<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2008938579397699&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Så funkar Lime

ÅK SÄKERT, PARKERA ANSVARSFULLT

Att åka en Lime ska vara en fantastisk upplevelse, både för dig och för samhället. För att se till att det är det, har vi gjort säkerhet och korrekt parkering vår främsta prioritet.

Så funkar Lime-S
Så funkar Lime-E
Parkering
Säkerhet

Hur man använder dockningsfria cyklar & scootrar

Följ alltid lagarna om bärande av hjälm

Parkera korrekt vid trottoarkanten

Utför en provkörning för att kontrollera säkerheten

Använd bromsen för att sakta ner/stanna

Var uppmärksam på väghinder

Följa alltid trafiklagarna

Handsignaler

Vänstersväng

Högersväng

Stopp