan du utøver dem, vennligst se vår personvernerklæring for California her, som er inkorporert gjennom henvisning i disse retningslinjene.

Dine valg og hvordan du kan administrere opplysningene dine

Vi mener du bør ha valg når det gjelder innhenting, bruk og deling av opplysningene dine. Ikke bruk tjenestene hvis du ikke ønsker at Lime skal samle inn opplysningene dine.

E-poster og annen kommunikasjon: Hvis du ønsker å endre kommunikasjonstypen du mottar fra oss, inkludert å velge bort kampanjemeldinger fra oss, kan du når som helst gjøre det ved å oppdatere kommunikasjonspreferansene som er spesifisert i kontoprofilen din. Vi kan fortsette å sende ikke-salgsfremmende kommunikasjon slik som bemanningsbekreftelser og annen informasjon om din bruk av tjenesten. Hvis du henviser andre til oss ved å bruke vår e-postfunksjonalitet, kan du velge å ikke motta noen salgsfremmende e-poster fra oss i fremtiden ved å følge avmeldingsinstruksjonene i e-postinvitasjonen.

Tilgang til og administrasjon av opplysningene dine: Hvis du har en konto med Lime, kan du gjennomgå, endre eller slette opplysningene dine ved å logge på kontoen din og redigere profilen din. Du kan endre mobilnummeret ditt eller e-postadressen din ved å bruke funksjonen for endring i appen. Du kan når som helst slette din Lime-konto ved å sende inn en forespørsel til oss på support@li.me eller ved å bruke «Send inn en forespørsel»-funksjonen i appen.

Hvis du er en juicer og ønsker å slette kontoen din, sender du en e-post til juicer@li.me

Hvem er ansvarlig for opplysningene mine?

For å se hvem som er ansvarlig for dine personopplysninger og hvordan du kontakter dem, klikker du her.

Polityka prywatności
Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2020 r

W firmie Lime i naszej grupie firm (łącznie „Lime”, „my”, „nas” lub „nasz”) jesteśmy mocno zaangażowani w transparencję i chcemy by użytkownik („użytkownik” lub „użytkownika”) rozumiał, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy jego dane. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób Lime obsługuje informacje związane ze stronami internetowymi Lime i powiązanymi aplikacjami mobilnymi i usługami (łącznie „Usługi”) i kiedy w inny sposób użytkownik kontaktuje się z nami. W razie potrzeby niniejsza polityka opisuje również nasze praktyki w zakresie danych dotyczących Juicerów. Prosimy przeczytać nasze Warunki świadczenia usługi, które określają warunki świadczenia Usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności od czasu do czasu. Jeśli Lime wprowadzi zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zaktualizowana polityka zostanie udostępniona za pośrednictwem naszych Usług, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zapewnimy wyraźne powiadomienie i możemy również skontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio pocztą elektroniczną lub inną metodą.

Rodzaje gromadzonych informacji

Zbieramy lub odbieramy informacje na różne sposoby. Rodzaje informacji, które gromadzimy lub otrzymujemy, zależą od sposobu korzystania z naszych Usług i interakcji z nimi. W wielu przypadkach użytkownik może wybrać informacje, które nam przekazuje, chociaż pewne informacje są nam potrzebne do świadczenia Usług. Używamy i ujawniamy te informacje do celów opisanych poniżej. Rodzaje gromadzonych informacji obejmują:

 • Informacje o koncie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i informacje o płatnościach, takie jak dane karty kredytowej. Aby móc korzystać z niektórych produktów, możemy również poprosić o dostarczenie kopii prawa jazdy. Aby skorzystać z Lime Access, zbieramy także wydane przez rząd dowody tożsamości i dowód niskiego dochodu do celów weryfikacji.
 • Zbieramy i przetwarzamy dane lokalizacji podczas rejestracji i korzystania z Usług. Na przykład, aby pokazać użytkownikowi rowery lub skutery Lime w pobliżu jego lokalizacji, konieczne jest zebranie i zapisanie fizycznej lokalizacji urządzenia. Dane, takie jak lokalizacja roweru lub skutera, trasy roweru lub skutera oraz jego stan wypożyczenia są również niezbędne do świadczenia Usług. Lime gromadzi również dane o lokalizacji bezpośrednio z rowerów lub skuterów Lime, w tym także podczas jazdy, takich jak informacje o podróży.
 • Jeśli użytkownik odnosi się, łączy się lub loguje do Lime za pomocą usług osób trzecich (np. Facebook), usługa strony trzeciej może wysyłać nam informacje, takie jak informacje o profilu lub liście znajomych z tej usługi.
 • Kiedy użytkownik prosi o obsługę klienta, wsparcie lub inną pomoc, może zdecydować się na dostarczenie nam swoich danych kontaktowych dzięki czemu możemy lepiej odpowiadać na jego prośby i możemy przechowywać informacje o zaangażowaniu w naszych usługach wsparcia.
 • Lime zbiera informacje z przeglądarki, komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika, które dostarczają nam informacji technicznych, takich jak źródłowy adres IP urządzenia oraz kiedy korzysta z Usług. Używamy plików cookie i podobnych technologii (takich jak piksele i znaczniki) w celu świadczenia naszych Usług, w tym zapamiętywania ustawień użytkownika i gromadzenia informacji analitycznych na jego temat. Można dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i podobnych technologii w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Zbieramy informacje udostępniane przez użytkownika w Usługach, na przykład gdy użytkownik bierze udział w społecznościach lub innych forach, lub komentuje wpisy na blogu. W zależności od ustawień aparatu lub zdjęcia, Lime otrzyma informacje, które wybierze użytkownik, na przykład zdjęcia zaparkowanych rowerów lub skuterów Lime.
 • Otrzymujemy informacje o użytkowniku, gdy korzystamy z partnerów zewnętrznych, takich jak partnerzy marketingowi i reklamowi.
 • Aby ułatwić użytkownikowi zapoznanie się z naszymi Usługami, można skorzystać z naszej usługi skierowań, aby poinformować znajomego o naszych Usługach z rabatem. Gdy użytkownik decyduje się skorzystać z naszej usługi skierowań, poprosimy go o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i automatycznie wyślemy jego kontaktowi jednorazową wiadomość e-mail w imieniu użytkownika, zachęcając do korzystania z naszych Usług.

Ponadto, jeśli użytkownik jest Juicerem, który pomaga Lime zbierać i ładować skutery, zbieramy dodatkowe informacje:

 • złożone jako część aplikacji do pracy jako Juicer, takie jak wydany przez rząd dokument identyfikacyjny;
 • szczegóły pracy wykonanej dla Lime, takie jak informacje o skuterach, które użytkownik ładuje dla Lime;
 • dane konta bankowego użytkownika, w celu dokonania płatności; i
 • dane wymagane przez przepisy prawne, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, numer podatkowy lub wiza do pracy.

Jak wykorzystujemy informacje

Wykorzystujemy informacje użytkownika, w tym informacje o jego lokalizacji, do:

 • świadczenia Usługi na żądanie, w tym zarządzania kontem i historią jazdy;
 • monitorowania, śledzenia i serwisowania rowerów i skuterów Lime, w tym również wtedy, gdy są używane przez użytkownika;
 • przetwarzania płatności, subskrypcji lub darowizn oraz wszelkich zniżek lub ofert specjalnych, takich jak bezpłatne odblokowanie;
 • komunikacji z użytkownikiem na temat konta, interakcji lub transakcji, w tym ogłoszeń związanych z usługami, takich jak zmiany naszych zasad. Zgodnie z prawem lokalnym możemy również przesyłać do użytkownika ankiety lub komunikaty marketingowe, w tym informacje o funkcjach i ulepszeniach naszych Usług;
 • optymalizowania, rozwijania i ulepszania naszych Usług. W tym celu możemy użyć zewnętrznych dostawców usług analitycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób usługa jest używana i aby pomóc nam ulepszyć Usługi;
 • w razie potrzeby, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych lub lokalnych;
 • wykrywać, badać i zapobiegać działaniom, które mogą naruszać zasady Lime lub Warunki świadczenia usługi lub mogą być nielegalne, co może obejmować udostępnianie informacji agencjom rządowym poza krajem macierzystym, takim jak organy ścigania;
 • współpracować ze stronami trzecimi, takimi jak uniwersytety i władze lokalne, jak opisano poniżej w punkcie „Komu udostępniamy informacje użytkownika? oraz

Ponadto, jeśli użytkownik jest Juicerem, wykorzystujemy jego informacje do:

 • obliczania wynagrodzenia i płatności; oraz
 • do monitorowania pracy, którą wykonuje dla Lime i do śledzenia rowerów i skuterów Lime.

Komu udostępniamy informacje użytkownika?

Udostępniamy dane użytkownika firmom stowarzyszonym Lime, naszym dostawcom usług, innym stronom trzecim, w których jest to konieczne do wykonania Warunków świadczenia usługi, i jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. W szczególności udostępniamy dane użytkownika:

Naszym dostawcom usług i partnerom: Dzielimy się informacjami użytkownika z naszymi zaufanymi dostawcami usług i partnerami, którzy świadczą usługi na rzecz Lime, takie jak hosting danych i nasza infrastruktura, przetwarzanie płatności i darowizn, wspieranie i ulepszanie Usług, wykonywanie obsługi klienta lub świadczenie usług marketingowych i reklamowych. Na przykład udostępniamy informacje emitentom kart kredytowych w celu przetworzenia płatności i zwrotów.

Współpraca ze stronami trzecimi: Po usunięciu pewnych identyfikatorów, takich jak imię i nazwisko, telefon, adres e-mail (jeśli podano), oraz połączeniu uzyskanych informacji z podobnymi informacjami od innych użytkowników, Lime może wykorzystywać, licencjonować i udostępniać informacje użytkownika, w tym indywidualne rejestry przejazdów i historia lokalizacji przejazdu (podróży) stronom trzecim w celach badawczych, biznesowych lub innych. Na przykład Lime posiada partnerstwa z uniwersytetami i samorządami w celu współpracy przy projektach badawczych, takich jak zrozumienie ruchu i wzorców podróży w mieście. Dowiedz się więcej o tej współpracy <tutaj>.   

Władze, organy regulacyjne i organy ścigania: Możemy udostępniać dane użytkownika, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to uzasadnione z powodów prawnych, w tym w celu spełnienia wymogów prawa federalnego, stanowego, regulacyjnego lub lokalnego lub w ramach postępowania sądowego lub w celu wykrycia, zbadania, zapobiegania oraz zajmowania się oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi lub by zapobiegać szkodom lub obrażeniom dla użytkownika, członków społeczeństwa, naszych pracowników, innych osób trzecich lub nas samych; lub jeśli będzie to konieczne, aby bronić naszych praw lub własności, podejmować działania dotyczące nielegalnych działań lub wykroczeń drogowych lub egzekwować nasze umowy, takie jak nasze Warunki korzystania z usługi.

Partnerzy Lime: Możemy udostępniać dane użytkownika firmom stowarzyszonym z Lime, aby pomóc w zapewnieniu, utrzymaniu i ulepszeniu Usług. W miarę rozwoju możemy poszerzać naszą rodzinę korporacyjną poprzez tworzenie lokalnych spółek zależnych lub innych podmiotów zależnych w zależności od potrzeb, aby pomóc nam w świadczeniu lub sprzedaży Usług.

Zmiana organizacji firmy: Możemy również udostępniać dane użytkownika w ramach sprzedaży, fuzji, zmiany kontroli lub w ramach przygotowań do każdego z tych wydarzeń.Możemy również udostępniać zagregowane, zdepersonalizowane lub pozbawione identyfikatora informacje, których nie można rozsądnie wykorzystać do identyfikacji użytkownika stronom trzecim, w tym rodzaje osób trzecich wymienionych powyżej.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim do celów związanych z marketingiem bezpośrednim bez uprzedniej zgody użytkowników.

Nasza podstawa prawna do korzystania z informacji

Lime opiera się na szeregu podstaw prawnych by gromadzić, wykorzystywać, udostępniać i przetwarzać w inny sposób informacje użytkownika w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, w tym kiedy:

 • konieczne jest świadczenie Usług i wykonywanie naszych zobowiązań zgodnie z Warunkami świadczenia usług. Na przykład nie możemy świadczyć Usługi, chyba że zbieramy i przetwarzamy podstawowe informacje o użytkowniku i jego lokalizacji;
 • użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych (w takim przypadku może w każdej chwili odwołać swoją zgodę);
 • działania te są konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, w tym na przykład do odpowiedzi na prośby agencji rządowych lub organów ścigania lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • w celu ochrony żywotnych interesów naszych użytkowników, Juicerów, pracowników i członków społeczeństwa zarówno w ramach Usług, jak i poza nimi;
 • jest to dozwolone przez prawo, możemy przetwarzać dane w interesie publicznym; i/lub
 • przetwarzanie jest konieczne dla celów firmy Lime lub żywotnych interesów osób trzecich, pod warunkiem że zrównoważyliśmy je z prawami i interesami użytkownika.

Jak przesyłamy dane użytkownika?

Ponieważ oferujemy nasze usługi w wielu miejscach na całym świecie, możemy przekazywać dane użytkownika do lub z tych lokalizacji w celu świadczenia usług.

Jeśli użytkownik mieszka na stałe w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, prześlemy lub przekażemy informacje użytkownika do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza miejscem zamieszkania użytkownika w celu przechowywania, przetwarzania i innych celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Przekazywanie informacji jest niezbędne do świadczenia naszych Usług zgodnie z postanowieniami Warunków świadczenia usługi. Lime opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzje Komisji Europejskiej dotyczące adekwatności niektórych krajów, w stosownych przypadkach, do przesyłania danych z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych i innych krajów poza miejscem zamieszkania użytkownika. Można poprosić o kopię standardowych klauzul umownych, kontaktując się z nami pod adresem legal@li.me.

Jak długo przechowujemy informacje

Przechowujemy dane użytkownika przez czas konieczny do świadczenia Usług lub do momentu usunięcia konta, zgodnie z dłuższym okresem, z zastrzeżeniem dłuższego okresu, który może być wymagany przez obowiązujące prawo lub zgodnie z powiadomieniem.

Możemy poprosić o kopię prawa jazdy przed skorzystaniem z niektórych usług Lime. Gdy prosimy o kopię prawa jazdy, przeprowadzamy kontrole weryfikacyjne, aby upewnić się, że dokument jest ważny i zachowujemy jedynie ograniczone informacje weryfikacyjne, aby użytkownik mógł korzystać z Usług.Po usunięciu konta pełne usunięcie informacji z naszych baz danych i dzienników systemowych może zająć nam więcej czasu. Możemy również zachować informacje z usuniętych kont, aby zapobiec oszustwom, pobierać opłaty, egzekwować Warunki świadczenia usługi, by przestrzegać naszych zobowiązań prawnych lub egzekwować nasze prawa.Ponadto, jeśli użytkownik jest Juicerem, Lime zachowuje pewne informacje w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Na przykład Lime może przechowywać niektóre z informacji użytkownika w celu przestrzegania obowiązków podatkowych, prawnych, sprawozdawczych i audytowych oraz innych wymogów w krajach, w których prowadzimy działalność.

Prawo EOG/szwajcarskie/brytyjskie

Jeśli użytkownik zwykle przebywa w EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, posiada szereg praw związanych ze swoimi danymi. Chociaż niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w ograniczonych przypadkach. Prawa te niekoniecznie dotyczą użytkownika, jeśli znajduje się poza tymi regionami.

Prawo do sprzeciwu – Kiedy przetwarzamy informacje użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów, w pewnych okolicznościach użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania. Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionych powodów lub gdy będzie to konieczne ze względów prawnych, przestaniemy przetwarzać dane użytkownika wobec takiego sprzeciwu.

Prawo dostępu – Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych, logując się na swoje konto. Użytkownik może również poprosić o kopię swoich danych i informacji wyjaśniających sposób wykorzystania danych.

Prawo do sprostowania – Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia nieprawdziwych informacji o sobie.

Prawo do usunięcia – W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych, pod warunkiem że istnieją ku temu uzasadnione podstawy i obowiązujące prawo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo tymczasowo ograniczyć przetwarzanie informacji przez nas, pod warunkiem że istnieją ku temu uzasadnione podstawy.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może mieć prawo do otrzymywania pewnych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie komputerowym oraz do przesyłania takich danych do innego kontrolera.

Prawo do wycofania zgody – Jeśli wcześniej użytkownik wyraził zgodę, aby otrzymywać marketing bezpośredni, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, nawet w przypadku wycofania się, możemy nadal korzystać z danych użytkownika w sposób dozwolony lub wymagany przez prawo.

Prawo do udzielania wskazówek dotyczących zarządzania Twoimi danymi po śmierci - Masz prawo udzielić nam szczegółowych wskazówek na temat przechowywania, usuwania danych osobowych po Twojej śmierci.

Prosimy o kontakt z nami zgodnie z instrukcjami w sekcji „Kto jest Odpowiedzialny za moje informacje?” niniejszej Polityki prywatności, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru ochrony danych. Można uzyskać dostęp do listy organów nadzoru UE tutaj. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Lime pod adresem dpo@li.me.

Prawa do prywatności w stanie Kalifornia: Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa związane z ochroną Twoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw oraz sposobu korzystania z nich, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności w stanie Kalifornia, która jest dostępna tutaj i która została włączona do niniejszego regulaminu poprzez odniesienie.

Wybory użytkownika i sposób zarządzania informacjami

Uważamy, że użytkownik powinien mieć wybór co do zbierania, wykorzystywania i udostępniania swoich informacji. Jeśli użytkownik nie chce, aby Lime gromadził jego dane, nie powinien korzystać z Usług.

E-maile i inne komunikaty: Jeśli użytkownik chce zmienić rodzaje komunikatów otrzymywanych od nas, w tym zrezygnować z komunikatów promocyjnych od nas, może to zrobić w dowolnym momencie, aktualizując preferencje komunikacyjne określone w profilu konta. Możemy nadal wysyłać komunikaty niemające charakteru promocyjnego, takie jak potwierdzenia personelu i inne informacje dotyczące korzystania z Usługi. Jeśli użytkownik odsyła do nas innych za pomocą naszej funkcji poczty e-mail, należy pamiętać, że w przyszłości mogą oni zdecydować nie otrzymywać od nas żadnych promocyjnych e-maili, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w zaproszeniu e-mail.

Uzyskiwanie dostępu do informacji i zarządzanie nimi: Jeśli użytkownik posiada konto w Lime, może przejrzeć, zmienić lub usunąć swoje dane, logując się na swoje konto i edytując swój profil. Użytkownik może zmienić swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail za pomocą naszej funkcji zmiany w aplikacji. Użytkownik może usunąć swoje konto Lime w dowolnym momencie, przesyłając nam prośbę pod adresem support@li.me lub za pomocą funkcji „Wyślij wniosek” w aplikacji.Jeśli użytkownik jest Juicerem i chce usunąć swoje konto, należy napisać e-mail na juicer@li.me

Kto jest Odpowiedzialny za moje dane?

Aby zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika i jak się z nimi skontaktować, należy kliknąć tutaj.

Aviso de Privacidade
Entrada em Vigor: 1 de abril de 2020

Na Lime e na nossa família de empresas (coletivamente “Lime,” “nós,” “nos,” ou “nosso(s)/nossa(s)”) estamos fortemente empenhados na adoção de uma atitude de transparência e pretendemos que você (“você”, “si” ou “seu(s)/sua(s)”) compreenda a forma como recolhemos e protegemos as suas informações. O presente Aviso de Privacidade (“Aviso de Privacidade”) descreve a forma como a Lime lida com as informações constantes nos websites e respetivas aplicações e serviços móveis da Lime (coletivamente, os “Serviços”), e [recolhidas] sempre que você interage, de qualquer outra forma, connosco. Sempre que especificado, esta política descreve igualmente as nossas práticas relativas a “Juicers”. Queira também ler os nossos Termos de Serviço que especificam os termos que regem os Serviços.

Nós reservamo-nos o direito de alterar pontualmente este Aviso de Privacidade. Se a Lime efetuar alterações ao presente Aviso de Privacidade, a sua versão atualizada será disponibilizada através dos nossos Serviços e, se efetuarmos quaisquer alterações materiais ao presente Aviso de Privacidade, iremos notificá-lo(a) de forma destacada e poderemos também contactá-lo(a) diretamente por e-mail ou recorrendo a outro método.

Os Tipos de Informações Que Recolhemos

Nós recolhemos ou recebemos informações de diversas maneiras. Os tipos de informações que recolhemos ou recebemos dependem da forma como você utiliza e interage com os nossos Serviços. Em muitos casos, pode selecionar as informações que nos fornece, embora certas informações sejam obrigatórias para que possamos providenciar-lhe os Serviços. Estas informações são utilizadas e divulgadas por nós, para os fins descritos mais abaixo. Os tipos de informações que recolhemos incluem:

 • Informações de Conta tais como o seu nome, endereço de e-mail, número de telefone e informações de pagamento tais como os detalhes do seu cartão de crédito. Para que possa utilizar certos produtos, poderemos exigir que nos forneça igualmente uma cópia da sua carta de condução. Para beneficiar do Acesso Lime, também necessitamos do cartão de identificação civil e de um comprovativo de escalão baixo de rendimentos para fins de verificação.
 • Nós recolhemos e processamos dados de localização quando você se regista nos, e utiliza os, Serviços. Por exemplo, para lhe mostrar bicicletas ou scooters Lime próximas da sua localização, é necessário recolher e registar a localização física do seu dispositivo. Dados como a localização da bicicleta ou da scooter, vias seguidas pela bicicleta ou pela scooter e estado do aluguer são também necessários para providenciar os Serviços. A Lime também recolhe dados de localização diretamente a partir das bicicletas e scooters Lime, inclusive quando um utilizador Lime está em movimento, como por exemplo informações sobre a viagem.
 • Se ligar, conectar ou iniciar sessão na Lime a partir de um serviço terceiro (p. ex. Facebook), este serviço terceiro poderá enviar-nos informações tais como as suas informações de perfil ou listas de amigos constantes nesse serviço.
 • Sempre que solicitar o serviço de apoio ao cliente, suporte ou outro tipo de assistência, pode optar por nos fornecer as suas informações de contacto para que possamos dar uma melhor resposta aos seus pedidos, sendo que poderemos guardar informações acerca dos seus contactos com os nossos serviços de apoio ao cliente.
 • A Lime recolhe informações fornecidas diretamente pelo seu navegador, computador ou dispositivo móvel, os quais nos providenciam informações técnicas tais como o endereço IP do seu dispositivo e a altura em que você acede ou utiliza os Serviços. Nós utilizamos cookies e tecnologias similares (como pixéis e “tags”) para providenciar os nossos Serviços, inclusive para nos lembrarmos das suas definições e reunirmos informações analíticas a seu respeito. Pode obter mais informações acerca da forma como utilizamos cookies e tecnologias similares na nossa Política de Cookies.
 • Nós recolhemos as informações que partilha nos Serviços, tais como quando participa em comunidades ou noutros fóruns, ou quando comenta em publicações de blogues. Dependendo das configurações da sua câmara ou das suas configurações fotográficas, a Lime receberá as informações que decida partilhar connosco como, por exemplo, fotografias de bicicletas ou scooters Lime estacionadas.
 • Nós recebemos informações a seu respeito quando utilizamos parceiros terceiros, tais como parceiros ligados ao marketing e publicidade.
 • Para o(a) ajudar a apresentar os nossos serviços a outras pessoas, você pode optar por utilizar o nosso serviço de referenciação para divulgar os nossos serviços a um(a) amigo(a) e obter um desconto. Sempre que optar por utilizar o nosso serviço de referenciação, iremos pedir-lhe o nome e endereço de e-mail do seu contacto e enviar-lhe automaticamente uma mensagem de e-mail, única, em seu nome, convidando-o(a) a utilizar os nossos serviços.

Além disso, se você for um(a) “Juicer” que ajude a Lime a recolher e carregar as scooters, nós recolhemos informações adicionais:

 • enviadas como parte da sua candidatura ao trabalho de “Juicer”, tal como um cartão de identificação civil.
 • detalhes acerca do trabalho que realiza para a Lime, tais como informações acerca das scooters que carrega por conta da Lime;
 • os detalhes da sua conta bancária, para que lhe possamos pagar; e
 • as que nos são exigidas por lei, tais como número da segurança social, NIF ou visto de trabalho.

Como é Que Utilizamos as Informações

Nós utilizamos as suas informações, incluindo informações acerca da sua localização, para:

 • fornecer-lhe Serviços, a seu pedido, nos quais se incluem a gestão da sua conta e histórico de deslocações;
 • monitorizar, seguir e prestar assistência às bicicletas e scooters da Lime, inclusive quando estiverem a ser utilizadas por si;
 • processar pagamentos, subscrições ou donativos e quaisquer descontos ou ofertas especiais tais como desbloqueios gratuitos;
 • comunicar consigo acerca da sua conta, interações ou transações incluindo avisos relativos ao serviço, como por exemplo, alterações às nossas políticas. Conforme nos for permitido pela lei local, poderemos igualmente enviar-lhe inquéritos ou comunicações de marketing, incluindo informações acerca das características e melhorias aos nossos Serviços;
 • otimizar, desenvolver e aperfeiçoar os nossos serviços. Para o efeito, poderemos recorrer a prestadores terceiros de informações analíticas de modo a compreendermos como é que o Serviço está a ser utilizado e ajudar-nos a melhorá-los;
 • sempre que necessário, para cumprir as nossas obrigações legais, incluindo o cumprimento de requisitos regulamentares ou de legislação local;
 • detetar, investigar e evitar atividades que possam infringir as políticas ou Termos do Serviço da Lime ou ser ilícitas, o que pode incluir partilhar informações com agências governamentais localizadas fora do seu país de residência, tais como agentes da autoridade;
 • colaborar com terceiros, tais como Universidades e Autoridades Governamentais Locais, conforme descrito abaixo na secção “Com Quem Partilhamos as Suas Informações?”; e

Além disso, se você for um(a) “Juicer”, nós utilizamos as suas informações para:

 • calcular e efetuar o seu pagamento; e
 • para monitorizar o trabalho que desempenha para a Lime e localizar as bicicletas e scooters da Lime.

Com Quem Partilhamos as Suas Informações?

Nós partilhamos as suas informações com empresas afiliadas da Lime, com os nossos prestadores de serviços, com outros terceiros sempre que tal for necessário para cumprir os Termos do Serviço, e conforme descrito neste Aviso de Privacidade. Em particular, partilhamos as suas informações com:

 • Os nossos prestadores de serviços e parceiros: Nós partilhamos as suas informações com os nossos prestadores de serviços e parceiros de confiança, que nos fornecem serviços como providenciar alojamento aos dados e à nossa infraestrutura, processar pagamentos e donativos, prestar assistência e melhorar os Serviços, realizar o serviço de apoio ao cliente ou providenciar serviços relacionados com marketing e publicidade. Por exemplo, partilhamos informações com emissores de cartões de crédito de forma a processar os seus pagamentos e reembolsos.
 • Colaborações com terceiros: Após remover determinados idenficadores, tais como o seu nome, telefone e endereço de e-mail (quando indicado) e combinar as informações resultantes com informações similares de outros utilizadores, a Lime poderá utilizar, licenciar e partilhar as suas informações, incluindo os registos de deslocações individuais e o histórico de destinos (viagem), com terceiros para fins de pesquisa, de negócio, ou outros fins. Por exemplo, a Lime estabelece parcerias com Universidades e autoridades governamentais locais para colaborar em projetos de investigação, como entender os padrões de trânsito e deslocações numa cidade. Saiba mais acerca destas colaborações <aqui>.    
 • Governo, agências regulamentares e agentes da autoridade: Nós poderemos partilhar as suas informações se, em boa-fé, crermos que é necessário fazê-lo por motivos legais, inclusive para cumprirmos requisitos federais, estatais, regulamentares ou da lei local, ou como parte de uma ação judicial, ou ainda para detetar, investigar, prevenir e lidar com fraudes e outros tipos de atividades ilícitas, problemas de segurança ou técnicos, ou para evitar danos ou ferimentos a si, aos membros do público, ao nosso pessoal, a terceiros ou a nós próprios; ou, caso necessitemos de o fazer, para defender os nossos direitos legais e propriedades, tomar medidas a respeito de atividades ilegais ou infrações de trânsito, ou ainda para implementar os nossos contratos, tais como os nossos Termos de Serviço.
 • Afiliadas da Lime: Poderemos partilhar as suas informações com empresas afiliadas à Lime para ajudar a disponibilizar, manter e melhorar os Serviços. À medida que crescemos, poderemos expandir a nossa família empresarial e abrir filiais locais ou outras afiliadas, conforme necessário, que nos ajudem a providenciar ou comercializar os Serviços.
 • Reorganização empresarial: Poderemos ainda partilhar as suas informações como parte de uma venda, fusão, mudança no controlo ou em contexto de preparação para qualquer uma destas eventualidades.

Poderemos ainda partilhar informações agregadas, despersonalizadas ou sem dados de identificação que não possam ser utilizadas para o identificar perante terceiros, incluindo os tipos de terceiros acima indicados.

A menos que nos tenha dado o seu consentimento, não vendemos nem partilhamos as suas informações pessoais com terceiros para marketing direto destes.

As Nossas Fundamentações Legais para Utilizarmos as Suas Informações

A Lime sustenta-se num certo número de fundamentações legais para recolher, utilizar, partilhar e, de qualquer outra forma, processar as suas informações para os fins descritos neste Aviso de Privacidade, inclusive sempre que:

 • tal for necessário para a provisão dos Serviços e para o cumprimentos das nossas obrigações em conformidade com os Termos de Serviço. Por exemplo, nós não podemos providenciar os Serviços a menos que recolhamos e processemos informações básicas a seu respeito e da sua localização;
 • você tenha dado o seu consentimento ao nosso processamento das suas informações (caso no qual poderá revogar este consentimento a qualquer altura);
 • tal for necessário para cumprir uma obrigação legal, incluindo, por exemplo, dar resposta a pedidos de informação da parte de agências governamentais e agentes policiais ou para determinar, exercer ou defender ações legais;
 • tal for necessário para proteger os interesses vitais dos nossos utilizadores, “Juicers”, pessoal e membros do público, tanto no âmbito dos Serviços como fora dos mesmos;
 • tal seja permitido por lei, poderemos processar dados para satisfazer o interesse público; e/ou
 • o processamento seja necessário para a prossecução dos interesses legítimos da Lime ou de terceiros, desde que os tenhamos ponderado face aos seus próprios direitos fundamentais e interesses.

Como é Que Transferimos as Suas Informações?

Já que oferecemos os nossos Serviços globalmente, em muitos locais, poderemos ter de transferir as suas informações de ou para estes locais a fim de lhe disponibilizarmos estes Serviços.

Se é residente habitual do Espaço Económico Europeu (“EEE”), Suíça ou do Reino Unido, as suas informações serão transferidas ou transmitidas para os Estados Unidos e para outros países externos ao seu local de residência para fins de armazenamento, processamento e outros fins descritos neste Aviso de Privacidade.  A transferência do informações é necessária para providenciar os nossos serviços conforme especificado nos Termos de Serviço. A Lime sustenta-se nas Cláusulas Contratuais Normalizadas aprovadas pela Comissão Europeia e nas decisões da Comissão Europeia quanto à adequabilidade de determinados países, conforme aplicável, para transferir dados provenientes do EEE, Suíça e do Reino Unido para os Estados Unidos ou para outros países externos ao local onde vive. Pode solicitar uma cópia das Cláusulas Contratuais Normalizadas entrando em contacto connosco através do legal@li.me.

Durante Quanto Tempo Mantemos As Informações

Nós mantemos as suas informações pelo tempo que for necessário à provisão de serviços ou até que a sua conta seja apagada, o que for maior, com sujeição à determinação de um período superior por exigência da legislação aplicável ou notificação à sua pessoa.

Poderemos pedir uma cópia da sua carta de condução antes de lhe darmos permissão para utilizar determinados Serviços da Lime. Sempre que solicitarmos uma cópia da sua carta de condução, iremos efetuar verificações para garantir que a mesma é válida e reteremos apenas um número restrito de informações de verificação para que possa utilizar os Serviços.

Quando apagar a sua conta, poderá demorar algum tempo até que eliminemos integralmente as suas informações constantes nas nossas bases de dados e registos de sistema. Poderá ainda acontecer que retenhamos informações das contas apagadas para prevenir fraudes, cobrar comissões, fazer cumprir os Termos de Serviço, as nossas obrigações legais ou os nossos direitos legais.

Além disso, se você for um(a) “Juicer”, a Lime irá reter determinadas informações, na medida do necessário, para cumprimento das nossas obrigações legais. Por exemplo, a Lime poderá manter algumas das suas informações para cumprir obrigações fiscais, legais, declarativas ou de auditoria e outros requisitos dos países nos quais operamos. 

Direitos no EEE/Suíça/Reino Unido

Se residir habitualmente no EEE, Suíça ou no Reino Unido, você beneficia de um certo número de direitos relativos às suas informações. Embora alguns destes direitos se apliquem na generalidade, outros podem aplicar-se apenas em casos restritos. Estes direitos não se lhe aplicam necessariamente se estiver sediado fora das referidas regiões.

Direito de oposição – Sempre que processemos as informações com base em interesses legítimos, você pode, em determinadas circunstâncias, objetar a este processamento. A menos que tenhamos fundamentos legítimos imperativos ou sempre que tal seja necessário por motivos legais, nós iremos suspender o processamento das suas informações assim que apresentar objeção. 

Direito de acesso – Você pode aceder a maior parte das suas informações ao iniciar sessão na sua conta. Pode ainda solicitar uma cópia das informações que temos a seu respeito e esclarecimentos sobre a forma como as utilizamos.

Direito de retificação – Você tem o direito de solicitar a retificação de informações incorretas a seu respeito.

Direito de eliminação – Você tem o direito de, em certos casos, solicitar a eliminação das suas informações, desde que tenha razões válidas para tal e com sujeição à legislação aplicável.

Direito de restringir o processamento – Você tem o direito de, em certos casos, restringir temporariamente o processamento das suas informações, desde que tenha razões válidas para tal.

Direito à portabilidade dos dados - Você poderá ter o direito de receber determinadas informações pessoais a seu respeito num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e de transmiti-los a outro responsável pelo tratamento.

Direito de revogar o consentimento – Sempre que tenha previamente concedido o seu consentimento, por exemplo, para o envio de marketing direto, você tem o direito de revogar o consentimento a qualquer altura. Contudo, tal não irá afetar a licitude do tratamento realizado com base no consentimento, antes de este ter sido retirado. Além disso, mesmo em caso de revogação poderemos continuar a utilizar as suas informações conforme permitido ou exigido por lei.

Direito de fornecer orientações sobre a gestão de dados pessoais após a sua morte - Tem o direito de nos fornecer orientações específicas sobre o armazenamento e exclusão da comunicação dos seus dados pessoais após a sua morte.

Se pretender exercer qualquer destes direitos ou caso tenha alguma preocupação quanto à forma como tratamos as suas informações, queira entrar em contacto da forma indicada na secção Quem é responsável pelas minhas informações?. Você também tem o direito de apresentar uma queixa junto da sua autoridade supervisora local para a proteção de dados.  Pode aceder a uma lista de autoridades supervisoras da UE aqui. Pode ainda contactar o Diretor de Proteção de Dados através do endereço dpo@li.me.

Os Seus Direitos Quanto à Privacidade na Califórnia: Se residir na Califórnia, poderá dispor de direitos adicionais no que se refere às suas informações pessoais. Para mais informações acerca desses direitos e sobre como exercê-los, consulte aqui a nossa Declaração de Privacidade para a Califórnia, que é incorporada, por referência, na presente política.

As Suas Opções e Como é Que Pode Gerir as Suas InformaçõesAcreditamos que você deve ter opções quanto à recolha, utilização e partilha das suas informações. Se não pretende que a Lime recolha as suas informações, por favor, não utilize os serviços.

E-mails e outras Comunicações: Se desejar alterar os tipos de comunicações que recebe da nossa parte, incluindo a opção de cancelar a subscrição das nossas comunicações promocionais, poderá fazê-lo a qualquer altura, bastando para isso atualizar as suas preferências de comunicação indicadas no perfil da sua conta. Poderemos continuar a enviar-lhe comunicações não-promocionais, como por exemplo, confirmações de contratação/recrutamento de pessoal, e outras informações relacionadas com a sua utilização dos Serviços. Se nos referir a outras pessoas utilizando a nossa funcionalidade de e-mail, note que estas poderão optar por não receber futuramente quaisquer e-mails promocionais da nossa parte, seguindo as instruções para cancelar a subscrição indicadas no convite por e-mail.

Acesso e Gestão das Suas Informações: Se tem uma conta Lime, você pode rever, alterar ou eliminar as suas informações, bastando para tal iniciar sessão na sua conta e editar o seu perfil. Pode alterar o seu número de telemóvel ou endereço de e-mail através da respetiva funcionalidade de alteração incorporada na aplicação. Pode eliminar a sua conta Lime a qualquer altura, enviando-nos um pedido para support@li.me ou utilizando a funcionalidade “Enviar um Pedido” na própria aplicação.Se é um(a) “Juicer” e pretende apagar a sua conta, queira enviar um e-mail para juicer@li.me

Quem é Responsável Pelas Minhas Informações? 

Para ver quem é responsável pelas suas informações pessoais e como o(a) contactar, clique aqui.

Notificare privind confidențialitatea
Data intrării în vigoare: 1 aprilie 2020

În cadrul Lime și în familia noastră de companii (denumite colectiv „Lime”, „noi”, „nouă”, sau „nostru”) suntem ferm dedicați transparenței și dorim ca dvs. („dvs.” sau „al dvs.”) să înțelegeți cum colectăm, utilizăm, partajăm și protejăm informațiile dvs. Această Notificare privind confidențialitatea („Notificare privind confidențialitatea”) descrie modul în care Lime gestionează informațiile legate de site-urile web ale Lime și de aplicațiile și serviciile mobile conexe (denumite în mod colectiv, „Servicii”), și atunci când interacționați cu noi în alt mod. Când se specifică, această politică descrie, de asemenea, practicile noastre privind datele referitoare la Juicers. De asemenea, vă rugăm să citiți Termenii noștri de utilizare, care stabilesc condițiile care reglementează Serviciile.

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această Notificare privind confidențialitatea. Dacă Lime aduce modificări acestei Notificări privind confidențialitatea, Notificarea actualizată privind confidențialitatea va fi pusă la dispoziție prin intermediul Serviciilor noastre, iar în cazul în care modificăm semnificativ această Notificare privind confidențialitatea, vom furniza o notificare vizibilă și, de asemenea, vă putem contacta direct prin e-mail sau altă metodă.

Tipurile de informații pe care le colectăm

Colectăm sau primim informații în diferite moduri. Tipurile de informații pe care le colectăm sau primim depind de modul în care utilizați și interacționați cu Serviciile noastre. În multe cazuri, puteți alege informațiile pe care ni le furnizați, deși anumite informații sunt necesare pentru a furniza Serviciile. Utilizăm și dezvăluim aceste informații în scopurile descrise mai jos. Tipurile de informații pe care le colectăm includ:

 • Informațiile contului, cum ar fi numele dvs., adresă de e-mail, numărul de telefon și informațiile de plată, precum detaliile cardului de credit. De asemenea, pentru a utiliza anumite produse este posibil să vă solicităm să furnizați o copie a permisului dvs. de conducere. De asemenea, pentru a beneficia de Acces la serviciul Lime colectăm și un document de identificare și dovada situației veniturilor mici, în scopuri de verificare.
 • Colectăm și prelucrăm datele locației atunci când vă înregistrați și utilizați Serviciile. De exemplu, pentru a vă arăta bicicletele sau scuterele Lime din apropierea locației dvs., este necesar să colectăm și să înregistrăm locația fizică a dispozitivului dvs. Date precum localizarea bicicletei sau a scuterului, rutele efectuate de bicicletă sau scuter și statutul lor legat de procesul de închiriere sunt, de asemenea, necesare pentru a furniza Serviciile. Lime colectează, de asemenea, date de localizare direct de la bicicletele sau scuterele Lime, inclusiv atunci când un utilizator Lime le utilizează, cum ar fi informațiile despre călătorie.
 • Dacă vă înregistrați, conectați, sau autentificați la Lime prin intermediul unui serviciu terț (de ex., Facebook), serviciul terț ne poate trimite informații precum informațiile de profil sau lista de prieteni din acest serviciu.
 • Atunci când solicitați servicii sau asistență pentru clienți sau alt tip de asistență, puteți alege să ne furnizați informațiile de contact pentru a putea răspunde mai bine solicitărilor dvs. și putem păstra informații despre angajamentul dvs. cu serviciile noastre de asistență.
 • Lime colectează informații din browserul dvs., computerul sau dispozitivul mobil, care ne furnizează informații tehnice precum adresa IP a dispozitivului dvs. și momentul în care accesați sau utilizați Serviciile. Utilizăm module cookie și tehnologii similare (precum pixeli și etichete) pentru a furniza Serviciile noastre, inclusiv pentru a vă aminti setările și pentru a colecta informații de analiză despre dvs. Puteți afla mai multe despre modul în care utilizăm modulele cookie și tehnologiile similare în Politica privind modulele cookie.
 • Colectăm informații pe care le partajați cu privire la Servicii, cum ar fi atunci când faceți parte din comunități sau alte forumuri sau comentați pe bloguri. În funcție de camera dvs. sau de setările pentru fotografii, Lime va primi informațiile pe care doriți să ni le trimiteți, cum ar fi fotografii ale bicicletelor sau scuterelor Lime parcate.
 • Primim informații despre dvs. atunci când recurgem la parteneri terți, cum ar fi parteneri de marketing și publicitate.
 • Pentru a vă ajuta să prezentați oamenilor serviciile noastre, puteți alege să utilizați serviciul nostru de recomandare pentru a informa un prieten despre Serviciile noastre și pentru a primi o reducere. Atunci când alegeți să utilizați serviciul nostru de recomandare, vă vom solicita numele și adresa de e-mail a persoanei de contact și vom trimite automat persoanei sugerate de către dvs. un e-mail în numele dvs., prin care îl/o vom invita să utilizeze serviciile noastre.

În plus, dacă sunteți un Juicer care ajută Lime la colectarea și încărcarea scuterelor, colectăm informații suplimentare:

 • depuse ca parte a cererii dvs. de a lucra ca un Juicer, cum ar fi un document de identificare;
 • detalii despre munca pe care o depuneți pentru Lime, cum ar fi informații despre scuterele pe care le încărcați pentru Lime;
 • detaliile contului dvs. bancar, pentru a vă putea plăti; și
 • date necesare conform legii, cum ar fi codul numeric personal, codul fiscal sau permisul de muncă.

Cum utilizăm informațiile

Utilizăm informațiile dvs., inclusiv informații despre locația dvs., pentru:

 • a vă furniza Serviciile la cererea dvs., inclusiv pentru a vă gestiona contul și istoricul de călătorie;
 • a monitoriza, urmări și întreține bicicletele și scuterele Lime, inclusiv atunci când sunt utilizate de dvs.;
 • procesarea plăților, abonamentelor sau donațiilor și a oricăror reduceri sau oferte speciale, cum ar fi deblocarea gratuită;
 • a comunica cu dvs. despre contul dvs., interacțiunile sau tranzacțiile, inclusiv anunțuri legate de servicii, precum modificări ale politicilor noastre. De asemenea, conform legii locale, vă putem trimite sondaje sau comunicări de marketing, inclusiv informații despre caracteristicile și îmbunătățirile Serviciilor noastre;
 • a optimiza, dezvolta și îmbunătăți Serviciile noastre. Pentru a face acest lucru, putem utiliza furnizori de servicii terți de analiză, pentru a înțelege modul în care este utilizat Serviciul și pentru a ne ajuta să îmbunătățim Serviciile;
 • acolo unde este necesar, pentru a ne îndeplini obligațiile legale, inclusiv pentru a respecta cerințele legale sau locale;
 • a detecta, investiga și preveni activități care pot încălca politicile companiei Lime sau Termenii de utilizare sau care pot fi ilegale, iar acestea pot consta în dezvăluirea informațiilor către agențiile guvernamentale din afara țării dvs. de origine, cum ar fi agențiile de aplicare a legii;
 • colaborarea cu terțe părți, cum ar fi universitățile și autoritățile guvernamentale locale, așa cum se descrie mai jos în secțiunea „Cui dezvăluim informațiile dvs.?” și

În plus, dacă ești Juicer, utilizăm informațiile dvs. pentru:

 • a calcula suma pe care trebuie să v-o plătim și pentru a efectua plata; și
 • a monitoriza munca pe care o faceți pentru Lime și pentru a urmări bicicletele și scuterele Lime.

Cui dezvăluim informațiile dvs.?

Partajăm informațiile dvs. cu companiile afiliate ale Lime, cu furnizorii noștri de servicii, alte părți terțe, în cazul în care este necesară îndeplinirea Termenilor de utilizare, și conform descrierii din această Notificare privind confidențialitatea. În special, partajăm informațiile dvs. cu:

 • Furnizorii noștri de servicii și partenerii noștri: Partajăm informațiile dvs. cu furnizorii noștri de servicii de încredere și partenerii care furnizează servicii către Lime, cum ar fi servicii de găzduire a datelor noastre și a infrastructurii, procesarea plăților și a donațiilor, susținerea și îmbunătățirea serviciilor, efectuarea serviciului pentru clienți sau furnizarea de servicii de marketing și publicitate. De exemplu, partajăm informațiile cu emitenții cardurilor de credit pentru a procesa plățile și rambursările.
 • Colaborări cu părți terțe: După eliminarea anumitor identificatori, cum ar fi numele dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail (dacă este furnizată), și combinarea informațiilor rezultate cu informații similare de la alți utilizatori, Lime poate utiliza, licenția și comunica informațiile dvs., inclusiv înregistrări individuale ale călătoriei și istoricul locațiilor de călătorie (traseul), terțelor părți pentru cercetare sau în alte scopuri. De exemplu, Lime face parteneriat cu universități și autorități guvernamentale locale pentru a colabora la proiecte de cercetare, cum ar fi înțelegerea traficului și a modelelor de călătorie dintr-un oraș. Aflați mai multe despre aceste colaborări aici.
 • Guvern, agențiile de reglementare și de aplicare a legii: Putem partaja informațiile dvs. în cazul în care considerăm cu bună credință că este necesar, în mod rezonabil, să facem acest lucru din motive legale, inclusiv pentru a respecta cerințele federale, de stat, de reglementare sau ale legislației locale sau ca parte a unui proces judiciar sau pentru a detecta, investiga, preveni și aborda frauda și alte activități ilegale, de securitate, sau probleme tehnice sau pentru a preveni daune sau vătămarea cauzate dvs., membrilor publicului, personalului nostru, altor părți terțe sau nouă; sau dacă trebuie să facem acest lucru pentru a ne apăra drepturile legale sau proprietatea, pentru a lua măsuri cu privire la activitățile ilegale sau la infracțiunile din trafic, sau pentru a ne pune în aplicare contractele, cum ar fi Termenii de utilizare.
 • Afiliații Lime: Este posibil să partajăm informațiile dvs. cu companiile afiliate Lime pentru a ajuta la furnizarea, întreținerea și îmbunătățirea Serviciilor. Pe măsură ce ne dezvoltăm, ne putem extinde familia corporativă, stabilind filiale locale sau alte filiale, după cum este necesar, pentru a ne ajuta să oferim sau să comercializăm Serviciile.
 • Reorganizarea activității: De asemenea, putem partaja informațiile dvs. ca parte a unei vânzări, fuziuni, ca parte a schimbării controlului sau pregătirii pentru oricare dintre aceste evenimente.

Putem, de asemenea, partaja informații agregate, depersonalizate sau informații anonimizate, care nu pot fi utilizate, în mod rezonabil, pentru a vă identifica prin părți terțe, inclusiv tipurile de părți terțe enumerate mai sus.

Nu vindem și nu împărtășim informațiile dvs. cu caracter personal către părți terțe în scopul comercializării lor directe, cu excepția cazului în care deținem consimțământul dvs.

Temeiul juridic pentru utilizarea informațiilor dvs.

Lime se bazează pe un număr de temeiuri juridice pentru a colecta, utiliza, partaja și prelucra în alt mod informațiile dvs. în scopurile descrise în această Notificare privind confidențialitatea, inclusiv dacă:

 • este necesară furnizarea Serviciilor și îndeplinirea obligațiilor noastre în conformitate cu Termenii de utilizare. De exemplu, nu putem furniza Serviciul decât dacă colectăm și prelucrăm informații de bază despre dvs. și locația dvs.;
 • v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. (caz în care vă puteți revoca consimțământul în orice moment);
 • sunt necesare pentru a respecta o obligație legală, inclusiv, de exemplu, pentru a răspunde solicitărilor de informații din partea agențiilor guvernamentale sau de aplicare a legii sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță;
 • pentru a proteja interesele vitale ale utilizatorilor noștri, ale Juicer-ilor, personalului și membrii publicului, atât în cadrul cât și în afara Serviciilor;
 • este permis prin lege, putem prelucra datele în interesul public; și/sau
 • prelucrarea este necesară în scopurile Lime sau ale unor interese legitime ale unor părți terțe, cu condiția să echilibrăm aceste interese în raport cu drepturile și interesele dvs. fundamentale.

Cum transferăm informațiile dvs.

Pe măsură ce oferim Serviciile noastre în mai multe locații la nivel global, putem transfera informațiile dvs. către sau din aceste locații în scopul furnizării de Servicii.

Dacă aveți rezidența obișnuită în Spațiul Economic European („SEE”), Elveția sau Regatul Unit, vom transfera sau transmite informațiile dvs. către Statele Unite și alte țări din afara locului în care locuiți, pentru stocare, prelucrare și pentru alte scopuri descrise în această Notificare privind confidențialitatea.  Transferul informațiilor este necesar pentru a furniza Serviciile noastre, astfel cum se prevede în Termenii de utilizare. Lime se bazează pe Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și pe deciziile Comisiei Europene privind caracterul adecvat al anumitor țări, după caz, pentru a transfera date din SEE, Elveția și Regatul Unit în Statele Unite și alte țări din afara țării în care locuiți. Puteți solicita o copie a Clauzelor contractuale standard contactându-ne la legal@li.me.

Cât timp păstrăm informațiile

Păstrăm informațiile dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă furniza Serviciile sau până când contul dvs. este șters, oricare dintre acestea durează mai mult, sub rezerva oricărei perioade mai lungi, după cum poate fi necesar conform legislației aplicabile sau după cum v-a fost notificat.

Putem solicita o copie a permisului dvs. de conducere înainte de a putea utiliza anumite Servicii Lime. Atunci când solicităm o copie a permisului de conducere, efectuăm verificări pentru a ne asigura că permisul este valabil și păstrăm doar informații de verificare limitate pentru ca dvs. să puteți utiliza Serviciile.

Când vă ștergeți contul, ne-ar putea lua timp suplimentar pentru a șterge complet informațiile din bazele noastre de date și jurnalele de sistem. De asemenea, putem păstra informații din conturile șterse pentru a preveni frauda, colecta taxe, pentru a pune în aplicare Termenii de utilizare, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a exercita drepturile legale.

În plus, dacă ești Juicer, Lime păstrează anumite informații în măsura în care este necesar, pentru respectarea obligațiilor noastre legale. De exemplu, Lime poate păstra unele dintre informațiile dvs. în vederea respectării impozitării aplicabile, a obligațiilor legale, de raportare și de audit și a altor cerințe din țările în care ne desfășurăm activitatea. 

Drepturi SEE/Elveția/Regatul Unit

Dacă locuiți în mod obișnuit în SEE, Elveția sau Regatul Unit, beneficiați de mai multe drepturi în legătură cu informațiile dvs. În timp ce unele dintre aceste drepturi se aplică în general, anumite drepturi se aplică numai în cazuri limitate. Aceste drepturi nu se aplică neapărat pentru dvs. dacă vă aflați în afara acestor regiuni.

Dreptul la opoziție – În cazul în care prelucrăm informațiile dvs. în baza intereselor legitime, vă puteți opune prelucrării în anumite circumstanțe. Cu excepția cazului în care avem motive legitime convingătoare sau dacă este necesar din motive legale, vom înceta prelucrarea informațiilor dvs. atunci când vă opuneți prelucrării. 

Dreptul de acces – Puteți accesa multe dintre informațiile dvs. autentificându-vă în contul dvs. De asemenea, puteți solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs. și a informațiilor care explică modul în care sunt utilizate aceste informații.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte despre dvs.

Dreptul de ștergere – Aveți dreptul, în anumite cazuri, de a solicita ștergerea informațiilor dvs., cu condiția să existe motive întemeiate în acest sens și sub rezerva legislației aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul, în anumite cazuri, de a restricționa temporar prelucrarea informațiilor dvs. de către noi, cu condiția să existe un motiv valabil pentru acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Puteți avea dreptul de a primi anumite informații într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a transmite aceste informații unui alt operator.

Dreptul de retragere a consimțământului – În cazul în care v-ați dat consimțământul anterior, cum ar fi pentru marketing direct, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării bazată pe consimțământ, înainte de retragerea acestuia. Mai mult, chiar și în cazul retragerii, putem continua să utilizăm informațiile dvs. în măsura permisă sau impusă de lege.

Dreptul de a alege metoda de gestionare a datelor dumneavoastră în cazul decesului - Aveți dreptul de a ne oferi îndrumări specifice cu privire la stocarea și ștergerea comunicării datelor dumneavoastră personale în cazul decesului.

Vă rugăm să ne contactați conform secțiunii „Cine este responsabil pentru informațiile mele?” din această Notificare privind confidențialitatea, dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi sau dacă aveți nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm informațiile dvs. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere pentru protecția datelor.  Puteți accesa o listă a autorităților de supraveghere UE aici. De asemenea, puteți contacta responsabilul pentru protecția datelor al Lime la dpo@li.me.

Drepturile dvs. privind confidențialitatea în California: Dacă sunteți rezident al statului California, este posibil să beneficiați de drepturi adiționale asupra informațiilor dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre aceste drepturi și despre modul în care le puteți exercita, vă rugăm să consultați Notificarea noastră privind confidențialitatea pentru statul California aici, inclusă prin trimitere în această politică.

Opțiunile dvs. și cum puteți gestiona informațiile dvs.

Credem că ar trebui să aveți opțiuni cu privire la preluarea, utilizarea și partajarea informațiilor dvs. Dacă nu doriți ca Lime să colecteze informațiile dvs., vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

E-mailuri și alte comunicări: Dacă doriți să modificați tipurile de comunicări primite de la noi, inclusiv renunțarea la comunicările promoționale de la noi, puteți face acest lucru în orice moment, actualizând preferințele de comunicare specificate în contul dvs. de profil. Putem continua să trimitem comunicări fără caracter promoțional, cum ar fi confirmările legate de personal, și alte informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciului. Dacă ne recomandați alte persoane folosind funcția noastră de e-mail, vă rugăm să rețineți că acestea pot alege să nu primească niciun e-mail promoțional de la noi în viitor, urmând instrucțiunile de dezabonare din invitația primită prin e-mail.

Accesarea și gestionarea informațiilor dvs.: Dacă aveți un cont cu Lime, puteți revizui, modifica sau șterge informațiile prin conectarea la contul dvs. și editarea profilului. Puteți schimba numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail utilizând funcția noastră de modificare din aplicație. Vă puteți șterge contul Lime în orice moment, trimițând o solicitare la support@li.me sau utilizând funcția „Trimite o solicitare” din aplicație.

Dacă sunteți Juicer și doriți să vă ștergeți contul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la juicer@li.me

Cine este responsabil pentru informațiile mele?

Pentru a vedea care sunt persoanele responsabile pentru informațiile dvs. cu caracter personal și cum le puteți contacta, vă rugăm să faceți clic aici.

Sekretessmeddelande
Ikraftträdande: 1 april 2020

På Lime och vår företagsgrupp (sammantaget ”Lime”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) vi har ett starkt engagemang för öppenhet, och vi vill att du (”du” eller ”din”) förstår hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din information. Detta sekretessmeddelande (”sekretessmeddelande”) beskriver hur Lime hanterar information i samband med Limes webbplatser och relaterade mobila applikationer och tjänster (sammantaget ”tjänster”), och när du interagerar med oss på annat vis. Denna policy beskriver också vår datapraxis för Juicers. Läs också våra användarvillkor som anger villkoren för tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta sekretessmeddelande från tid till annan. Om Lime gör ändringar i detta sekretessmeddelande kommer det uppdaterade sekretessmeddelandet att göras tillgängligt via våra tjänster och om vi gör några väsentliga ändringar i detta sekretessmeddelande kommer vi att publicera ett tydligt meddelande och kan även komma att kontakta dig direkt via e-post eller annan metod.

De typer av information vi samlar in

Vi samlar eller tar emot information på olika sätt. De typer av information som vi samlar in eller tar emot beror på hur du använder och interagerar med våra tjänster. I många fall kan du välja vilken information du ger oss, även om viss information krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Vi använder och lämnar ut denna information för de ändamål som beskrivs nedan. De typer av information vi samlar in inkluderar:

 • Kontoinformation till exempel ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation, såsom dina kreditkortsuppgifter. För att kunna använda vissa produkter kan vi också efterfråga en kopia av ditt körkort. För utnyttja Lime Access samlar vi även in myndighetsutfärdat ID och bevis på låginkomststatus i verifieringsändamål.
 • Vi samlar och behandlar platsdata när du registrerar dig och använder tjänsterna. Det är till exempel nödvändigt att samla in och registrera din fysiska plats för att visa dig Lime-cyklar eller skotrar nära din plats. Data så som cyklarnas eller skotrarnas platser, rutter och deras uthyrningsstatus är också nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Lime samlar också in platsdata direkt från Lime-cyklar eller skotrar, inklusive när en Lime-användare kör dem, såsom reseinformation.
 • Om du länkar, ansluter till eller loggar in på Lime med en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook) kan tredjepartstjänsten komma att skicka information, så som din profilinformation eller väntlista från den tjänsten.
 • När du ber om kundservice, support eller annat hjälp, kan du välja att ge oss din kontaktinformation så att vi kan bli bättre på att svara på dina önskemål och vi kan komma att behålla information om din kontakt med våra supporttjänster.
 • Lime samlar information från din webbläsare, dator eller mobilenhet, som ger oss teknisk information, såsom enhetens käll-IP-adress och när du öppnar eller använder tjänsterna. Vi använder cookies och liknande tekniker (så som pixlar och taggar) för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive för att komma ihåg dina inställningar och samla in analysinformation om dig. Du kan lära dig mer om hur vi använder cookies och liknande teknik i vår cookiespolicy.
 • Vi samlar in information du delar på tjänsterna, t.ex. när du deltar i gemenskaper eller andra forum, eller kommenterar på blogginlägg. Beroende på dina kamera- eller fotoinställningar så kommer Lime att få information som du väljer att skicka till oss, till exempel bilder av parkerade Lime-cyklar eller skotrar.
 • Vi får information om dig när vi använder tredjepartspartners som marknadsförings- och annonspartners.
 • För att hjälpa dig att introducera personer till våra tjänster kan du välja att använda vår hänvisningstjänst för att berätta för en vän om våra tjänster så får du en rabatt. När du väljer att använda vår hänvisningstjänst kommer vi att be om din kontakts namn och e-postadress och automatiskt skicka ett enskilt e-postmeddelande till din kontakt där du bjuder in han/hon å dina vägnar, så att han/hon kan använda våra tjänster.

Om du dessutom är en Juicer som hjälper Lime att samla och ladda skotrar kommer vi att samla in ytterligare information:

 • skickad som en del av din ansökan att arbeta som en Juicer, så som myndighetsutfärdat ID,
 • information om det arbete du utför för Lime så som information om de skotrar du tar betalt för för Lime,
 • din bankkontoinformation så att vi kan betala dig, och
 • det som krävs enligt lag, så som personnummer, skattenummer eller arbetsvisum.

Hur vi använder information

Vi använder din information, inklusive information om din plats, för att:

 • tillhandahålla tjänsterna till dig på din förfrågan inklusive för att hantera ditt konto- och körhistoria,
 • övervaka, spåra och serva Lime-cyklarna och skotrarna, inklusive när de används av dig,
 • behandla betalningar, prenumerationer eller donationer och eventuella rabatter eller specialerbjudanden så som gratis upplåsningar,
 • kommunicera med dig om ditt konto, interaktioner eller transaktioner inklusive servicerelaterade meddelanden, såsom ändringar i vår policy. Enligt lokala lagar kan vi även komma att skicka undersökningar eller marknadsföringskommunikation, inklusive information om funktioner och förbättringar av våra tjänster,
 • optimera, utveckla och förbättra våra tjänster. För att göra detta kan vi komma att använda tredjepartsanalysleverantörer för att förstå hur tjänsten används och hjälpa oss att förbättra tjänsterna,
 • vid behov, uppfylla våra lagliga skyldigheter, inklusive för att följa lagar eller lokala lagkrav,
 • upptäcka, utreda och förhindra aktiviteter som kan bryta mot Limes policy eller användarvillkor eller vara olagliga, vilket kan innefatta delning av information med myndigheter utanför ditt hemland, t.ex. brottsbekämpande organ,
 • samarbeta med tredje parter så som universitet och lokala myndigheter, som beskrivs nedan i avsnittet ”Vem delar vi din information med?” , och

Om du dessutom är en Juicer kan vi komma att använda din information för att:

 • beräkna din lön och betala dig, och
 • för att övervaka det arbete du gör för Lime och för att spåra Lime-cyklar och skotrar.

Vem delar vi din information med?

Vi delar din information med Limes dotterbolag, våra tjänsteleverantörer, andra tredje parter där det är nödvändigt för följa användarvillkoren, och som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Vi delar i synnerhet din information med:

Våra tjänsteleverantörer och partners: Vi delar din information med våra betrodda tjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller tjänster till Lime, så som värddata och vår infrastruktur, behandlingar av betalningar och donationer, stödja och förbättra Tjänsterna, utföra kundservice eller tillhandahålla marknadsföring och annonseringstjänster. Vi delar till exempel information med kreditkortsutgivare för att behandla dina betalningar och återbetalningar.

Samarbeten med tredje parter: Efter att ha tagit bort vissa identifierare, till exempel ditt namn, telefonnummer och e-postadress (där de tillhandahålls) och kombinerat den resulterande informationen med liknande information från andra användare kan Lime komma att använda, licensera och dela din information, inklusive individuella reseposter och reseplatshistorik (resor) med tredje parter i forsknings-, företags- eller andra ändamål. Lime är till exempel partner med universitet och lokala myndigheter för att samarbeta i forskningsprojekt, som att förstå trafik och resmönster i en stad. Läs mer om dessa samarbeten <här>.    

Myndighets-, reglerings- och brottsbekämpande organ: Vi kan komma att dela din information om vi med god tro anser att det är rimligt nödvändigt att göra det av juridiska skäl, bland annat för att uppfylla federala, statliga eller lokala lagkrav eller som en del av en rättslig process eller för att upptäcka, utreda, förebygga och ta itu med bedrägerier och annan olaglig aktivitet, säkerhets- eller tekniska problem eller för att förhindra skada eller skada för dig, allmänheten, vår personal, andra tredje parter eller oss själva eller om vi behöver göra det för att försvara vår juridiska rättighet eller egendom, att vidta åtgärder angående olaglig verksamhet eller trafikbrott eller för att genomdriva våra kontrakt, såsom våra användarvillkor.

Lime-dotterbolag: Vi kan komma att dela din information med Lime-dotterbolag för att hjälpa till att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna. Allteftersom vi växer kan vi komma att utöka vår företagsfamilj genom att etablera lokala dotterbolag eller andra dotterbolag efter behov, för att hjälpa oss att tillhandahålla eller marknadsföra tjänsterna.

Omorganisation av affärer: Vi kan också komma att dela din information som en del av en försäljning, fusion eller ledningsbyte, eller för att förbereda inför dessa händelser.Vi kan även dela aggregerad, avpersonaliserad eller avidentifierad information som inte rimligen kan användas för att identifiera dig med tredje part, inklusive ovannämnda sorternas tredje parter.

Vi säljer eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till externa parter för deras direktmarknadsföring utan ditt samtycke.

Vår rättsliga grund för användningen av din informationLime förlitar sig på ett antal rättsliga grunder för att samla in, använda, dela och på annat sätt behandla din information för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, inklusive där:

 • det är nödvändigt att för tillhandahålla tjänsterna och fullgöra våra skyldigheter enligt användarvillkoren. Vi kan till exempel inte tillhandahålla tjänsten såvida vi inte samlar in och behandlar grundläggande information om dig och din plats,
 • du har gett ditt samtycke till oss att behandla din information (i det fallet kan du återkalla ditt samtycke när som helst),
 • det är nödvändigt för att följa en rättslig skyldighet, bland annat att svara på myndighets- eller brottsbekämpningsförfrågningar eller för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav,
 • för att skydda våra användares vitala intressen, Juicers, personal och allmänheten både i och utanför tjänsterna,
 • där det är tillåtet enligt lag kan vi komma att behandla data som är av intresse för allmänheten, och/eller
 • behandlingen är nödvändig för Limes eller en tredje parts legitima intressen, förutsatt att vi har balanserat dessa mot dina grundläggande rättigheter och intressen.

Stegen vi tar för att hålla informationen säker

Vi är oroade över säkerheten för din information och vi implementerar säkerhetsskydd för att skydda dina personuppgifter. Med detta sagt kan ingen lagring eller överföring av data garanteras som 100 % säker.  Våra säkerhetsförfaranden innebär att vi ibland kan begära identitetsbevis innan vi lämnar ut information till dig.

Hur överför vi din information?

Eftersom vi erbjuder våra tjänster på många platser globalt kan vi överföra din information till eller från dessa platser för att tillhandahålla dig tjänster.

Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Schweiz eller Storbritannien kommer vi att överföra din information till USA och andra länder utanför där du bor för lagrings-, behandlings- och andra ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande.  Överföringen av information är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster enligt vad som anges i användarvillkoren. Lime förlitar sig på standardavtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen och Europeiska kommissionens beslut om uppfyllande av tillräckliga krav för vissa länder, i förekommande fall, för att överföra data från EES, Schweiz och Storbritannien till USA och andra länder utanför där du bor. Du kan begära en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss på legal@li.me.

Hur länge vi lagrar information

Vi lagrar din information så länge som är rimligt nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna till dig eller tills ditt konto har raderats, beroende på vilket som är längst, med förbehåll för en längre period som kan krävas enligt gällande lag eller som har meddelats till dig.

Vi kan komma begära en kopia av ditt körkort innan du kan använda vissa Lime-tjänster. När vi begär en kopia av ditt körkort utför vi verifieringskontroller för att säkerställa att licensen är giltig och vi behåller endast begränsad verifieringsinformation för att du ska kunna använda tjänsterna.

När du tar bort ditt konto kan det ta ytterligare tid för oss att helt radera din information från våra databaser och systemloggar. Vi kan också komma att behålla information från borttagna konton för att förhindra bedrägeri, samla in avgifter, genomdriva användarvillkoren, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller genomdriva våra lagliga rättigheter.

Om du dessutom är en Juicer kommer Lime att behålla viss information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Lime kan till exempel lagra en del av din information för att följa gällande skatte-, lagar-, rapporterings- och revisionsskyldigheter och andra krav i de länder där vi är verksamma. 

Rättigheter i EES/Schweiz/StorbritannienOm befinner dig till mestadels i EES, Schweiz eller Storbritannien, har ett antal rättigheter gällande din information. Vissa av de rättigheterna gäller generellt och vissa rättigheter gäller endast i vissa fall. Dessa rättigheter gäller inte nödvändigtvis dig om du är baserad utanför dessa regioner.

Rätt till invändning – Vi behandlar din information baserat på legitima intressen, du kan motsätta sig denna behandling under vissa omständigheter. Om vi inte har tvingande legitima grunder eller där det behövs av juridiska skäl, upphör vi att behandla din information när du invänder. 

Rätt till åtkomst – Du kan få tillgång till en stor del av din information genom att logga in på ditt konto. Du kan också begära en kopia av den information vi har om dig och information som förklarar hur informationen används.

Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att vi ska rätta till felaktig information om dig.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att vi tar bort din information, förutsatt att det finns giltiga skäl för detta och med förbehåll för tillämplig lag.

Rätt att begränsa behandlingen – Du har i vissa fall rätt att begära att vi ska tillfälligt begränsa behandlingen av din information av oss, förutsatt att det finns giltiga skäl för att göra det.

Rätt till dataöverföring – Du kan ha rätt att få viss information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra sådan information till en annan kontroller.

Rätt att återkalla samtycke – Om du tidigare har lämnat ditt samtycke, till exempel vid att ta emot direktmarknadsföring, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kommer emellertid inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det återkallas. Vi kan dessutom fortsätta att använda din information trots återkallande i den mån det är tillåtet eller krävs enligt lagen.

Rätt att ge vägledning om hanteringen av din data efter din död - Du har rätten att förse oss med specifika anvisningar av lagringen, radering av kommunikation av dina personuppgifter efter din död.

Kontakta oss enligt vad som står i avsnittet ”Vem ansvarar för min information?” i detta sekretessmeddelande om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har några frågor om hur vi behandlar din information. Du har också rätt att lämna ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.  Du kan få tillgång till en lista över EU:s tillsynsmyndigheter här. Du kan också kontakta Lime dataskyddsansvarige på dpo@li.me.

Din integritetsrättigheter i Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien har du eventuellt ytterligare rättigheter när det gäller dina personuppgifter. För mer information om dessa rättigheter och hur du verkställer dem, se vårt integritetsmeddelande för Kalifornien här, som är införlivat genom hänvisning i denna policy.

Dina val och hur du kan hantera din informationVi anser att du bör ha val gällande insamling, användning och delning av din information. Om du inte vill att Lime ska samla in din information ska du inte använda tjänsterna.

E-post och annan kommunikation: Om du vill ändra de typer av kommunikation du tar emot från oss, inklusive att välja bort reklamkampanjer från oss, kan du göra det när som helst genom att uppdatera de kommunikationsinställningar som finns i din kontoprofil. Vi kan komma att fortsätta att skicka icke-marknadsföringskommunikation så som personalbekräftelser och annan information om din användning av tjänsten. Om du hänvisar andra personer till oss med hjälp av vår e-postfunktionalitet bör du notera att de kan välja att inte ta emot några reklammeddelanden från oss i framtiden genom att följa avanmälningsinstruktionerna i e-postinbjudan.

Hämta och hantera din information: Om du har ett konto med Lime kan du granska, ändra eller radera din information genom att logga in på ditt konto och redigera din profil. Du kan ändra ditt mobilnummer eller e-postadress med hjälp av vår in app-funktion för ändring. Du kan när som helst ta bort ditt Lime-konto genom att skicka in en ansökan till oss på support@li.me eller genom att använda funktionen ”Skicka en förfrågan” i appen.Om du är en Juicer och vill radera ditt konto ska du maila juicer@li.me

Vem ansvarar för min information? 

För att se vem som är ansvarig för din personliga information och hur du kontaktar dem klickar du på här.

Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου
Ισχύει από: 1 Απριλίου 2020

Στην Lime και την οικογένεια των εταιρειών μας (συλλήβδην Lime», «εμείς», «μας» ή «εμάς»), δεσμευόμαστε σθεναρά υπέρ της διαφάνειας και θέλουμε από εσάς («εσείς» ή «σας») να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας. Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου («Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου») περιγράφει το πώς η Lime χειρίζεται τις πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους της Lime και τις συναφείς εφαρμογές και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (συλλήβδην, οι «Υπηρεσίες»), και όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας με άλλον τρόπο. Όταν καθορίζονται, αυτή η πολιτική περιγράφει επίσης τις πρακτικές μας σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν τα Juicer. Διαβάστε επίσης τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας, που καθορίζουν τους όρους που διέπουν τις Υπηρεσίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς. Εάν η Lime προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου, η ενημερωμένη Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου θα είναι διαθέσιμη μέσω των Υπηρεσιών μας και αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου, θα σας παρέχουμε μια εμφανή ειδοποίηση και μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας απευθείας μέσω email ή άλλης μεθόδου.

Είδη Πληροφοριών που συλλέγουμε

Συλλέγουμε ή λαμβάνουμε πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Τα είδη πληροφοριών που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείτε και πώς αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, αν και ορισμένες πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Τα είδη των πληροφοριών που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες λογαριασμού όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες πληρωμής, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα, μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε ένα αντίγραφο της άδειας οδήγησής σας. Για να επωφεληθείτε από το Lime Access, συλλέγουμε επίσης στοιχεία κρατικής ταυτότητας και απόδειξη χαμηλού εισοδήματος για λόγους επαλήθευσης.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα τοποθεσίας όταν εγγράφεστε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, για να σας δείξουμε τα ποδήλατα ή σκούτερ της Lime κοντά στην τοποθεσία σας, είναι απαραίτητο να συλλέξουμε και να καταγράψουμε τη φυσική θέση της συσκευής σας. Δεδομένα όπως η τοποθεσία του ποδηλάτου ή του σκούτερ, διαδρομές που πραγματοποιούνται από το ποδήλατο ή το σκούτερ και η κατάσταση ενοικίασης, είναι επίσης απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών. Η Lime συλλέγει επίσης δεδομένα τοποθεσίας απευθείας από ποδήλατα ή σκούτερ της Lime, όπως και όταν ένας χρήστης της Lime τα χρησιμοποιεί, όπως οι πληροφορίες ταξιδιού.
 • Εάν συνδέσετε, συνδεθείτε ή κάνετε εισαγωγή στην Lime με μία υπηρεσία τρίτου μέρους (π.χ. Facebook), η υπηρεσία του τρίτου μέρους μπορεί να μας στείλει πληροφορίες όπως τις πληροφορίες του προφίλ σας ή τη λίστα φίλων σας από την εν λόγω υπηρεσία.
 • Όταν ζητήσετε εξυπηρέτηση πελατών, υποστήριξη ή άλλη βοήθεια, μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα αιτήματά σας και να μπορούμε να διατηρήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή σας στις υπηρεσίες υποστήριξης.
 • Η Lime συλλέγει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, που μας παρέχουν τεχνικά στοιχεία, όπως είναι η διεύθυνση IP προέλευσης της συσκευής σας και πότε προσπελάσατε ή χρησιμοποιήσατε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (όπως εικονοστοιχεία και ετικέτες) για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων για να θυμόμαστε τις ρυθμίσεις σας και να συλλέγουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στην Πολιτική για τα Cookies μας.
 • Συλλέγουμε πληροφορίες που μοιράζεστε στις Υπηρεσίες, όπως όταν συμμετέχετε σε κοινότητες ή άλλα φόρουμ ή σχολιάζετε καταχωρήσεις σε ιστολόγια (blog). Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής σας μηχανής ή των φωτογραφιών σας, η Lime θα λάβει πληροφορίες που θα επιλέξετε να μας στείλετε, όπως φωτογραφίες σταθμευμένων ποδηλάτων ή σκούτερ της Lime.
 • Λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιούμε τρίτους συνεργάτες, όπως συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης.
 • Για να σας βοηθήσουμε να συστήσετε σε άλλα άτομα τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σύστασης για να ενημερώσετε έναν φίλο για τις Υπηρεσίες μας, με αντάλλαγμα μια έκπτωση. Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σύστασής μας, θα ζητήσουμε το όνομα και τη διεύθυνση email της επαφής σας και θα στείλουμε αυτόματα στην επαφή σας ένα μήνυμα email για λογαριασμό σας μία μόνο φορά, καλώντας τον/την να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, αν είστε ένας Juicer που βοηθά την Lime να συλλέγει και να φορτίζει τα σκούτερ, συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες:

 • που έχουν υποβληθεί ως μέρος της αίτησής σας για να εργαστείτε ως Juicer, όπως μία κρατική ταυτότητα·
 • λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία που εκτελείτε για την Lime, όπως πληροφορίες σχετικά με τα σκούτερ που φορτίζετε για την Lime.
 • τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, ώστε να σας πληρώσουμε και
 • αυτές που απαιτούνται από το νόμο, όπως ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ο ΑΦΜ ή η θεώρηση εργασίας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία σας, για να:

 • παρέχουμε τις Υπηρεσίες σε εσάς κατόπιν αιτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του λογαριασμού σας και του ιστορικού χρήσης σας·
 • παρακολουθούμε και συντηρούμε τα ποδήλατα και τα σκούτερ της Lime, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται από εσάς·
 • επεξεργαζόμαστε πληρωμές, συνδρομές ή δωρεές όπως και οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές, όπως δωρεάν ξεκλειδώματα·
 • επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό, τις αλληλεπιδράσεις ή τις συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την υπηρεσία ανακοινώσεων, όπως αλλαγές στις πολιτικές μας. Όπως επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους, μπορεί επίσης να σας στείλουμε έρευνες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στις Υπηρεσίες μας·
 • βελτιστοποιούμε, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους αναλύσεων για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται η Υπηρεσία, που θα μας βοηθήσουν έτσι να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες·
 • όπου είναι αναγκαίο, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης κανονιστικών ή τοπικών νομικών απαιτήσεων·
 • εντοπίζουμε, διερευνούμε και αποτρέπουμε δραστηριότητες που ενδέχεται να παραβιάζουν τις πολιτικές της Lime ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή που είναι παράνομες, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με κρατικούς οργανισμούς εκτός της χώρας καταγωγής σας, όπως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου·
 • συνεργαζόμαστε με τρίτους όπως πανεπιστήμια και τοπικές κρατικές αρχές, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας;» και

Επιπλέον, εάν είστε Juicer, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να:

 • υπολογίσουμε την αμοιβή σας και να σας πληρώσουμε και
 • παρακολουθήσουμε την εργασία που εκτελείτε για την Lime και να παρακολουθούμε τα ποδήλατα και σκούτερ της Lime.

Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας;

Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με συνεργαζόμενες εταιρείες της Lime, τους παρόχους υπηρεσιών μας, με άλλα τρίτα μέρη όπου είναι αναγκαίο για να εκτελέσουμε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας και όπως περιγράφεται στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου. Συγκεκριμένα, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με:

Tους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας: Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες στην Lime, όπως τη φιλοξενία δεδομένων και την υποδομή μας, την επεξεργασία πληρωμών και δωρεών, την υποστήριξη και βελτίωση των Υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες ή την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης. Για παράδειγμα, μοιραζόμαστε πληροφορίες με εκδότες πιστωτικών καρτών για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές και τις επιστροφές χρημάτων σας.

Συνεργασίες με τρίτα μέρη: Αφού αφαιρέσουμε συγκεκριμένα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως το όνομά σας, το τηλέφωνο και η διεύθυνση e-mail (όπου παρέχεται) και συνδυάζοντας τις πληροφορίες που προκύπτουν με παρόμοιες πληροφορίες από άλλους χρήστες, η Lime μπορεί να χρησιμοποιήσει, να εκχωρήσει άδεια χρήσης και να μοιραστεί τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων εγγραφών μεμονωμένων ταξιδιών και το ιστορικό τοποθεσιών (των ταξιδιών) με τρίτους για ερευνητικούς, επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, η Lime συνεργάζεται με πανεπιστήμια και τοπικές κρατικές αρχές σε ερευνητικά έργα όπως η κατανόηση της οδικής κυκλοφορίας και των μοτίβων ταξιδιών σε μια πόλη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις συνεργασίες <εδώ>.    

Κρατικές, κανονιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου: Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας εάν πιστεύουμε καλόπιστα ότι είναι λογικά απαραίτητο να το κάνουμε για νομικούς λόγους, όπως για την τήρηση ομοσπονδιακών, κρατικών, κανονιστικών ή τοπικών νομοθετικών απαιτήσεων ή ως μέρος μιας δικαστικής διαδικασίας ή για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, την ασφάλεια ή τεχνικά θέματα ή για να αποτρέψουμε βλάβη ή τραυματισμό σε εσάς, το κοινό, το προσωπικό μας, άλλα τρίτα μέρη ή τους εαυτούς μας ή αν χρειαστεί να το κάνουμε για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, για να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή οδικές παραβάσεις ή για να επιβάλουμε τις συμβάσεις μας, όπως τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας.

Συνεργάτες της Lime: Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με εταιρείες συνεργαζόμενες με την Lime για να βοηθήσουμε στην παροχή, συντήρηση και βελτίωση των Υπηρεσιών. Καθώς αναπτυσσόμαστε, μπορεί να επεκτείνουμε την εταιρική μας οικογένεια, δημιουργώντας τοπικές θυγατρικές ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως είναι απαραίτητο, για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε ή να εμπορευόμαστε τις Υπηρεσίες.

Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων: Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας ως μέρος μιας πώλησης, συγχώνευσης, αλλαγής ελέγχου ή προετοιμασίας για οποιοδήποτε από αυτά τα συμβάντα. Μπορεί επίσης να μοιραστούμε συγκεντρωτικές, αποπροσωποιημένες ή αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες που δεν μπορούν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω.

Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ούτε πουλάμε ούτε κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για άμεσο μάρκετινγκ.

Η νομική μας βάση για τη χρήση των πληροφοριών σας

Η Lime βασίζεται σε έναν αριθμό νομικών βάσεων για να συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται και επεξεργάζεται κατά τα άλλα τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των εξής περιπτώσεων:

 • όταν είναι απαραίτητο να παρέχουμε τις Υπηρεσίες και να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες, εκτός αν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε βασικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και την τοποθεσία σας·
 • όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας (περίπτωση στην οποία μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή)·
 • όταν είναι αναγκαίο για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ανταπόκριση σε αιτήματα πληροφοριών κρατικών φορέων ή υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων·
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των χρηστών μας, των Juicer, του προσωπικού και των πολιτών, τόσο εντός όσο και εκτός των Υπηρεσιών·
 • όταν επιτρέπεται από τον νόμο, μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα για το δημόσιο συμφέρον ή/και
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της Lime ή για τα έννομα συμφέροντα ενός τρίτου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι τα έχουμε αντισταθμίσει έναντι των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων σας.

Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας;

Επειδή προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας σε πολλές τοποθεσίες παγκοσμίως, μπορεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας προς ή από αυτές τις τοποθεσίες για τους σκοπούς της παροχής Υπηρεσιών σε εσάς.

Εάν έχετε συνήθη διαμονή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μεταφέρουμε ή θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες εκτός του χώρου όπου ζείτε για αποθήκευση, επεξεργασία και άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου.  Η διαβίβαση πληροφοριών είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών μας όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η Lime βασίζεται σε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια σχετικά με ορισμένες χώρες, κατά περίπτωση, για τη διαβίβαση δεδομένων από τον ΕΟΧ, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες εκτός του τόπου κατοικίας σας. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών επικοινωνώντας μαζί μας στο legal@li.me.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε πληροφορίες

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο είναι εύλογα αναγκαίο για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς ή μέχρι να διαγραφεί ο λογαριασμός σας, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή που σας έχει κοινοποιηθεί.

Μπορεί να σας ζητήσουμε ένα αντίγραφο της άδειας οδήγησής σας πριν χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες της Lime. Όταν σας ζητήσουμε ένα αντίγραφο της άδειας οδήγησής σας, θα διεξαγάγουμε ελέγχους επαλήθευσης για να βεβαιωθούμε ότι η άδεια είναι έγκυρη και θα διατηρήσουμε μόνο περιορισμένες πληροφορίες επαλήθευσης για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Όταν διαγράψετε τον λογαριασμό σας, μπορεί να χρειαστεί πρόσθετος χρόνος για να διαγράψουμε πλήρως τις πληροφορίες σας από τις βάσεις δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής συστήματος. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε πληροφορίες από διαγραμμένους λογαριασμούς για την πρόληψη της απάτης, για την είσπραξη τελών, την επιβολή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή να επιβάλουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Επιπλέον, εάν είστε Juicer, η Lime διατηρεί ορισμένες πληροφορίες στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η Lime μπορεί να διατηρεί ορισμένες από τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες φορολογικές, νομικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις αναφοράς και ελέγχου και άλλες απαιτήσεις στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 

Δικαιώματα στον ΕΟΧ / την Ελβετία / το Η.Β.

Εάν ζείτε συνήθως στον ΕΟΧ, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, επωφελείστε από ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες σας. Αν και ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ισχύουν γενικά, ορισμένα δικαιώματα ισχύουν μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτά τα δικαιώματα δεν ισχύουν αναγκαστικά για εσάς, εάν βρίσκεστε εκτός αυτών των περιοχών.

Δικαίωμα εναντίωσης- Όπου επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας με βάση έννομα συμφέροντα, μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτήν την επεξεργασία υπό ορισμένες συνθήκες. Εκτός αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή όπου απαιτείται για νομικούς λόγους, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας όταν εναντιωθείτε. 

Δικαίωμα πρόσβασης- Μπορείτε να προσπελάσετε μεγάλο μέρος των πληροφοριών σας εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς και πληροφορίες που εξηγούν πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες.

Δικαίωμα διόρθωσης- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής- Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας, εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για κάτι τέτοιο και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας- Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσετε προσωρινά την επεξεργασία των πληροφοριών σας από εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για κάτι τέτοιο.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λάβετε ορισμένες από τις πληροφορίες σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να μεταβιβάσετε αυτές τις πληροφορίες σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης- Όπου έχετε παράσχει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, όπως για να σας στέλνουμε υλικά απευθείας μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκλησή της. Επιπλέον, ακόμη και σε περίπτωση ανάκλησης, μπορεί να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

Δικαίωμα καθοδήγησης ως προς τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας. - Έχετε το δικαίωμα να μας παρέχετε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την αποθήκευσης και την διαγραφή επικοινωνίας των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναγράφεται στην ενότητα «Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες μου;» στην παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα ή σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.  Μπορείτε να προσπελάσετε μία λίστα εποπτικών αρχών της ΕΕ εδώ. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lime στο dpo@li.me.

Τα Δικαιώματα Ιδιωτικού Απορρήτου σας στην Καλιφόρνια: Αν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα επί των προσωπικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, διαβάστε εδώ τη Δήλωση Απορρήτου Καλιφόρνιας, που είναι ενσωματωμένη στην παρούσα πολιτική μέσω παραπομπής.

Οι επιλογές σας και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας

Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχετε επιλογές σχετικά με τη συλλογή, χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας. Αν δεν θέλετε η Lime να συλλέξει τα στοιχεία σας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Email και άλλες επικοινωνίες: Εάν θέλετε να αλλάξετε τα είδη επικοινωνιών που λαμβάνετε από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από προωθητικές επικοινωνίες από εμάς, μπορείτε να το κάνετε σε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας που καθορίζονται στο προφίλ του λογαριασμού σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να στέλνουμε μη προωθητικές ανακοινώσεις όπως επιβεβαιώσεις στελέχωσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αν συστήσετε άλλους σε εμάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία email μας, σημειώστε ότι μπορεί να επιλέξουν να μην λάβουν οποιαδήποτε προωθητικά email από εμάς στο μέλλον ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης (opt-out) στο email της πρόσκλησης.

Πρόσβαση σε και διαχείριση των πληροφοριών σας: Εάν έχετε λογαριασμό με την Lime, μπορείτε να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και επεξεργαστείτε το προφίλ σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κινητού σας ή τη διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αλλαγής της εφαρμογής μας. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στην Lime σε οποιαδήποτε στιγμή, υποβάλλοντας ένα αίτημα σε μας στο support@li.me ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Υποβολή αιτήματος» της εφαρμογής.

Εάν είστε ένας Juicer και θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, στείλτε ένα email στο juicer@li.me

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες μου;  Για να δείτε ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές σας πληροφορίες και πώς να επικοινωνήσετε μαζί του/της, κάντε κλικ εδώ.

개인정보취급준칙
발효일: 2020 년 4 월 1 일

Lime 및 당사의 계열사(이하 "Lime"으로 통칭, "당사는(가)," "당사에게(로)," 또는 "당사의")는 투명성 실현을 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사가 귀하의 정보를 수집, 이용, 공유하고 보호하는 방법에 대해 귀하("귀하가(는)" 또는 "귀하의")가 이해하기를 원합니다. 본 개인정보취급준칙(이하 "개인정보취급준칙")은 Lime의 웹 사이트, 관련 모바일 애플리케이션 및 서비스(이하 "서비스"로 통칭)와 관련하여, 그리고 귀하가 다른 방식으로 당사와 상호 작용할 때, Lime이 정보를 취급하는 방법에 대해 설명합니다. 구체적으로 말하면, 이 방침은 충전 담당자(Juicer)와 관련된 당사의 데이터 관행에 대해서도 설명합니다. 서비스에 적용되는 조건을 규정한 당사의 서비스 약관도 읽어 보시기 바랍니다. 

당사는 수시로 본 개인정보취급준칙을 변경할 권리가 있습니다. Lime이 본 개인정보취급준칙을 변경하는 경우, 업데이트된 개인정보취급준칙은 당사의 서비스를 통해 제공되며, 동 준칙에 대해 중대한 변경을 하는 경우, 눈에 잘 띄게 공고를 하고 이메일이나 다른 방법을 통해 직접 귀하에게 연락할 수도 있습니다. 

당사가 수집하는 정보 유형

당사는 다양한 방법으로 정보를 수집하거나 수신합니다. 당사가 수집하거나 받는 정보의 유형은 귀하의 서비스 이용 맟 상호작용 방법에 따라 다릅니다. 많은 경우, 귀하가 당사에 제공하는 정보를 임의로 선택할 수 있지만 특정 정보는 당사의 서비스 제공을 위해 요구됩니다. 당사는 아래에서 추가로 설명된 목적을 위해 이 정보를 이용하고 공개합니다. 당사가 수집하는 정보의 유형으로는 다음 정보가 포함됩니다. 

 • 계정 정보: 귀하의 이름, 이메일 주소, 전화번호, 신용카드 내역과 같은 결제 정보 등. 특정 상품을 사용하려면 운전 면허증 사본을 제공해야 할 수도 있습니다. Lime 액세스의 이용과 관련하여, 당사는 확인을 위해 정부 발급 신분증과 저소득 지위 증명서도 요청합니다.
 • 귀하가 서비스에 등록하고 이용할 때, 당사는 위치 데이터를 수집하고 처리합니다. 예를 들어, 귀하의 지역 근처에 있는 자전거 또는 스쿠터를 보여주기 위해서는 귀하의 장치의 물리적 위치를 수집하고 기록할 필요가 있습니다. 서비스를 제공하기 위해서는 자전거 또는 스쿠터의 위치, 자전거 또는 스쿠터의 경로, 임대 상태 등의 데이터도 필요합니다. Lime은 Lime 이용자가 자전거 또는 스쿠터를 타고 있는 시기를 포함하여 이들 운송수단으로부터 직접 위치 데이터(예: 여행 정보)를 수집하기도 합니다.
 • 귀하가 제3자 서비스(예: Facebook)를 통해 Lime에 링크, 연결 또는 로그인하는 경우, 제3자 서비스는 귀하의 프로필 정보 또는 친구 목록 등의 정보를 해당 서비스에서 당사로 보낼 수 있습니다.
 • 귀하는 고객 서비스, 지원 또는 기타 도움을 요청할 때 당사가 귀하의 요청에 좀 더 잘 응답할 수 있도록 연락처 정보를 당사에 제공하기로 선택할 수 있으며, 당사는 당사의 지원 서비스에 대한 귀하의 참여 관련 정보를 보관할 수 있습니다.
 • Lime은 귀하의 브라우저, 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 정보를 수집합니다. 이 정보는 장치의 소스 IP 주소, 서비스에 대한 액세스 또는 이용 시기와 같은 기술 정보를 당사에 제공합니다. 당사는 귀하의 설정을 기억하고 귀하에 관한 분석 정보를 수집하는 것을 포함하여 당사의 서비스를 제공하기 위해 쿠키 및 유사 기술(예: 픽셀 및 태그)을 사용합니다. 당사가 쿠키 및 유사 기술을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 쿠키 방침을 참조하십시오.
 • 당사는 커뮤니티 또는 기타 포럼에 참여하는 시기 또는 블로그 항목에 대한 의견 등 서비스에서 귀하가 공유하는 정보를 수집합니다. 귀하의 카메라 또는 사진 설정에 따라, Lime은 주차된 Lime 자전거 또는 스쿠터 사진과 같이 귀하가 당사에 보내기로 선택한 정보를 수신합니다.
 • 당사는 마케팅 및 광고 파트너와 같은 제3자 파트너를 이용할 때 귀하에 관한 정보를 받습니다.
 • 당사의 서비스를 사람들에게 소개하는 것을 돕기 위해, 귀하는 당사의 추천 서비스를 이용하여 친구에게 할인을 받도록 서비스에 대해 알리는 것을 선택할 수 있습니다. 귀하가 추천 서비스를 이용하기로 선택하는 경우, 당사는 귀하의 연락 담당자 이름과 이메일 주소를 요청한 다음, 그 연락 담당자에게 귀하를 대신하여 당사의 서비스를 이용하도록 초대하는 이메일을 자동으로 1회 발송합니다.

또한, 귀하가 Lime의 스쿠터 회수와 충전을 돕는 충전 담당자인 경우, 당사는 다음과 같은 추가 정보를 수집합니다. 

 • 충전 담당자로 취업하기 위한 신청의 일환으로 제출한, 정부 발급 신분증과 같은 정보
 • 귀하가 Lime을 위해 충전하는 스크터에 대한 정보 등, Lime을 위해 수행하는 업무의 내용
 • 지급을 위한 귀하의 은행 계좌 내역
 • 법으로 요구되는, 사회 보장 번호, 세금 번호 또는 취업 비자 등의 정보

당사의 정보 이용 방법

당사는 다음과 같은 목적으로 위치 정보를 비롯한 귀하의 정보를 이용합니다. 

 • 귀하의 요청에 따라 계정 및 탑승 이력의 관리를 포함한 서비스 제공.
 • Lime 자전거 및 스쿠터에 대한 모니터링, 추적 및 정비(귀하의 Lime 자전거 및 스쿠터 사용 시기 포함).
 • 결제, 신청 또는 기부금 및 할인 또는 특별 오퍼(무료 잠금 해제 등)의 처리.
 • 서비스 관련 공지사항(당사의 방침 변경 등)을 비롯한 귀하의 계정, 상호작용 또는 거래에 관해 귀하와 연락. 현지 법이 허용하는 바에 따라, 당사는 서비스에 대한 기능 및 개선 사항에 대한 정보를 포함하여 설문 조사 또는 마케팅 통신문도 귀하에게 보낼 수 있습니다.
 • 당사 서비스의 최적화, 개발 및 개선. 당사는 이를 위해 제3자 분석 제공업체를 통해 서비스의 이용 방식을 이해하고 서비스 개선에 대해 도움을 받을 수 있습니다.
 • 필요한 경우, 규제 요건 또는 현지 법 요건의 충족을 포함하여 당사의 법적 의무 준수.
 • Lime의 방침 또는 서비스 약관을 위반하거나 불법일 수 있는 활동의 탐지, 조사 및 예방. 이러한 활동에는 외국의 정부 기관(예: 법 집행 기관)과 정보를 공유하는 것이 포함됩니다.
 • 아래의 "당사의 정보 공유 대상" 섹션에서 설명한 대로, 대학 및 현지 정부 당국 등 제3자와 협력. section; and

또한, 귀하가 충전 담당자인 경우, 당사는 귀하의 정보를 이용하여 다음과 같은 업무를 수행합니다. 

 • 귀하에 대한 임금 계산 및 지급
 • Lime에서의 귀하의 업무 모니터링 및 Lime의 자전거 및 스쿠터 추적

당사의 정보 공유 대상자

당사는 서비스 약관의 수행에 필요하고 본 개인정보취급준칙에서 기술한 바에 따라 귀하의 정보를 Lime의 계열사, 당사의 서비스 제공자, 기타 제3자와 공유합니다. 특히 당사는 다음과 같은 업체/기관과 귀하의 정보를 공유합니다. 

 • 당사의 서비스 제공자 및 파트너: 당사는 데이터 및 인프라 호스팅, 결제 및 기부금 처리, 서비스 지원 및 개선, 고객 서비스 수행 또는 마케팅 및 광고 서비스 제공 등의 서비스를 Lime에 제공하는 당사의 신뢰할 수 있는 서비스 제공업체 및 파트너와 귀하의 정보를 공유합니다. 예를 들어, 당사는 귀하의 결제와 환급을 처리하기 위해 신용카드 발급 기관과 정보를 공유합니다.
 • 제3자와 협력: Lime은 이용자 이름, 전화 번호 및 이메일 주소(제공된 경우)와 같은 특정 식별자를 제거하고 결과 정보를 다른 이용자의 유사 정보와 결합함으로써 연구, 비즈니스 또는 기타 용도로 귀하의 정보(개별 여행 기록 및 여행 장소 이력 포함)를 이용, 라이선스를 허가하고, 제3자와 공유할 수 있습니다. 예를 들어, Lime은 대학 및 현지 정부 당국과 제휴하여 도시의 교통 및 여행 패턴을 이해하는 것과 같은 연구 프로젝트에서 협력합니다. 이러한 협력에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
 • 정부, 규제기관 및 법 집행기관: 연방, 주, 규제 또는 현지 법의 요구사항을 충족하거나 사법 절차의 일부로서 또는 사기 및 기타 불법 활동, 보안 또는 기술적 문제를 탐지, 조사, 예방하고 처리하거나, 귀하, 일반대중, 당사의 직원, 기타 제3자, 또는 당사 자체에 대한 피해나 손해를 방지하기 위한 경우를 포함하여 법적인 이유로 그렇게 할 합리적인 필요가 있다고 선의로 판단되는 경우, 또는 당사의 법적 권리 또는 재산을 방어하기 위해 필요한 경우 불법 활동이나 교통 위반에 관한 조치를 취하거나, 서비스 약관 등 당사의 계약을 집행하기 위해, 당사는 귀하의 정보를 공유할 수 있습니다.
 • Lime 계열사: 당사는 서비스의 제공, 유지 및 개선을 돕기 위해 귀하의 정보를 Lime 계열사와 공유할 수 있습니다. 당사가 성장함에 따라, 당사는 필요에 따라 현지 자회사 또는 기타 계열사를 설립하여 당사가 서비스를 제공하거나 마케팅하는 데 도움이 되도록 당사의 기업군을 확장할 수 있습니다.
 • 회사 개편: 또한 당사는 판매, 합병, 지배구조 변경의 일환으로, 또는 이러한 기업활동의 준비 과정에서 귀하의 정보를 공유할 수 있습니다.

또한 당사는 집계, 개별화 또는 익명화된 정보를 공유할 수 있습니다. 이러한 정보는 위에서 열거한 유형의 제3자를 포함하여 제3자와 관계에서 귀하를 식별하는 데 합리적으로 사용될 수 없습니다. 

귀하가 동의하는 경우를 제외하고, 당사는 직접 마케팅 목적으로 귀하의 개인 정보를 판매하거나 제3자와 공유하지 않습니다.

귀하의 정보 사용에 대한 법적 근거

Lime은 여러 가지 법적 근거를 토대로 본 개인정보취급준칙에서 기술된 목적으로 귀하의 정보를 수집, 이용, 공유하고 기타 방법으로 처리하며, 여기에는 다음과 같은 경우가 포함됩니다. 

 • 서비스 약관에 따라 서비스를 제공하고 당사의 의무를 이행할 필요가 있는 경우. 예를 들어, 귀하와 귀하의 위치에 대한 기본 정보를 수집하고 처리하지 않는 한, 당사는 서비스를 제공할 수 없습니다.
 • 당사가 귀하의 정보를 처리하는 것에 대해 귀하가 동의한 경우(이 경우, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있음).
 • 예를 들어 정부기관 또는 법 집행기관의 정보 요청에 응하는 등 법적 의무를 준수하거나, 법적 청구를 확립, 행사 또는 방어하기 위해 필요한 경우.
 • 서비스 안팎에서 당사의 이용자, 충전 담당자, 직원 및 일반 대중의 중요한 이익을 보호하기 위해.
 • 법에서 허용되는 경우, 당사는 공익을 위해 데이터를 처리할 수 있습니다.
 • Lime 또는 제3자의 정당한 이익을 위해 처리가 필요한 경우. 단, 이러한 목적과 귀하의 기본 권익 간에 균형이 맞아야 합니다.

귀하의 정보 전송 방법

당사가 전 세계 여러 곳에서 서비스를 제공함에 따라, 귀하에게 서비스를 제공하기 위해 당사는 귀하의 정보를 이들 지역으로, 또는 이들 지역에서 전송할 수 있습니다. 

귀하가 유럽경제지역(이하 "EEA"), 스위스 또는 영국에 상주하는 경우, 당사는 보관, 처리 및 본 개인정보취급준칙에서 기술된 기타 목적을 위해 귀하의 거주 지역 밖의 미국 및 기타 국가로 귀하의 정보를 전송하거나 발송합니다. 정보의 전송은 서비스 약관에서 규정된 대로 당사의 서비스를 제공하기 위해 필요합니다. Lime은 유럽위원회(유럽연합집행위원회)가 승인한 표준약관 조항 및 해당되는 경우 특정 국가에 관한 유럽위원회의 적절성 결정을 근거로 EEA, 스위스 및 영국에서 귀하의 거주 지역 밖의 미국 및 기타 국가로 데이터를 전송합니다. 귀하는 당사에 legal@li.me로 연락하여 표준약관 조항의 사본을 요청할 수 있습니다. 

당사의 정보 보유 기간

당사는 귀하에게 서비스를 제공하기 위해 합리적으로 필요한 기간 동안 또는 귀하의 계정이 삭제 될 때까지 중에서 더 긴 기간 동안 귀하의 정보를 보관하되, 해당 법에서 요구하거나 귀하에게 통지하는 경우에는 더 오랫동안 보관할 수 있습니다. 

귀하가 특정 Lime 서비스를 이용하기 전에, 당사가 귀하에게 운전 면허증 사본을 요청할 수 있습니다. 운전 면허증 사본을 요청할 때, 당사는 면허증이 유효한지를 확인하기 위해 확인 조회를 실시하고, 귀하가 서비스를 이용할 수 있도록 제한된 확인 정보만 보유합니다. 

귀하가 계정을 삭제하면 당사의 데이터베이스 및 시스템 로그에서 귀하에 관한 정보를 완전히 삭제하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 당사는 사기 방지, 수수료 징수, 서비스 약관 집행, 법적 의무 준수 또는 법적 권리 행사를 위해 삭제된 계정의 정보를 보유할 수도 있습니다. 

또한, 귀하가 충전 담당자인 경우 Lime은 당사의 법적 의무를 준수하는 데 필요한 범위 내에서 특정 정보를 보유합니다. 예를 들어, Lime은 당사가 사업을 영위하는 국가에서 관련 납세, 법적, 보고 및 감사 의무 및 기타 요건을 준수하기 위해 귀하의 일부 정보를 보관할 수 있습니다.  

EEA /스위스/영국에서의 권리

귀하가 EEA, 스위스 또는 영국에 상주하는 경우, 귀하의 정보와 관련하여 다양한 권리의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이러한 권리 중 일부는 일반적으로 적용되는 반면, 특정 권리는 제한된 경우에만 적용됩니다. 귀하가 EEA, 스위스 또는 영국 외부의 지역에 거주하는 경우 이러한 권리가 반드시 적용되는 것은 아닙니다. 

이의제기권- 당사가 정당한 이익에 따라 귀하의 정보를 처리하는 경우, 귀하는 특정 상황에서 이 처리에 대해 이의를 제기할 수 있습니다. 강력한 정당한 근거가 있거나 법적인 이유로 필요한 경우를 제외하고, 당사는 이의 제기 시 귀하의 정보 처리를 중단합니다. 

액세스 권한- 귀하는 자신의 계정에 로그인하여 많은 정보에 액세스할 수 있습니다. 귀하는 당사가 귀하에 대해 보유하는 정보 및 해당 정보의 이용 방법을 설명하는 정보의 사본도 당사에 요청할 수 있습니다. 

정정권- 귀하는 자신에 관한 부정확한 정보를 정정하도록 당사에 요청할 권리가 있습니다. 

삭제권- 귀하는 일정한 경우 당사에 귀하의 정보를 삭제하도록 요청할 권리가 있습니다. 그러나 이러한 요청을 위해서는 타당한 근거가 있어야 하고 관련 법이 적용됩니다. 

처리 제한권- 귀하는 일정한 경우 당사가 귀하의 정보를 처리하는 것을 일시적으로 제한할 수 있는 권리가 있습니다. 단, 이에 대한 타당한 근거가 있는 경우에 한합니다. 

데이터 이동성에 대한 권리- 귀하는 구조화되고 일반적으로 사용되고 기계로 읽을 수 있는 형식으로 귀하의 일부 정보를 받아 이를 다른 통제자에게 전송할 수 있는 권리를 가질 수 있습니다. 

동의 철회권- 귀하가 이전에 직접 마케팅 자료 수신 등에 동의한 경우 언제든지 동의를 철회할 권리가 있습니다. 그러나 철회가 있더라도 철회 전에 동의를 기반으로 한 처리의 적법성은 영향을 받지 않습니다. 또한, 철회가 있는 경우에도 당사는 법에서 허용하거나 요구하는 경우 귀하의 정보를 계속 이용할 수 있습니다. 

사망 후 개인정보 데이터 관리에 대한 지침을 제공 할 수 있는 권리 – 귀하는 사망 후 귀하의 개인정보 데이터의 보관 및 삭제 등 관리 방법에 대한 지침을 당사에 요청 할 권리가 있습니다.

귀하가 이러한 권리를 행사하고 싶거나 귀하의 정보에 대한 당사의 처리 방법에 대해 우려하는 경우 본 개인정보취급준칙의 "정보 공유 대상" 섹션에서 규정된 바에 따라 당사에 연락하시기 바랍니다. 귀하는 데이터 보호를 위해 현지의 관할 감독기관에 불만을 제기할 권리가 있습니다. 여기에서 EU 감독 기관의 목록을 이용할 수 있습니다. 또한 귀하는 dpo@li.me로 Lime의 데이터 보호 책임자에게 연락할 수도 있습니다. 

캘리포니아의 프라이버시 권리: 귀하가 캘리포니아 거주자인 경우, 개인 정보에 대한 추가 권리가 있을 수 있습니다. 이 권리 및 행사 방법에 관한 추가 정보는 여기에서 캘리포니아 개인정보보호 고지를 참조하십시오. 이 고지는 참고로 본 방침에 포함되어 있습니다.

귀하의 선택 및 귀하의 정보 관리 방법

당사는 귀하가 자신의 정보를 수집, 이용 및 공유하는 것에 대해 선택권이 있어야 한다고 생각합니다. 귀하의 정보를 Lime이 수집하는 것을 원치 않으면, 서비스를 이용하지 마십시오. 

이메일 및 기타 통신문: 당사가 제공하는 통신문의 유형을 변경(홍보물의 수신 철회 포함)하고자 하는 경우, 귀하는 귀하의 계정 포르필에 명시된 통신 설정을 업데이트함으로써 언제든지 변경할 수 있습니다. 당사는 인력 충원 확인 및 귀하의 서비스 이용에 관한 기타 정보와 같은 비 홍보물을 계속 보낼 수 있습니다. 귀하가 당사의 이메일 기능을 사용하여 다른 이용자를 당사에 추천하는 경우, 이들이 이메일 초대장의 수신 철회 지침에 따라 향후 당사의 홍보성 이메일을 수신하지 않기로 선택할 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

귀하의 정보에 대한 액세스 및 관리: 귀하가 Lime 계정을 보유하는 경우 자신의 계정에 로그인하고 프로필을 수정하여 자신에 관한 정보를 검토, 변경 또는 삭제할 수 있습니다. 당사의 앱 내(in-app) 변경 기능을 사용하여 귀하의 휴대전화 번호 또는 이메일 주소를 변경할 수 있습니다. 귀하는 당사에 support@li.me 로 요청서를 제출하거나 앱 내의 "요청서 제출" 기능을 사용하여 언제든지 귀하의 Lime 계정을 삭제할 수 있습니다. 

귀하가 충전 담당자이고 자신의 계정을 삭제하고자 하는 경우, juicer@li.me로 이메일을 보내주십시오. 

정보 담당자

누가 귀하의 개인정보를 담당하고 어떻게 그 담당자에게 연락하는지에 대해서는 여기를 클릭하십시오.